Főmenü megnyitása

MagyarországSzerkesztés

Törvények (6)Szerkesztés

 • 1952. évi I. törvény az Alkotmány 24. §-a új szövegének megállapításáról
 • 1952. évi II. törvény a központi állami ellenőrzésről
 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
 • 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
 • 1952. évi V. törvény az 1953. évi állami költségvetésről
 • 1952. évi VI. törvény az állami statisztikáról

Törvényerejű rendeletek (26)Szerkesztés

 • 1952. évi 1. tvr. új minisztériumok szervezéséről (jan. 6.)
 • 1952. évi 2. tvr. az állami begyűjtésről (jan. 6.)
 • 1952. évi 3. tvr. a Népgazdasági Tanács létesítéséről szóló 1949. évi XVI. törvény módosításáról (jan. 15.)
 • 1952. évi 4. tvr. egyes házingatlanok állami tulajdonbavételéről (febr. 17.)
 • 1952. évi 5. tvr. az állami vállalatról szóló 1950. évi 32. tvr. módosításáról (febr. 20.)
 • 1952. évi 6. tvr. a katonai büntetőtörvénykönyvről szóló 1948. évi LXII. törvény kiegészítéséről (febr. 20.)
 • 1952. évi 7. tvr. a házasságkötés megkönnyítéséről (márc. 4.)
 • 1952. évi 8. tvr. a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetemről (márc. 8.)
 • 1952. évi 9. tvr. a takarékbetétekről és a takarékbetétesek jogairól (ápr. 20.)
 • 1952. évi 10. tvr. a közgazdasági technikumokról (máj. 4.)
 • 1952. évi 11. tvr. a műszaki tanárképzésről szóló 1951. évi 22. tvr. módosításáról (jún. 22.)
 • 1952. évi 12. tvr. a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak módosításáról (jún. 22.)
 • 1952. évi 13. tvr. Építőipari Műszaki Egyetem felállítása tárgyában (júl. 22.)
 • 1952. évi 14. tvr. a „Magyar Népköztársaság kiváló művésze” és a „Magyar Népköztársaság érdemes művésze” cím adományozásáról szóló 1950. évi 27. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (aug. 12.)
 • 1952. évi 15. tvr. a kötelező tűz- és jégbiztosítás bevezetéséről (aug. 12.)
 • 1952. évi 16. tvr. a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemről (szept. 16.)
 • 1952. évi 17. tvr. egyes községi (városi, városi kerületi) tanácsoknál végrehajtóbizottsági kirendeltségek szervezéséről (szept. 16.)
 • 1952. évi 18. tvr. Külügyi Főiskola létesítéséről (okt. 5.)
 • 1952. évi 19. tvr. az anyakönyvekről (okt. 26.)
 • 1952. évi 20. tvr. a Népgazdasági Tanács megszüntetéséről (nov. 23.)
 • 1952. évi 21. tvr. új minisztériumok felállításáról (dec. 25.)
 • 1952. évi 22. tvr. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról (dec. 28.)
 • 1952. évi 23. tvr. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása, valamint a személyi jog egyes kérdéseinek szabályozása tárgyában (dec. 28.)
 • 1952. évi 24. tvr. a vámügyeknek a külkereskedelmi miniszter hatáskörébe utalásáról (dec. 28.)
 • 1952. évi 25. tvr. a múzeumokról és műemlékekről szóló 1949. évi 13. tvr. módosítása tárgyában (dec. 28.)
 • 1952. évi 26. tvr. az 1953. évi állami begyűjtésről (dec. 31.)

Minisztertanácsi (M. T. számú) rendeletekSzerkesztés

 • 18/1952. (III. 8.) MT rendelet az egyetemet, főiskolát és középfokú szakiskolát végzettek szakmai gyakorlatáról
 • 19/1952. (III. 13.) MT rendelet a hitelrendszerről
 • 23/1952. (III. 27.) MT rendelet a kisipari szövetkezetekről
 • 32/1952. (IV. 22.) MT rendelet a munkanormák készítéséről és kezeléséről
 • 48/1952. (VI. 8.) MT rendelet egyes mezőgazdasági termények forgalmának ideiglenes szabályozásáról
 • 80/1952. (IX. 16.) MT rendelet a mezőgazdasági termelés és a begyűjtés körében elkövetett kihágásokról
 • 83/1952. (IX. 16.) MT rendelet egyes ipari növények termelési körzeteinek kijelöléséről és kötelező termeléséről
 • 84/1952. (IX. 25.) MT rendelet az államkölcsönökről, az állam kötelezettségeiről és a kötvénytulajdonosok kedvezményeiről
 • 90/1952. (X. 2.) MT rendelet a kulákok állattartási kötelezettségéről
 • 92/1952.(X. 5.) MT rendelet a bíráskodásban résztvevő népi ülnökökről
 • 93/1952. (X. 13.) MT rendelet az ideiglenes rokkantsági nyugdíjról
 • 94/1952. (X. 13.) MT rendelet a betegségi biztosításra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása és kiegészítése tárgyában
 • 98/1952. (X. 19.) MT rendelet a raktárakban és a kereskedelmi üzletekben dolgozók anyagi felelősségéről
 • 104/1952. (XI. 28.) MT rendelet a termelőszövetkezeti tag traktorvezetők jogviszonyának rendezéséről
 • 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény ( Pp.) hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában
 • 106/1952. (XII. 31.) MT rendelet Szerzői Jogvédő Hivatal létesítéséről

Minisztertanácsi határozatokSzerkesztés

 • 1004/1952. (III. 8.) MT határozat a »Rákosi Mátyás« tanulmányi Ösztöndíjról és Tanulmányi Versenyről
 • 1007/1952. (III. 30.) MT határozat a továbbtanuló dolgozók kedvezményeiről
 • 1010/1952. (IV. 30.) MT határozat a budapesti Tudományegyetem Lenin Intézetének szervezéséről
 • 1013/1952. (V. 18.) MT határozat az 1952. évi aratás, behordás, cséplés, másodvetés, valamint a tarlóhántás végrehajtásáról
 • 1014/1952. (V. 18.) MT határozat az élenjáró gépállomások kitüntetéséről
 • 1028/1952. (VIII. 27.) MT határozat a dolgozók továbbtanulásának egyes kérdéseiről
 • 1029/1952. (VIII. 30.) MT határozat a miniszterek által adományozható kitüntető jelvényekről
 • 1036/1952. (X. 13.) MT határozat a dolgozók egészségügyi ellátásának megjavításáról és a táppénzzel való visszaélések kiküszöbölés éről


Egyéb fontosabb jogszabályokSzerkesztés

 • A pénzügyminiszter 14/1952. (II. 23.) P. M. számú rendelete a pénztári tervezésről
 • A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának és a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 1031/1952.' (IX. 14.) számú

határozata az állattenyésztés és a takarmány termelés fejlesztéséről az 1952-54. években

 • A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának és a Szakszervezetek Országos Tanácsának 1044/1952. (XI. 2.) számú határozata a túlóra, valamint a heti pihenőnapon és a munkaszüneti napon végezhető munka szabályozásáról
 • A földművelésügyi miniszter 18.105/1951. (X. 25.) F. M. számú rendelete a gyapotszedésben élenjáró dolgozók kitüntetéséről
 • A Munkaerőtartalékok Hivatala elnökének 3/1952. M. T. H. számú utasítása a munkakönyvek kiállításáról és nyilvántartásáról
 • A Népgazdasági Tanács 86/8./1952. N. T. számú határozata a munkaerőtoborzási rendszer megjavítása tárgyában
 • A népművelési miniszter 1/1952. (I. 23.) Np. M. számú rendelete » kultúrotthonokról szóló 136/1951. (VII. 4.) M. T. számú rendelet végrehajtása tárgyában
 • A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának és a Szakszervezetek Országos Tanácsának 2080/25/1952. számú határozata az üzemi balesetelhárításról


1951 a jogalkotásban 1952 a jogalkotásban
 
1953 a jogalkotásban