1951-ben az alábbi jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

Törvények (4)Szerkesztés

 • 1951. évi I. törvény az Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról
 • 1951. évi II. törvény az ötéves tervről szóló 1949. évi XXV. törvény módosításáról
 • 1951. évi III. törvény a büntető perrendtartásról
 • 1951. évi IV. törvény az 1952. évi állami költségvetésről

Törvényerejű rendeletek (35)Szerkesztés

 • 1951. évi 1. tvr. a város- és községrendezésről (jan. 3.)
 • 1951. évi 2. tvr. a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa mellett működő Országos Testnevelési és Sportbizottság szervezéséről (jan. 14.)
 • 1951. évi 3. tvr. a „Kossuth-díj” alapításáról szóló 1948. évi XVIII. törvény módosításáról (jan. 14.)
 • 1951. évi 4. tvr. az állategészségügyről a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Köztársaság között Budapesten, az 1949. évi október hó 29. napján kötött egyezmény közzétételéről (jan. 23.)
 • 1951. évi 5. tvr. a kultúrnövényeknek a kártevők és betegségek elleni védelméről a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Köztársaság között Budapesten, az 1949. évi október hó 29. napján kötött egyezmény közzétételéről (jan. 23.)
 • 1951. évi 6. tvr. a miniszterhelyettesekről
 • 1951. évi 7. tvr. a Munka Törvénykönyve
 • 1951. évi 9. tvr. az „Anyasági Érdemrend és Érdemérem” adományozása, valamint a sok-gyermekes anyák jutalmazása tárgyában
 • 1951. évi 10. tvr. az 1951/52. évi állami begyűjtésről
 • 1951. évi 11. tvr. az állami tűzoltóság tagjainak a katonai büntető jogszabályok hatálya alá helyezéséről
 • 1951. évi 12. tvr. a házasságkötés előtt szükséges orvosi vizsgálatról
 • 1951. évi 13. tvr. az igazságügyi szervezetre vonatkozó egyes rendelkezésekről
 • 1951. évi 14. tvr. az általános gimnáziumról
 • 1951. évi 15. tvr. a tankötelezettségről és az általános iskoláról
 • 1951. évi 16. tvr. az ipari technikumok felügyeletének újabb szabályozása tárgyában
 • 1951. évi 18. tvr. Idegen Nyelvek Főiskolája létesítése tárgyában
 • 1951. évi 19. tvr. Közlekedési Műszaki Egyetem létesítése tárgyában
 • 1951. évi 20. tvr. egyes egyházi állások betöltése módjáról
 • 1951. évi 21. tvr. az államtitok és a hivatali titok büntetőjogi védelméről
 • 1951. évi 22. tvr. a műszaki tanárképzésről
 • 1951. évi 23. tvr. a helyi tanácsok taglétszámának kiegészítéséről
 • 1951. évi 24. tvr. a vámjog szabályozásáról
 • 1951. évi 25. tvr. a Veszprémi Vegyipari Egyetem felállítása tárgyában
 • 1951. évi 26. tvr. a tudományok doktora tudományos fokozat bevezetése és az egyetemi oktatói, valamint a kutatóintézeti kutatói állások, illetőleg fokozatok szabályozása tárgyában
 • 1951. évi 27. tvr. a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok részére az 1950. évi 9. törvényerejű rendelet alapján adható közkegyelem határidejének újabb meghosszabbításáról
 • 1951. évi 28. tvr. a Közlekedési Műszaki Egyetem Szolnokra való áthelyezése tárgyában
 • 1951. évi 29. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között a polgári és a bűnügyi jogsegély tárgyában Budapesten, az 1951. évi március hó 6. napján kötött szerződés kihirdetéséről
 • 1951. évi 30. tvr. a dolgozók egységes társadalombiztosítási nyugdíjáról
 • 1951. évi 31. tvr. az 1951. évi III. törvénybe iktatott büntető perrendtartás hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról és a katonai büntető eljárásban való alkalmazásáról
 • 1951. évi 32. tvr. a törvénykezési és az államigazgatási területbeosztás összeegyeztetéséről
 • 1951. évi 33. tvr. Termelőszövetkezeti Tanács létesítéséről
 • 1951. évi 34. tvr. a fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi és büntető eljárási rendelkezésekről (dec. 24.)
 • 1951. évi 35. tvr. a kihágási bíróságokról és azok eljárásáról (dec. 28.)

Minisztertanácsi rendeletekSzerkesztés

 • 194/1951. (XI. 10.) MT rendelet a panaszkönyvről
 • 204/1951. (XII. 2.) MT rendelet a munkabérekre vonatkozó egyes rendelkezésekről
 • 206/1951. (XII. 8.) MT rendelet a szállítási szerződésekről
 • 207/1951. (XII. 8.) MT rendelet a döntőbizottsági eljárásról
 • 214/1951. (XII. 21.) MT rendelet a társadalombiztosításra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása é kiegészítése tárgyában

Minisztertanácsi határozatokSzerkesztés

 • 1031/1951. (XI. 11.) MT határozat a termelőszövetkezeti vezetők feladatairól és javadalmazásáról
 • 1032/1951. (XI. 17.) MT határozat február 1-nek a »Magyar Sajtó Napjává« nyilvánításáról
 • 1033/1951. (XI. 24.) MT határozat a tudományos alkotómunka zavartalanságának biztosításáról
 • A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának és a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 1034/1951. (XII. 2.) számú határozata a jegyrendszer megszüntetéséről, az ár- és bérrendezésről s a mezőgazdasági termékek forgalmának felszabadításéról
 • 1036/1951. (XII. 5.) MT határozat a kiváló pedagógusok kitüntetéséről és a Pedagógus Napról
 • 1039/1951. (XII. 23.) MT határozat a termelőszövetkezetben dolgozó gépállomási traktorvezetők és munkagépkezelők munkaegységben való részesedéséről

Egyéb fontosabb jogszabályokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

1950 a jogalkotásban 1951 a jogalkotásban
 
1952 a jogalkotásban