Az elegáns univerzum

könyv, 1999

Brian Greene: Az elegáns univerzum, Szuperhúrok, rejtett dimenziók és a végső elmélet kihívása

Az elegáns univerzum
Szerző Brian Greene
Eredeti cím The Elegant Universe
Nyelv angol
Műfaj
Következő The Fabric of the Cosmos
Kiadás
Kiadó W. W. Norton & Company
Kiadás dátuma 1999
ISBN0-375-70811-1, 978-0-375-70811-4

A húrelméletet művelő szerző izgalmas ismeretterjesztő írása a húrelméletről. A könyvből Amerikában filmsorozatot készítettek a szerző kommentálásával.

Kiadó Akkord Kiadó Kft
Kiadási év 2003
ISBN ISBN 963-9429-32-5
Fordította Gergely Árpád László
Szaklektor Horváth Zalán
Eredeti cím The Elegant Universe

A 20. század során három alapvető konfliktus volt a fizikában.

  • Az első a newtoni mechanika összeegyeztethetetlensége Maxwell elméletével a fénysebesség értékével kapcsolatban az egymáshoz képest mozgó rendszerekben. Ezt oldotta fel Einstein a speciális relativitáselmélettel.
  • A speciális relativitáselmélet szerint semmi nem terjedhet a fénysebességnél gyorsabban, a gravitáció sikeres elmélete pedig ezt feltételezi. Ennek feloldására az általános relativitáselmélet volt képes, amit szintén Einstein dolgozott ki.
  • A harmadik konfliktus az általános relativitáselmélet összeegyeztehetetlensége a kvantummechanikával. Az előbbit nem tudjuk használni nagyon kicsi méretek esetén. A megoldására esélyes jelölt a húrelmélet, amely szerint a különböző elemi részecskék egy húr különböző rezgési módozatai.

A könyv a fent leírt teljes fejlődési folyamatot végigkíséri. Szemléletesen bemutatja a kétféle relativitáselmélet és a kvantummechanika fontosabb jellemzőit. Majd erre építve bemutatja a húrelmélet fejlődését a kezdeti időktől, amikor nem fogadták el több hiányossága miatt a jelenlegi helyzetig, amikor több elemmel kiegészülve nem mond ellent a tapasztalatnak, és sok dolgot egyszerűbben magyaráz, mint a pontszerű testeket feltételező standard modell, csupán az egyenletek matematikai megoldása jelent gondot.(A szerző szerint a húrelmélet letisztulására valószínűleg szükség lesz a mi századunkra.)

A jelenlegi elmélet természetes módon vezet a szuperszimmetriához, a felcsavart kis kiterjedésű rejtett dimenziókhoz és pár egyéb szokatlan dologhoz. Cserébe viszont természetesen adódik belőle a gravitáció, és valószínűleg elérhető vele az alapvető kölcsönhatások egységes tárgyalása.

A könyv olvasásához elegendő a középiskolai szintű fizikaismeret, de megértéséhez nem mellőzhető a szellemi erőfeszítés. Ezért cserébe az olvasó belepillantást nyerhet egy érdekes elmélet alakulásába.

  • Az elegáns univerzum. Szuperhúrok, rejtett dimenziók és a végső elmélet kihívása; ford. Gergely Árpád László; Akkord, Bp., 2003 (Talentum tudományos könyvtár)

További információkSzerkesztés