1755 az irodalomban

Az 1755. év az irodalomban.

EseményekSzerkesztés

 
Rousseau értekezésének címlapja
 
Gotthold Ephraim Lessing
  • Moszkvában megalapítják Oroszország első egyetemét.

Megjelent új művekSzerkesztés

  • Jean-Jacques Rousseau egyik alapvető politikafilozófiai munkája: Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól).
  • Mihaill Lomonoszov értekezése: O kacsesztvah sztyihotvorca rasszuzsgyenyije (A költői képességekről).
  • Lessing első újtípusú drámája (színmű, középfajú dráma vagy polgári dráma): Miss Sara Sampson (megjelenés és bemutató).

Magyar nyelvenSzerkesztés

  • Amade László vallásos tárgyú verseskötete: Buzgó szívnek énekes fohászkodási (Bécs).
  • François Fénelon Télémaque című regényének első magyar fordítása, Haller László munkája: Telemakus bujdosásának történetei… Melyet franczia nyelven írt Fénelóni Saligniák Ferencz (Kassa).

SzületésekSzerkesztés

HalálozásokSzerkesztés