Ámon főpapja

ókori egyiptomi papi cím
Ámon főpapja
HmnTrT8nimn
n
ra

Ámon főpapja vagy Ámon első prófétája (ḥm nṯr tpỉ n ỉmn) magas rangú főpap volt az ókori Egyiptomban. Ámon a XVIII. dinasztia idején vált Théba lokális istenségéből az ország legjelentősebb istenévé. Első főpapjai is ennek a dinasztiának az idején jelennek meg, és a különböző fáraóktól az istennek juttatott adományok révén hatalmuk egyre nőtt[1] – leszámítva az Amarna-kor rövid időszakát, mikor az isten kultusza be lett tiltva –, mígnem a harmadik átmeneti korra gyakorlatilag a fáraóéval egyenlő hatalomra tettek szert és egész Felső-Egyiptomot uralták.

A thébai Ámon-papság négy legmagasabb rangú papja a következőek voltak:[2]

  • Ámon első prófétája (ḥm nṯr tpỉ n ỉmn)
  • Ámon második prófétája (ḥm nṯr sn-nw n ỉmn)
  • Ámon harmadik prófétája (ḥm nṯr ḫmt-nw n ỉmn)
  • Ámon negyedik prófétája (ḥm nṯr fd-nw n ỉmn)

Ámon papságának hatalmát a XVIII. dinasztia idejének vége felé – az ún. Amarna-korban – erősen korlátozta Ehnaton fáraó, aki betiltotta az isten kultuszát, de uralkodásának negyedik évében még említenek egy Maja nevű főpapot. Ehnaton halála után Ámon ismét Egyiptom legjelentősebb istene lett.

Ámon thébai főpapját a fáraó jelölte ki, gyakran olyan személyt választott, aki további fontos pozíciókat is betöltött – II. Ramszesz idején több főpap egyben vezír is volt.[3] Az Újbirodalom végén, a XX. dinasztia idején Ramszesznaht volt a legjelentősebb főpap, őt fia, Amenhotep követte, aki összetűzésbe került Núbia alkirályával, Paneheszivel. Paneheszi megostromolta Thébát, majd az őt kiűző Herihór tábornok lett az új főpap. Ekkorra az Ámon-papság már hatalmas tényezővé nőtte ki magát az ország életében – a templomi földek 2/3-a, a hajók 90%-a az ő kezükben volt,[4] gyakorlatilag a fáraóéval megegyező hatalommal rendelkeztek.

A XXI. dinasztia idejétől kezdve a thébai Ámon-főpapok tulajdonképpen Felső-Egyiptom uralkodói voltak, i. e. 1080-tól egészen kb. i. e. 943-ig, és családi kapcsolatban is álltak a királyi családdal. Ezután befolyásuk csökkenni kezdett. I. Pinedzsem főpap egyik fia, I. Paszebahaenniut fáraó lett, majd III. Paszebahaenniut főpap szintén trónra lépett a XXI. dinasztia utolsó uralkodójaként.

Az Újbirodalom idején
Főpap Fáraó Dinasztia
Dzsehuti I. Jahmesz XVIII. dinasztia
Minmontu I. Jahmesz XVIII. dinasztia
Hapuszeneb Hatsepszut XVIII. dinasztia
I. Menheperrészeneb III. Thotmesz XVIII. dinasztia
II. Menheperrészeneb III. Thotmesz XVIII. dinasztia
Amenemhat II. Amenhotep XVIII. dinasztia
Meri II. Amenhotep XVIII. dinasztia
Ptahmosze III. Amenhotep XVIII. dinasztia
Meriptah III. Amenhotep XVIII. dinasztia
Maja Ehnaton XVIII. dinasztia
Parennefer (Wennefer) Tutanhamon
Horemheb
XVIII. dinasztia
Nebneteru Tenri I. Széthi XIX. dinasztia
Nebwenenef II. Ramszesz XIX. dinasztia
Hori II. Ramszesz XIX. dinasztia
Paszer II. Ramszesz XIX. dinasztia
Bakenhonszu II. Ramszesz XIX. dinasztia
Roma-Roi II. Ramszesz
Merenptah
II. Széthi
XIX. dinasztia
II. Bakenhonszu Széthnaht
III. Ramszesz
XX. dinasztia
Ramszesznaht IV. Ramszesz
V. Ramszesz
VI. Ramszesz
VII. Ramszesz
VIII. Ramszesz
IX. Ramszesz
XX. dinasztia
Amenhotep IX. Ramszesz
X. Ramszesz
XI. Ramszesz
XX. dinasztia
Pianh XI. Ramszesz XX. dinasztia
Herihór XI. Ramszesz XX. dinasztia

A harmadik átmeneti kor idején
Főpap Fáraó Dinasztia
I. Pinedzsem XXI. dinasztia
Maszaharta I. Neszubanebdzsed XXI. dinasztia
Dzsedhonszuefanh I. Neszubanebdzsed XXI. dinasztia
Menheperré I. Neszubanebdzsed XXI. dinasztia
II. Neszubanebdzsed I. Neszubanebdzsed XXI. dinasztia
II. Pinedzsem XXI. dinasztia
III. Paszebahaenniut XXI. dinasztia
Juput I. Sesonk
I. Oszorkon
XXII. dinasztia
Sesonk I. Oszorkon XXII. dinasztia
Iuwlot I. Oszorkon
I. Takelot
XXII. dinasztia
III. Neszubanebdzsed I. Takelot XXII. dinasztia
Nimlot II. Oszorkon XXII. dinasztia
II. Takelot II. Oszorkon XXII./XXIII. dinasztia
Harsziésze II. Oszorkon XXII. dinasztia
III. Oszorkon II. Takelot (Felső-E.)
I. Pedubaszt (Felső-E.)
III. Sesonk (Alsó-E.)
XXII./XXIII. dinasztia
Oszorkon XXII./XXIII. dinasztia
Harsziésze XXII./XXIII. dinasztia
Hóremahet Sabaka
Taharka
Tanutamon
XXV. dinasztia
Harhebi I. Pszammetik XXV. dinasztia
Anhnesznoferibré II. Pszammetik
II. Uahibré
XXV. dinasztia
II. Nitókrisz XXV. dinasztia
  1. Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. 2: The Eighteenth Dynasty
  2. Dodson, Aidan, Hilton, Dyan. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Thames & Hudson (2004). ISBN 0-500-05128-3 , pp.41–42
  3. Kitchen: Ramesside Inscriptions, Translated & Annotated. Translations, Volume III, Blackwell Publishers, 1996
  4. Peter Clayton: Chronicle of the Pharaohs. Thames & Hudson Ltd., 1994. p.175