Az élettudományok tág köre olyan tudományágakat foglal magába, amelyek kutatási eredményei az életszínvonal és -minőség javítását segítik elő. Alkalmazása az agrárium, az élelmiszer-és gyógyszeripar területén a leggyakoribb.

A Magyar Tudományos Akadémia vonatkozó összefoglalójában hangsúlyozza, hogy az élettudományi területen működő kutatóhelyek tevékenysége rendkívül széles palettán mozog.

Alapvető élettudományok például:


Alkalmazott élettudományok például:


Az élettudományok angol fordítása, a „life sciences” mint tudományos profil az utóbbi évtizedekben terjedt el az európai egyetemek körében. A 2001-ben alapított Euroleague for Life Sciences (ELLS) összefogja a természeti erőforrás menedzsment, agrárium, erdészet, élelmiszertudomány, állatorvostudomány és környezettudományok területén kiemelkedő intézményeket. (3)(4) Az élettudományi egyetemek Archiválva 2020. november 28-i dátummal a Wayback Machine-ben képzésporfóliója emelllett gyakran tartalmaz gazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi szakokat is.