Összetett ion

Több atomból álló ion

A kémiában az elektromos töltéssel rendelkező, több atomból álló anyagi részecskéket összetett ionoknak nevezzük. Az összetett ionokat alkotó atomok kovalens kötéssel kapcsolódnak egymással. Az összetett ionok gyakran savakból és bázisokból keletkeznek, protonleadással vagy protonfelvétellel. Például az ammóniumion (NH+4) ammóniából keletkezik protonfelvétellel:

Az oxóniumion (H3O+) vízből protonfelvétellel:

A hidroxidion vízből protonleadással:

Elnevezésük

szerkesztés

Az (általában) bázisokból protonfelvétellel keletkező, pozitív töltésű összetett ionok neve -ium végződést kap:

  • NH+4: ammóniumion
  • H3O+: oxóniumion
  • N2H2+6: hidrazóniumion
  • CH3-NH+3: metil-ammónium-ion
  • PH+4: foszfóniumion

Az oxosavakból protonleadással keletkező ionok -it vagy -át végződést kapnak, a központi atomjuk oxidációs száma alapján. Az ionok magasabb oxidációs szám esetén -át, alacsonyabb oxidációs szám esetén -it végződést kapnak.

Még alacsonyabb oxidációs számot a hipo-, még magasabb oxidációs számot a per- előtaggal fejezünk ki. A klór-oxosavakból származtatható összetett anionok elnevezése (illetve a kloridion):

oxidációs szám −1 +1 +3 +5 +7
anion neve klorid hipoklorit klorit klorát perklorát
összegképlet Cl ClO ClO2 ClO3 ClO4
szerkezet