Ausztriai körzet

Az Ausztriai körzet (németül: Österreichischer Reichskreis) a Német-római Birodalom tíz körzetének egyike. Az Ausztriai körzet is az 1495-ös birodalmi gyűlésen a császár által átvitt birodalmi reform részeként jött létre. I. Miksa császár 1512-ben az elsőként megalapított hat körzet sikeressége után tizenkét évvel alapította meg ezt a körzetet. Ezek legfőbb feladata a védelmi, a birodalmi adózási és a képviseleti ügyek intézményesítése és egyszerűsítése volt.

Az Ausztriai körzet térképe

A hajdani körzetet leginkább az úgynevezett Erblande, vagyis az Örökös tartományok adták ki, amelyek a Habsburg család birtokai voltak. Ezek sorát az alábbi táblázat tartalmazza.

Név Államforma Megjegyzések
An der Etsch Ballei A Német Lovagrend által birtokolt területek adminisztratív elnevezése
Ausztria Főhercegség  
Ausztria Ballei A Német Lovagrend által birtokolt területek adminisztratív elnevezése
Breisgau Tartománygrófság Ausztria főhercegeinek birtoka
Brixen Püspökség  
Karintia Hercegség Ausztria főhercegeinek birtoka
Krajna Hercegség Ausztria főhercegeinek birtoka
Chur Püspökség  
Friuli Hercegség  
Stájerország Hercegség Ausztria főhercegeinek birtoka
Sváb Ausztria Őrgrófság Németország délkeleti részén elterülő birtokcsoportok, amelyeket Ausztria főhercegei birtokoltak
Tarasp Uradalom Ausztria főhercegeinek birtoka
Trent Püspökség  
Tirol Grófság Ausztria főhercegeinek birtoka