Atomtömeg

A kémiai elemek atomtömege alatt a relatív atomtömeget értjük. A relatív atomtömeg a kémiai elem atomjának átlagos tömege, melyet a periódusos rendszerben[1] többnyire az elem vegyjele felett tüntetünk fel. Az elemek legtöbbjének izotópjai vannak, atomtömegük ezek számértékének súlyozott középarányosa. A mesterségesen előállított elemeknek általában csak egyetlen izotópja ismert, ezért azok atomtömege egész szám.

Relatív atomtömegSzerkesztés

Mivel az atomok parányi, 100 pm (10−10 m) nagyságrendű anyagi részecskék, tömegük rendkívül kicsi. Ez megadható grammban, vagy kilogrammban, például a legkönnyebb elemnek, a hidrogénnek egyetlen atomja 1,67 ·10−27kg. Ilyen kis számokkal azonban nagyon nehéz dolgozni, ezért bevezették a relatív atomtömeget. Ennek egysége az ATE (atomi tömegegység), ami a 12C izotóp tömegének az 1/12-ed része: 1,66 ·10−27kg. Ez közelítőleg egy proton, vagy egy neutron tömege.
A relatív atomtömeg egy viszonyszám, amely megmutatja, hogy adott elem atomjának átlagos tömege hányszor nagyobb a 12C-izotóp tömegének az 1/12-ed részénél. Jele: Ar. Az atomtömeg mindig tizedesszám, kiszámításánál ugyanis figyelembe kell venni az adott kémiai elemet alkotó izotópok tömegszámát (az adott izotóp relatív atomtömegét), és azok előfordulásának százalékos arányát. Az atomtömeget úgy számítjuk ki, hogy az izotópok előfordulásának százalékos arányát beszorozzuk azok tömegszámával, majd a kapott értékeket összeadjuk. Az eredmény egyenlő a periódusos rendszerben feltüntetett atomtömeg-értékkel.
A kémiai elemek atomtömegét tartalmazó táblázatot itt találjuk meg.

(Az atomtömeg fogalma nem tévesztendő össze a tömegszám fogalmával. A tömegszám ugyanis egyetlen izotóp atomjának a relatív tömege, és egyenlő az adott izotóp protonszámának valamint neutronszámának összegével. Az atomtömeg viszont az adott kémiai elem izotópjainak átlagtömege, figyelembe véve azok előfordulási arányát.)


Egy adott atom tömege a protonok, neutronok és elektronok nyugalmi tömegének és a tömegdefektusnak az összege.

Hasonló szócikkekSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés