Írjatok! – illegális kommunista szépirodalmi lap Kolozsvárt, három száma jelent meg 1933. szeptember 1. és 1934. március között.

Szerkesztői, munkatársai, tartalmaSzerkesztés

Szerkesztette Nagy István és Józsa Béla, kiadta "az erdélyi proletár sajtóbarátok köre". A lap célját Nagy István Válasz egyeseknek című vitacikkében így fogalmazza meg: a proletárírók kötelessége, hogy "a dolgozó tömegek kínját és nyomorát és forradalmi harcát tárják elénk, egyszerű, a tömegek által érthető szavakkal és formában, megmutatva a kizsákmányolt és elnyomott tömegeknek azt az utat, amelyen haladniok kell, hogy lerázhassák a kapitalista igát". A lapot Józsa Béla illusztrálta, novellákkal Gyújtó Péter álnéven Nagy István, egész számot betöltő, hosszú verssel, név nélkül Veress Pál szerepelt. A 2. szám „A grivicai harcok és áldozatainak emlékére, írjatok!” címváltozattal jelent meg, a bukaresti vasutas-megmozdulás „forradalmi útját” hirdetve. Itt jelent meg először Józsa Béla Kolozsvár februárja c. verse.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • Abafáy Gusztáv: Nagy István írói pályájának kezdetei. NyIrK 1964/1.
  • Nagy István: Hogyan tovább? Önéletrajzi regény III. 457–60.