Azittavadda az ókori délkelet-anatóliai Danuna Királyság uralkodója. Apja, Urikki (vagy Awariku) szintén ezen állam királya volt, de róla többet nem tudni. A neve is csak Azittavadda 1947-ben előkerült felirataiból ismert, valamint 1997-ben találtak egy sztélét, amelyen az U[...] nevet Urikkiként értelmezik. Azittavadda feliratai Urikkit nem nevezik Azitavadda apjának, csak elődjének, aki naggyá tette Danunát.

Azittavadda
Danuna királya
Uralkodási ideje
i. e. 9. század
Elődje Urikki
Utódja ismeretlen
Életrajzi adatok
Uralkodóház Mopos-ház
Édesapja Urikki(?)

Az Azittavadda névnek rendkívül sok lehetséges változata forog: Azatiwataya, Azatiwatas, Azitawadda, Azittawadda. Ennek oka, hogy a föníciai ábécé a magánhangzókat nem jelöli. Az óföníciai nyelvű feliratokon ʾztwd betűsorral írták le a nevet, a luvi hieroglifákkal Aśitawandaś alakban.

Maga Azittavadda is csak ezen feliratok alapján ismert, semmilyen más egykorú forrás nem tudósít róla, pedig a dokumentum alapján nagyarányú hódításokba kezdett, mindenekelőtt Adanijától nyugatra. A feliratok keltezése is bizonytalan. A Kilamuva-sztélé és III. Sulmánu-asarídu krónikái alapján i. e. 825 előtt kellett keletkeznie, mert Danuna ekkor jelentős területeket vesztett.

Azittavadda feliratai nagyon jelentősek a luvi írás megfejtése szempontjából, mivel ezek az első terjedelmes kétnyelvű feliratok, amelyben a luvi hieroglif és a betűírásos föníciai nyelvű szöveg azonos tartalommal szerepelt. Három kőtömbön olvasható a tartalmilag azonos, de más-más nyelveken írt szöveg.

A szöveg a hagyományos hettita stílusban íródott. Először a legitimitás leírása, majd az uralkodó jelentőségének méltatása következik. Harmadik részében az istenek jóindulatának elnyerése a téma, a végén pedig a szöveg fennmaradását célzó átok fejezi be. A szövegből értesülünk arról is, hogy fővárosát Azittawataya névre nevezte el.

ForrásokSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés