Újmagyar nyelv (Mézga család)

kitalált nyelv a Mézga család-sorozatban

Az újmagyar mesterséges nyelvet a Romhányi JózsefNepp József alkotópáros alkotta. A Mézga család című rajzfilmsorozatban használják a 30. századi Magyarországon, a magyar nyelv új formájaként.

Újmagyar
Kiejtés[ˈuːjmɑɟɑr]
Alkotó Romhányi József
Első kiadás dátuma 1968
Nyelvcsaládmesterséges nyelv
Írásrendszer latin írás
Forrásai magyar nyelv

Az újmagyarban nincsenek ragok, a magyar szavaknak csak az első szótagját használják, ugyanazt a ragozott alakok értelmében is.

Néha az érthetőség végett a következő szótag elején levő mássalhangzó(ka)t is az egyetlen szótaghoz kapcsolják. Több szótagos szavakat leírva – tulajdonneveken kívül – esetleg csak a hivatalos nyelvben találunk, a félreértés elkerülése végett.

A felszólító mód a példákban látható. Névelők nincsenek, igekötőket is csak akkor használnak, ha anélkül más értelme lenne az igének. A nyelv nagyon egyszerű: Aladár érti, de az apja nem.

Példák szerkesztés

 • üki = ükapa
 • köbüki = ükapa ükapjának az ükapja (a filmben MZ/X nevezi így 20. századi ősét, Gézát)
 • MZ/X ük-köb unok hár-ix-esz = Mézga törve X-szel, a 30. ükunoka a 30. századból.
 • id kibőv kész = Időkibővítő készülék alapján.
 • rákszmih torvár, a tan szob ér kész = Rákosszentmihályi toronyvárosból. A tanulószobámban érettségire készülök.
 • atkor tört tan = Atomkori történelmet tanulok.
 • öt-köb = (öt a köbön) 125
 • nyolc ál negy gim köt = Nyolcvan általános és negyven gimnázium kötelező.
 • ak nyav! = Akarja a nyavalya!
 • tes, röv. = Tessék, röviden.
 • me ker lex = Megkeresem a lexikonban.
 • telev, atom fémkasz, kacs? = Televízió, atomkori fémkaszni, kapcsolási rajzod van?
 • átkapcs besz ford gondolv. = Átkapcsolok beszédfordításról gondolatolvasásra.
 • advev kikapcs, viszlát = Adóvevőt kikapcsolom, viszontlátásra.
 • má ker, ioszf zav! = Már kerestelek, de ionoszféra-zavarok voltak.
 • kapcs ford = Kapcsolok fordításra = Kapcsolj fordításra!
 • marha barom = Maradéktalanul hallom, barátom, rokonom.
 • te kerge birka = Tegnap kerestelek, de gerjedt, nem bírtam kapcsolni.
 • hasz ut mellé mafor = Használati utasítás mellékelve, ómagyar fordításban.
 • mi új? = Mi újság?
 • ug pad! = Ugorj a padlóra!
 • in más szob! = Indulj a másik szobába!
 • szőny felcs! = Csavard fel a szőnyeget! (takarítás előtt)
 • mos pad! = Mosd fel a padlót!
 • abhagy! = Abbahagyni! = Hagyd abba!
 • ajt mos! = Mosd le az ajtót!
 • abl puc! = Pucolj ablakot!
 • tör fal! = Törd (át?) a falat! – A törlésre más szavakat kell használni, például tisz(tít), súr(ol), sik(ál), mos! Vagy az érthetőség kedvéért teljesen ki kell mondani. Ugyanilyen félreérthető a por igekénti használata is: ’portalanít’ (= port letöröl valahonnan) vagy ’porít’ (= porrá zúz)?
 • vissz fal! törmel tak! = Falazd vissza és takarítsd el a törmeléket!
 • ved kér = Egy vedret kérek!
 • bocs, rög jöv = Bocsánat, rögtön jövök.
 • kösz! = Köszönöm!
 • in kony ed mos! = Indulj a konyhába és mosogasd el az edényeket!
 • korszer(ű)pofa = Korsót, szervizt, poharat a falhoz!
 • ber tus ka = berendezést tuskóvá kalapálj!
 • ug abl! = Ugorj az ablakra!
 • át ér, bol va, bár ké = Átmentem az érettségin, boldog vagyok, bármit kérhetsz.
 • memumo = Meteoro-muto-motor
 • dermel, hifa = Derűs, meleg; hideg, fagyos
 • hazmér kész = Hazugságmérő készülék.
 • küld fénypost = Küldöm fénypostával.
 • MZ/X/2 robhely, vár ut = MZ/X/2 robothelyettes, várom az utasítást.
 • fek bet va, orv kez = Fekvőbeteg vagyok, az orvos kezeli.
 • orv kit, fél lehú = Az orvosság kitűnő, félig lehúztam!
 • valódi kisüsti = Vadul lódíts kisebb üstökös irányába.
 • átmen kikapcs for, vissz kész múl, közkor = Átmenetileg kikapcsolom a fordítást, visszakészítem a múltat, a középkort.
 • tihá = Tizenhárom.
 • akerkiter = Akaraterő-kitermelő.
 • féreg a kertemben = Félek reggel a kerületi temetőben.
 • mar ot gyáv kuty! = Maradj otthon, gyáva kutya!
 • gazember = Gazdaság-emelési berendező.
 • gól fól = Góliát-fólia.
 • növ serk bes kész = Növekedésserkentő besugárzó készülék.
 • tal tul ter, ágy trágy = Talajtulajdonság-terítő és ágyástrágyázó.
 • sej fel sug = Sejt fejlesztő sugárzás.
 • szür ké = Szüretkész.
 • herherkukugkérférmér = Hernyóhergelő, kukacugrasztó kéregféregméreg.
 • sugvesz, védölköt = Sugárveszély, védőöltözet kötelező.
 • sugvesz fer = Sugárveszély fertőzés
 • elhang szir szon turb exkav, op het né köb = Elhangzott sziréna szonáta turbinára és exkavátorra, opus 74 a köbön.
 • MZ/X/B rob-hely, kics vár, MZ/X gőzfür va, massz gép műk = MZ/X/B robothelyettes, kicsit várni kell, MZ/X gőzfürdőben van, masszírozó gép működik.

Források szerkesztés