Luvi írás

luvi hieroglif írás
Azittavadda feliratának luvi írású része
Azittavadda feliratának luvi írású része
Típusszótagírás hieroglif írás
Nyelvekluvi
Időszaki. e. 15. századi. e. 7. század
Iránybusztrophédon
Felmenő írásrendszerekismeretlen (endemikus?, lineáris B?)
Rokon írásrendszereklineáris B(?)
Unicode-tartományU+12800 – U+12A2F
ISO 15924Hluw, 080
A Wikimédia Commons tartalmaz luvi hieroglif írás témájú médiaállományokat.
Kubaba istennő bazalt szobra a British Museumban az i. e. 9. századból. A talpazaton luvi nyelvű felirat

A luvi írás a luvi nyelv leírására szolgáló hieroglif típusú (képírásos) írásrendszer. Anatóliában alakult ki és a képjelek semmilyen kapcsolatot nem mutatnak más hieroglif írásokkal, sem az óegyiptomival, sem a képszerű ókánaánita ábécével, így endemikusnak tekinthető. Az íráskép felfedezését követően először hettita képírásnak gondolták, amelyet a hettiták a saját ékírásos rendszerük mellett az epigrafikus felirataikon alkalmaztak. Kiderült azonban, hogy a „hettita hieroglifákkal” írt feliratok nem hettita nyelvűek. A hettita íráshoz annyiban hasonlít, hogy szintén szótagírás, de a rendszere gyökeresen különbözik tőle.

Története

szerkesztés

A luvi írás legkorábbi emlékei az i. e. 2. évezred első feléből származnak, de ezek kizárólag pecsétnyomókon fennmaradt nevek, így a képek által hordozott nyelv mibenléte nem ismert. A legtöbb összefüggő szöveg monumentális sziklafeliratokon maradt fenn, egyes jelek arra mutatnak, hogy kialakulásakor kétnyelvű (hettita–luvi) környezet volt. Ezek a szövegek már a késői bronzkorban, legkorábban az i. e. 14. század végén keletkeztek. Az írásrendszer kialakulására vonatkozóan még nincs általánosan elfogadott elmélet. Nemcsak az endemikus modell létezik, mivel egyes kutatók a phaisztoszi korong feliratával vagy a krétai lineáris B írással hasonlítják össze.

A Hettita Birodalom felbomlását követően a luvi és hettita nyelvek több különböző nyelvjárásban összeolvadtak az arámi nyelvvel, eközben folytatva a hieroglif írás tradícióit az újhettita királyságokban. Az i. e. 7. századig használták, bár az újhettita királyságok utolsója (Karkemis) már i. e. 717-ben Asszíria fennhatósága alá került.

Megfejtése

szerkesztés

Archibald Henry Sayce 1876-ban azt feltételezte, hogy az Anatólia-szerte fellelhető hettita hieroglif írásemlékek egy nagy és egységes birodalomra utalnak. Ekkor még nem fejtették meg a hettita nyelvet (Bedřich Hrozný csak az első világháború idején találta meg a kulcsot), bár a hettita ékírást már elolvasták. Így egy ismeretlen nyelv ismeretlen jeleivel készült írásaival álltak szemben. Még azt sem tudták, melyik nép írta ezeket, és a 20. század első felében sokáig azt gondolták, ezeket is a hettiták írták.

Sayce hamarosan kimutatta a jelek nagy számából következően, hogy ez az írásmód szóírás, az egyes képekhez kapcsolódó szótagértékekről még fogalma sem lehetett. A megfejtésben először a logogramok segítettek, amelyek képjellegüknél és konkrét szó jelentésüknél fogva könnyebben értelmezhetők. A EGO írásjelet például könnyen azonosították az „én” jelentéssel. Sayce 1880 körül hozzájutott a Tarkamuva-pecsét (vagy Tarkasznava) egy másolatához, amelyen az ékírásos köriratot elolvasta: tar-rik-tim-me ar mat er-me-e, azaz „Tarriktimme, Erme földjének ura”. A tar-rik-tim-me nevet ma már tar-ka-mu-wa-ként (vagy tar-kaš-na-wa) olvassuk, de a megfejtés menetét ez nem befolyásolta. A pecsét középrészén ugyanis hieroglifákkal is szerepelt ugyanez a szöveg, ennek alapján a REX és a tu4 írásjeleket helyesen értelmezte „király” és „ország” jelentéssel. További megfejtései az ismert feliratok alapján esetlegesek. Voltak, amelyeket eltalált, például a URBS és a DEUS („város” és „isten”), másokban tévedett.

Az írással a 20. század elején Peter Jensen foglalkozott tovább. Jensen még Sayce-hoz hasonlóan körülbelül azonos arányban következtetett helyesen és tévedett a megfejtésben. Arra a következtetésre jutott, hogy a hettita nyelv (mivel ekkor még azt hitték, ez a hettita nyelv) az örménnyel rokon. Ez a következtetése tehát a luvi nyelvre vonatkozott, mivel azonban a luvi és a hettita nyelv közeli rokonságban áll egymással, a hettitára nézve is mond valamit.

A megfejtésnek Kurt Bittel hattuszaszi ásatásai adtak nagy lökést, aki az 1930-as években több száz kétnyelvű pecsétnyomót tárt fel. Ezen a ponton hasonló módon értek el eredményt, mint ahogyan az óperzsa ékírást fejtette meg Georg Friedrich Grotefend: Szuppiluliumasz nevét valószínűsítették egy pecséten, amelyen az apa és a dédapa nevei azonosak, míg a nagyapa valaki más. Mivel azt már tudták, hogy Szuppiluliumasz apja és dédapja neve is Tudhalijasz (I. (II.) Tudhalijasz és II. (III.) Tudhalijasz), míg a nagyapja II. Hattuszilisz, a Szuppiluliumasz név bizonyossá vált, vele együtt még két név olvasatával. Ilyen módon az Urḫi-Tešub név is olvashatóvá vált, ami III. Murszilisz – Szuppiluliumasz egyik fia – hurri neve.

Az utolsó nagyobb lépés Helmuth Theodor Bossert 1947-es felfedezése, amikor a karatepei felirat előkerült. Ez egy kétnyelvű (föníciai–luvi), terjedelmes felirat. Bár a luvi hieroglifák értelmezésében még ma is vannak nehézségek és ismeretlen jelenségek, a rendszer alapjaiban már ismertnek mondható.

Jellemzői

szerkesztés

A hettita írásrendszerhez hasonlóan az egyes képek lehetnek logogramok vagy fonetikai jelek (betű, illetve szótag). Értelemszerűen a logogramok száma a legnagyobb. Szótagjelekből 70–80 féle volt. A legtöbb szótagjel két hangból álló szótagot jelöl, néhány kétszótagos jel is előfordul. Jelenleg még nem eldönthető sok esetben, hogy a szótag magánhangzója a vagy i. Vannak olyan jelek, amelyeknek csak egyetlen jelentésük van, de sok közülük változó olvasatú a szövegtől függően. A magánhangzó-bizonytalanság valószínűleg abból ered, hogy a szótagokban a mássalhangzó volt a fontos jelentéshordozó, míg a kapcsolt magánhangzó a leírt szó kiejtésétől függően változott. Ez is egy lépcsőfoka a szótagírásból a betűírás felé fejlődésnek. A logogramok önállóan is állhattak a szövegben, de a szótagokkal leírt szó kiegészítését is alkothatták, egyfajta értelmezéskönnyítőként, aminek más írásrendszerekben a determinativumok felelnek meg. Voltak egyetlen hangot – vagy egy hangból álló szótagot – jelölő jelek is, összesen öt magánhangzó (i, í, u, á, à).

A luvi írás tipikus busztrophédon („ahogy az ökör szánt”), minden sor végén megfordul az írás iránya. A jobbról balra írt sort balról jobbra követi és fordítva. Az írásjelek iránya is megfordul a sor irányának megfelelően, vannak azonban kivételek, amelyek bármilyen irányba nézhettek, függetlenül a sor aktuális írási-olvasási irányától.

Átírása

szerkesztés

A luvi logogramokat hagyományosan a latin ábécé nagybetűivel írják át latin nyelven. Így például a 17. sorszámú REX képjel átírása: „REX”. A ta3 jel a „CAPERE”. Ezt szótagjelként is használták a -ta- szótag írására. A -ta- szótagot viszont több más jellel is írhatták, például a ta6 jellel („CRUS”), ezért a CAPERE a ta3, a CRUS a ta6 átírással jelölt, mivel a -ta- alapjele, amelyik nem kap alsó indexet, az ta („ASINUS”). A CAPERE szót is írhatták más jellel (ta), szótagjelként ezt szintén ta3-ként írjuk át, mint az előbbi CAPERÉ-t. A CAPERE2 (CAPERE2) jelnek nincs -ta- szótagjelentése.

A többféle, azonos mássalhangzós szótagjelet valószínűleg a magánhangzók különböző ejtésmódjai indokolták. Így a -ta-, -ta2- és -ta3- változatok a -ta-, -tá- és -tà- ejtéseknek felelnek meg. A további változatok talán szabadon variálhatók.

Voltak állandósuló jelösszevonások, ligatúrák is.

Karakterei

szerkesztés

Unicode-térkép

szerkesztés

Az alábbi táblázat az Unicode-térképet tartalmazza. A cellákban felül az Unicode-megjelenítés, középen képként, alul a jelentése vagy átírása. A kihúzott átírás azt jelenti, hogy a jelet még nem fejtették meg. A rendszer a jelek tematikáján alapul:

 • U+12800 – 12866 = ember, test, testrész
 • U+12867 – 128A4 = állatok
 • U+128A5 – 128C5 = növények
 • U+128C6 – 128F4 = természet
 • U+128F5 – 12922 = építmények
 • U+12923 – 12967 = tárgyak, eszközök, fegyverek
 • U+12968 – 12985 = edények
 • U+12986 – 1299B = szimbólumok
 • U+1299C – 129D3 = vonalak, számok és geometrikus alakzatok
 • U+129D4 – 12A15 = összetett jelek
 • U+12A16 – 12A2D = egyéb jelek

Unicode-térkép:

U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1280 𒠀 𒠁 𒠂 𒠃 𒠄 𒠅 𒠆 𒠇 𒠈 𒠉 𒠊 𒠋 𒠌 𒠍 𒠎 𒠏
EGO EGO2 MONS2 ADORARE EDERE BIBERE AMPLECTI CAPUT CAPUT+
SCALPRUM
STATUA
PRAE
pari
DOMINA
1281 𒠐 𒠑 𒠒 𒠓 𒠔 𒠕 𒠖 𒠗 𒠘 𒠙 𒠚 𒠛 𒠜 𒠝 𒠞 𒠟
REGINA REX MAGNUS.REX a2 LITUUS-a2 HEROS LOQUI LIS OCULUS FRONS LIBARE FORTIS ta2 LIGARE
1282 𒠠 𒠡 𒠢 𒠣 𒠤 𒠥 𒠦 𒠧 𒠨 𒠩 𒠪 𒠫 𒠬 𒠭 𒠮 𒠯
BRACCHIUM POST na LITUUS-na
PUGNUS
PUGNUS-? CAPERE
ta3
2×CAPERE CAPERE2 PUGNUS INFANS
FILIUS
FRATER
FILIA
1283 𒠰 𒠱 𒠲 𒠳 𒠴 𒠵 𒠶 𒠷 𒠸 𒠹 𒠺 𒠻 𒠼 𒠽 𒠾 𒠿
REX.FILIUS
REX.INFANS
REX.FILIA MAGNUS.FILIA
ENSIS
a-ta2
PUGNUS.URBS MANUS.CULTER MANUS.CULTER
ENSIS
ni3 ka2 INFRA
SUB

ka2
CUM MANUS
1284 𒡀 𒡁 𒡂 𒡃 𒡄 𒡅 𒡆 𒡇 𒡈 𒡉 𒡊 𒡋 𒡌 𒡍 𒡎 𒡏
MANUS LONGUS
MANUS
PONERE DARE
pi
MANDARE
LONGUS MANUS2 SUPER
AUDIRE
AURIS.TU.MI
1285 𒡐 𒡑 𒡒 𒡓 𒡔 𒡕 𒡖 𒡗 𒡘 𒡙 𒡚 𒡛 𒡜 𒡝 𒡞 𒡟
VIA ALA FEMINA
MATER
sarma
CRUS
ta6
CRUS.FLUMEN CRUS2 GENU-
FLECTERE
CRUS.CRUS CRUS.CRUS
ḫalpa
tu
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1286 𒡠 𒡡 𒡢 𒡣 𒡤 𒡥 𒡦 𒡧 𒡨 𒡩 𒡪 𒡫 𒡬 𒡭 𒡮 𒡯
PES
ti
PES+
SCALA
PES+
SCALA+
ROTAE
PES2 PES+
SCALA2
PES2.PES2 PES2.PES
LEO
BESTIA
CANIS
EQUUS ASINUS
ta
ASINUS2
CERVUS
ru2
1287 𒡰 𒡱 𒡲 𒡳 𒡴 𒡵 𒡶 𒡷 𒡸 𒡹 𒡺 𒡻 𒡼 𒡽 𒡾 𒡿
CERVUS3 CAPRA
sa3
CAPRA2 CAPRA3 BOS
u
BOS2 VITELLUS
BOS-mi
mu, miw
CORNU
su2
VITELLUS ma OVIS LINGERE
za4
FRONS2
1288 𒢀 𒢁 𒢂 𒢃 𒢄 𒢅 𒢆 𒢇 𒢈 𒢉 𒢊 𒢋 𒢌 𒢍 𒢎 𒢏
LITUUS+u LEPUS LEPUS2
tapa
ta
AEDIFICARE GRYLLUS SPHINX
LEPUS3
UNGULA
li2
1289 𒢐 𒢑 𒢒 𒢓 𒢔 𒢕 𒢖 𒢗 𒢘 𒢙 𒢚 𒢛 𒢜 𒢝 𒢞 𒢟
AVIS
zi4
AVIS3 AVIS5 AVIS2
AVIS4, AQUILA
ara, ari
AVISx CAPEREx LIBATIO PISCIS
ni2
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
128A 𒢠 𒢡 𒢢 𒢣 𒢤 𒢥 𒢦 𒢧 𒢨 𒢩 𒢪 𒢫 𒢬 𒢭 𒢮 𒢯
IANUS
TELIPINU nu
128B 𒢰 𒢱 𒢲 𒢳 𒢴 𒢵 𒢶 𒢷 𒢸 𒢹 𒢺 𒢻 𒢼 𒢽 𒢾 𒢿
VITIS
wi
BONUS
wa3, wi3
wa2, wi2 BOS+mi
mu, miw
REL
ḫwa, ḫwi
LIGNUM AUDIRE ta5 HASTARIUS si LINGUA
la
128C 𒣀 𒣁 𒣂 𒣃 𒣄 𒣅 𒣆 𒣇 𒣈 𒣉 𒣊 𒣋 𒣌 𒣍 𒣎 𒣏
la-la LINGUA+
CLAVUS
la-ra-a HORDEUM
ḫwix
PANIS
pax
CAELUM ku
la, li, lu
ASTERISK SOL2 SOL
128D 𒣐 𒣑 𒣒 𒣓 𒣔 𒣕 𒣖 𒣗 𒣘 𒣙 𒣚 𒣛 𒣜 𒣝 𒣞 𒣟
ORIENS LUNA
ḫatti
ḫa
2
ḫattili
ḫattusili
TONITRUS FULGUR TERRA,
LOCUS

wa6, wi6
VIA-
TERRA.
SCALPRUM
VIA-
TERRA-
SCALPRUM
DEUSVIA-
TERRA
wa5, wi5
128E 𒣠 𒣡 𒣢 𒣣 𒣤 𒣥 𒣦 𒣧 𒣨 𒣩 𒣪 𒣫 𒣬 𒣭 𒣮 𒣯
/
MONS
wa4, wi4
LEO+
MONS.TU+
LEO
i (ia) ia
FLUMEN
ni2 FONS
ḫa
FINES
arḫa
FINES-ḫa
128F 𒣰 𒣱 𒣲 𒣳 𒣴 𒣵 𒣶 𒣷 𒣸 𒣹 𒣺 𒣻 𒣼 𒣽 𒣾 𒣿
VIA
sa6 ḫa?, pa? URBS URBS-ra-li URBS-li
Mursili
REGIO mi2-REGIO tu4
CASTRUM
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1290 𒤀 𒤁 𒤂 𒤃 𒤄 𒤅 𒤆 𒤇 𒤈 𒤉 𒤊 𒤋 𒤌 𒤍 𒤎 𒤏
TURRIS MURUS
PORTA
PORTA2 kix zux CUBITUM AEDIFICIUM VACUUS,
AEDIFICIUM+
MINUS
AEDIFICARE,
AEDIFICIUM+
PONERE
DOMUS DELERE,
DELERE+
MINUS
DEUS+
DOMUS
MAGNUS+
DOMUS
1291 𒤐 𒤑 𒤒 𒤓 𒤔 𒤕 𒤖 𒤗 𒤘 𒤙 𒤚 𒤛 𒤜 𒤝 𒤞 𒤟
DOMUSx
DOMUS.SCALA
EUNUCHUS2
ARGENTUM
ARGENTUMx
PODIUM
1292 𒤠 𒤡 𒤢 𒤣 𒤤 𒤥 𒤦 𒤧 𒤨 𒤩 𒤪 𒤫 𒤬 𒤭 𒤮 𒤯
STELE LAPIS SCALPRUM2 EXERCITUS SUPER2 SCUTUM
FRATER2 IUDEX-la
IUSTITIA-la
li MALLEUS
wa9, wi9
ASCIA
1293 𒤰 𒤱 𒤲 𒤳 𒤴 𒤵 𒤶 𒤷 𒤸 𒤹 𒤺 𒤻 𒤼 𒤽 𒤾 𒤿
/
zu, zuwa wa7, wi7 CENTUM2 CURRUS AURIGA ROTA+ra/ri
ḫara, ḫari
li3 ROTA
ḫala, ḫali
THRONUS,
MENSA
THRONUS2,
MENSA2
MONS.
SARPA
1294 𒥀 𒥁 𒥂 𒥃 𒥄 𒥅 𒥆 𒥇 𒥈 𒥉 𒥊 𒥋 𒥌 𒥍 𒥎 𒥏
/
MONS.
SARPA
THRONUS2 SOLIUM
i2
SOLIUM+a
ia2
NEPOS LECTUS CENTUM sara/sari ma3 FUSUS ḫi2 ḫu CRUX TERRA,
LOCUS

wa6, wi6
1295 𒥐 𒥑 𒥒 𒥓 𒥔 𒥕 𒥖 𒥗 𒥘 𒥙 𒥚 𒥛 𒥜 𒥝 𒥞 𒥟
VIR, zi2
ḫax kar sa7 Tarḫunta ta4, lix BONUS
wa3, wi3
PURUS
tu2 SCRIBA
tu3
SIGILLUM
sa5
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1296 𒥠 𒥡 𒥢 𒥣 𒥤 𒥥 𒥦 𒥧 𒥨 𒥩 𒥪 𒥫 𒥬 𒥭 𒥮 𒥯
pu RELATIVE
kwi, kwa
ḫwi, ḫwa CAPERE+
SCALPRUM
AVUS NEGATIVE
ma3
NEGATIVE2
na2
NEGATIVE3 pa PITHOS+
SCUTELLA,
ANNUS
zi3
za3 zax PITHOS CULTER ta4, lix
1297 𒥰 𒥱 𒥲 𒥳 𒥴 𒥵 𒥶 𒥷 𒥸 𒥹 𒥺 𒥻 𒥼 𒥽 𒥾 𒥿
ta4, lix ANNUS.ANNUS VAS ḫu CONTRACTUS URCEUS POCULUM ḫu2
URCEUS
1298 𒦀 𒦁 𒦂 𒦃 𒦄 𒦅 𒦆 𒦇 𒦈 𒦉 𒦊 𒦋 𒦌 𒦍 𒦎 𒦏
SACERDOS
DIES
DEUS ma2 MAGNUS
ur
BOS
u
mi+BOS
mu
OMNIS tal MALUS
1299 𒦐 𒦑 𒦒 𒦓 𒦔 𒦕 𒦖 𒦗 𒦘 𒦙 𒦚 𒦛 𒦜 𒦝 𒦞 𒦟
MALUS2 VITA BONUS2
su
IUDEX
IUSTITIA
SACERDOS2
zi za LITUUS OCCIDENS
ia3
UNUS
sa8
MINUS MORI
VIR2.MINUS
LIGNUM
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
129A 𒦠 𒦡 𒦢 𒦣 𒦤 𒦥 𒦦 𒦧 𒦨 𒦩 𒦪 𒦫 𒦬 𒦭 𒦮 𒦯
ra, ri 2 2? VIR2
szóköz
VIR2 SERVUS
mi3
3
tar
3
tara, tari
DOMINUS 4
mi
5 8 9
nu2
10
ra2
129B 𒦰 𒦱 𒦲 𒦳 𒦴 𒦵 𒦶 𒦷 𒦸 𒦹 𒦺 𒦻 𒦼 𒦽 𒦾 𒦿
10 100 1000 FLAMMAE? SCUTELLA
sa4
ANIMAL
FEMALE?
logogram kezdete és vége
ni ru
129C 𒧀 𒧁 𒧂 𒧃 𒧄 𒧅 𒧆 𒧇 𒧈 𒧉 𒧊 𒧋 𒧌 𒧍 𒧎 𒧏

ḫi LUNA? sa ta4, lix sax mi2 PANIS.SCUTELLA ku
129D 𒧐 𒧑 𒧒 𒧓 𒧔 𒧕 𒧖 𒧗 𒧘 𒧙 𒧚 𒧛 𒧜 𒧝 𒧞 𒧟
/
tana pu2
OMNIS2
zu sa2 ka ax PASTOR wa, wi
AMPLECTI
129E 𒧠 𒧡 𒧢 𒧣 𒧤 𒧥 𒧦 𒧧 𒧨 𒧩 𒧪 𒧫 𒧬 𒧭 𒧮 𒧯
la2, li, lu ki nix
VERSUS
su3; zu3 a ḫur ḫwix; HORDEUM lax lax
si2(?)
UNGULA
129F 𒧰 𒧱 𒧲 𒧳 𒧴 𒧵 𒧶 𒧷 𒧸 𒧹 𒧺 𒧻 𒧼 𒧽 𒧾 𒧿
max; pa2
SOL SOL
12
si2
EUNUCHUS
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
12A0 𒨀 𒨁 𒨂 𒨃 𒨄 𒨅 𒨆 𒨇 𒨈 𒨉 𒨊 𒨋 𒨌 𒨍 𒨎 𒨏
FLAMMAE FLAMMAE
FALX EGO ti2
12A1 𒨐 𒨑 𒨒 𒨓 𒨔 𒨕 𒨖 𒨗 𒨘 𒨙 𒨚 𒨛 𒨜 𒨝 𒨞 𒨟
EUNUCHUS FLAMMAE ti2
ḫana ḫwi; ḫwa
12A2 𒨠 𒨡 𒨢 𒨣 𒨤 𒨥 𒨦 𒨧 𒨨 𒨩 𒨪 𒨫 𒨬 𒨭
ki
pu OVIS URCEUS
PROPHETA
CORNU×CAPUT
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Unicode
nélkül
na+?

Alkalmazás szerinti csoportosítás

szerkesztés

Egy hangzós írásjelek

szerkesztés
Egy luvi felirat Sultanhanból, ma az ankarai Anatóliai Civilizációk Múzeumában kiállítva
kép Laroche bill Alt/ unicode
(U+)
szótagérték logogramként hangzás/jelentés
a 450 0069A a -à-
a2 19 0097A a2 -á-
a2 0231B 12813
a2 0232B
a 435 0165A ax(?) ?
a 0088B
a-i 209 0219A i/a bizonytalan hangérték
i 0065A i -i-
i 0214B
i2 299 0038A i2 SOLIUM -í- („ülés”)
i2
u 105a 0085A 12874 u BOS -u-/-v- („szarvasmarha”)
u 0199A

Két- és három hangzós szótagjelek

szerkesztés
A karatepei felirat részlete
kép Laroche bill. Alt/ unicode
(U+)
szótagérték logogramként hangzás/jelentés
ara/ari 133 0270B ara/ari AQUILA -ara/ari- („sas”)
ara/ari 134 0081B
ara/ari -ara/ari-
ha 215b 0072A ha FONS -ha-
ha2 196 0104B ha2, hatti -há-, hatti
ha2 0192B
ha?/pa? 224 0067B ha(?), pa(?) -ha-(?), -pa-(?)
hax 314 0224A hax -ha-
ROTA 292 0246B har ROTA -har- („kerék”)
hi 413 0171A hi -hi-
hi2 306 3×0057B hi2 -hí-
hu 307 0050A hu -hu-
hu2 347 0167B hu2 -hú-
hwa/hwi 329 0107A hwa/hwi -hva/hvi-
hwa/hwi 0081A REL
hwi 508 0199B hwi -hvi-
hwi 179 0181B hwix HORDEUM -hvi- („árpa”)
hwi
ia 210 0048A ia -ia-, -ja-
ia 0223B
ia2 299 0220A ia2 SOLIUM+a -ía-, -ija- („ülés” + élettelen alanyeset)
ia3 379 0131A ia3 OCCIDENS -ià- („nyugat”)
ia3 0060B
ka 434 0075A ka -ka-
ka2 56 0205A 1283C ka2 -ká-
ka3 57 0140A 1283D INRA/SUB -ká- („mély”)
ki 446 ki -ki-
ki 0082A
kix 241 0087B kix
ku 423 0194A ku -ku-
ku 0113A
la 175 0076A la LINGUA -la- („beszéd”)
la2 445 0108A la, (la2), li, lu -la-(-lá-), -li-, -lu-
lax 455 0064A lax -la-
lax 456 0153B
li 278 0074A li -li-
li2 125 0137B li2 UNGULA -lí- („pata”)
li2 0229B
li2 126 0152B
li3 291 0064B li3 -lì-
ta4 319 0092A lix, ta4 -li-, -ta-
lu2 186 0203A la, li, lu2 -la-, -li-, -lú-
ma 110 0214A 1287C ma -ma-
ma 0077A
ma2 362 0217B ma2
ma3 332a 0209A ma3 NEG -ma- („nem”)
ma 516 0080B max -ma-
ma 488 0098A
mi 391 0049B mi QUATTUOR/4 -mi- („négy”)
mi 0106A -mi-
mi2 419 0216B mi2 -mí-
mi3 387 0241A mi3 SERVUS -mì- („szolga”)
mi3 0051B
mu 0052A mu mi+BOS -mu-, -miv-, -umi-, -vami-(?)
mu 107a 0236A 12877
107b 0052A 12878
107c 12879
mu 0252A mi+MAGNUS -mu-
na 35 0078A 12823 na -na-
na
na2 na2 -ná-
na2 332b 0149A NEG2 -ná- („nem”, na+a=)
ni 411 0102A ni -ni-
ni2 214 0110A ni2 -ní-
ni3 55 0245B 1283B ni3 -nì-
nix 447 0105B nix -ni-
nix 447+26 0119B VERSUS -ni- („sor”)
nix 447 -ni-
nu 153 0088A nu -nu-
nu2 395 0133A nu2 NONUS/9 -nú- („kilenc”)
pa 334 0046B pa -pa-
pa 181 0118A pax PANIS -pa- („kenyér”)
pa2 pa2 -pá-
ha?/pa? 224 0067B pa(?), ha(?) -pa-(?), -ha-(?)
pi 66 0229A 12846 pi DARE -pi- („ad”)
pi 0112A
pu 328 0066A pu -pu-
pu 0051A
pu2 430 0196A pu2 OMNIS2 -pu- („minden”)
ra/ri 383 0114A ra/ri -ra/ri-
ra/ri 0227A 10
ru 412 0054A ru -ru-
ru2 102 1286F ru2 CERVUS -rú- („szarvas”)
ru2 103 0043B 12870
sa 415 0115A sa -sza-
sa 0046A
sa2 433 0055A sa2 -szá-
sa3 104a 0099A 12871 sa3 CAPRA -szà- („kecske”)
sa3 0213A
0100A
sa3
sa4 402 0089A sa4 SCUTELLA -sza- („tálka”)
SIGILLUM 327 0212B sa5 SIGILLUM -sza- („pecsétnyomó”)
sa6 223 0191B sa6 -sza-
sa7 316 0062B sa7
sa8 380 0226B sa8 UNUS -sza- („egy”)
sa8 0220B
sax 417 0162B sax -sza- (BONUS2+SCALA)
si 174 0083A si -szi-
si2 474 0075B si2 -szí-
su 370 0117A su BONUS2 -szu- („jó”)
su2 108 1287A su2 CORNU -szú- („szarv”)
su3/zu2 448 0145B su3, zu2 -szù-, -zú-
su3/zu2 0140B
ta 100 0060A ta ASINUS -ta- („szamár”)
ta 0116A
ta2 29 0180A 1281D ta2 -tá-
ta3 41 0058A ta3 CAPERE -tà- („kapni”)
ta3 0090A
ta4 319 0092A ta4, lix -ta-
416 0227B
ta5 172 0122A ta5
ta6 82 0167A 12858 ta6 CRUS -ta- („lábszár”)
tax 0134B tax -ta-
tar 388 0045A tar TERTIO 3
3 0038B
ti 90 0084A ti PES -ti- („láb”)
ti2 503 0041B ti2 -tí-
tu 88 1285E tu -tu-
89 0067A 1285F
tu2 325 0057A tu2 -tú-
tu3 0225B tu3 SCRIBA(?) -tù- („írnok”)
tu3 326 0084B SCRIBA
tu4 230 tu4 -tu-
ur 363 0163B ur MAGNUS -ur- („úr”)
wa/wi 439 0087A wa, wi -va-, -vi-
wa2/wi2 166 0086A wa2, wi2 -vá-, -ví-
wa3/wi3 165 0218A wa3, wi3 BONUS -và-, -vì- („jó”)
wa4/wi4 207a 0119A wa4, wi4 MONS -va-, -vi- („hegy, hegység”)
wa5/wi5 204 0070B wa5, wi5
wa/i6 201 0094A wa6, wi6 TERRA, LOCUS -va-, -vi- („föld, hely”)
wa7/wi7 286 0198A wa7, wi7 -va-, -vi-
wa8/wi8 0186B wa8, wi8
wa9/wi9 280 0237A wa9, wi9 MALLEUS -va-, -vi- („kalapács”)
wi 160 0231A wi VITIS -vi- („inda”)
wi 0159B
wi 0036B
za 377 0105A za -za- (zi+a)
za2 335 0080A za2 -zá-
za3 337 0057B za3 -zà-
za4 112 0200B 1287E za4 LINGERE -za- („beszélni”)
zax 336+450 0072B zax za+a = zā
zi 376 0073A zi -zi-
zi2 313 0053A zi2 VIR -zí- („férfi”)
zi3 336 0049A zi3 -zì-
zi3 0210A ANNUS -zì- („év”)
ANNUS 0336 1296B
zi4 128 0247A zi4 AVIS -zi- („madár”)
zu 432 0070A zu -zu-
su3/zu2 448 0145B zu2, su3 -zu-, -szu-
su3/zu2 0140B

Logogramok

szerkesztés
kép Laroche bill. Alt/ unicode
(U+)
átírás szótagként jelentés
EGO 1 0172A 12800 EGO „én”
EGO2 2 0079A 12801 EGO2
ADORARE 6 0134A 12805 ADORARE „imádkozni”
ADORARE2
BIBERE 8 0150A 12807 BIBERE „inni”
EDERE 7 0135A 12806 EDERE „enni”
AMPLECTI 9 0200A 12808 AMPLECTI „ölelés”
CAPUT 0101A CAPUT „fej”
CAPUT 10 0161A 12809
SCALPRUM 0107B CAPUT2, SCALPRUM „fej, véső”
STATUA 12 0100B 1280C STATUA „szobor”
DOMINA 15 0147A 1280F DOMINA „úrnő”
REGINA 16 0195A MAGNUS.DOMINA, REGINA „nagyasszony, királynő”
PRAE 13 0234A 1280E PRAE pari „előtt”
PRAE 14 0054B 1280D
POST 34 0099B 12822 POST „utó, végső”
HEROS 21 0204A 12815 HEROS „hős”
LOQUI 22 0233A 12816 LOQUI „beszéd”
LIS 24 0068B 12818 LIS „per”
PROPHETA 524 0035A PROPHETA „prédikátor”
OCULUS 25 0083B 12819 OCULUS „szem”
OCULUS2 0184B OCULUS2
FRONS 26 0065B 1281A FRONS „homlok”
BRACCHIUM 32 0137A 12820 BRACCHIUM „kar”
LIBARE 27 0235A 1281B LIBARE „áldozat”
FORTIS 28 0097B 1281C FORTIS „erős”
LONGUS 62 0126B 12842 LONGUS „hosszú”
MANUS 59 0176A 1283F MANUS „kéz”
MANUS2 69 0238B 1284B MANUS2
PUGNUS 39 0045B 12827 PUGNUS „kézfej” (ököl, marok)
ENSIS 49 12835 ENSIS a+ta2 „kard”
ENSIS2 53 0243A 12839 MANUS.CULTER, ENSIS „kard”
LIGARE 31 0111B 1281F PUGNUS.PUGNUS, LIGARE „kötés”
INFANS 45 0095B 1282E INFANS / FRATER / FILIUS „gyermek, barát, (v.kinek) fia”
FILIA 0096B 1282F FILIA „(v.kinek) leánya”
CAPERE 41 0058A 1282A CAPERE ta3 „kapni”
ta3 0090A
CAPERE2 43 1282C CAPERE2
2×CAPERE 42 0234B CAPERE2.CAPERE kapni×kapni „sokat kapni”
DARE 66 0229A 12846 DARE pi „ad”
DARE 0112A
PONERE 65 0059A 12845 PONERE „tenni”
AEDIFICARE 246 0130B AEDIFICARE „építeni”
INFRA/SUB 56 0205A 1283C INFRA/SUB ka2 „mély”
INFRA 57 0140A 1283D
CUM 58 0073B 1283E CUM „amikor”
MENSA 294 0048B MENSA, THRONUS „asztal, trón”
THRONUS2 298 0085B THRONUS2 „trón”
CENTUM 399 0078B CENTUM „száz”
NEPOS 300 0040B NEPOS „unoka”
NEPOS 0193A
LECTUS 301 0076B LECTUS „ágy”
SUPER 70 0125A 1284C SUPER „fent”
AUDIRE 73 0211B AUDIRE, AURIS.TU.MI „hallani”
1284F
ALA 78 0133B 12854 ALA „szárny”
FEMINA 79 0111A 12855 FEMINA, MATER „nő, anya”
FEMINA
CRUS 82 0167A 12858 CRUS ta6 „lábszár”
CRUS2 84 0089B 1285A CRUS2
PES 90 0084A PES ti „láb”
PES2 93 0238A 12863 PES2
LEO 97 0151A 12867 BESTIA, LEO „vadállat, oroszlán”
CANIS 98 0108B 12869 CANIS „kutya”
EQUUS 99 0153A 1286B EQUUS „ló”
ASINUS 100 0060A 1286C ASINUS ta „szamár”
ASINUS 0116A
ASINUS2 101 0170B 1286D ASINUS2
CERVUS 102 0132B 1286E CERVUS ru2 „szarvas”
CERVUS3 103 0043B 12870 CERVUS3
CAPRA 104a 0213A 12871 CAPRA sa3 „kecske”
CAPRA 0100A
CAPRA 104b 12872
CAPRA2 104c 12873 CAPRA2
CAPRA3
BOS 105a 0199A 12874 BOS u „szarvasmarha”
BOS 0085A
CORNU 108 0047A 1287A CORNU su2 „szarv”
FLAMMAE 477 0102B FLAMMAE „tűznél”
FLAMMAE 502 0245A
VITELLUS 106(=109) 12876; 1287B VITELLUS „tojássárga”
OVIS 111 0113B 1287D OVIS „juh”
518
LINGERE 112 0200B 1287E LINGERE za4 „beszéd”
LEPUS 115 0077B LEPUS2 tapa „nyúl”
GRYLLUS 120 0148B GRYLLUS „szöcske”
SPHINX 125 0131B SPHINX „szfinx”
UNGULA 125 0137B UNGULA li2 „pata”
UNGULA 0229B
UNGULA 126 0156B
AVIS 128 0247A AVIS zi4 „madár”
AVIS2 132 0136A AVIS2
AVIS3 130 0155B AVIS3
AVIS? 135 AVIS(?)
AQUILA 133 0270B AVIS4, AQUILA ara/ari „sas”
AQUILA 134 0081B AQUILA
LIBATIO 137 0249A LIBATIO „italáldozat”
LIBATIO
PISCIS 138 0250A PISCIS „hal”
AVUS 331 0066B AVUS „ős”
AVUS 0186A
SCALPRUM 268 0191A SCALPRUM „ár (szerszám)”
SCALPRUM 0244A SCALPRUM2
VITIS 160 0231A VITIS wi „inda”
VITIS 0159B
VITIS 0036B
BONUS 165 0218A BONUS wa3, wi3 „jó”
BONUS2 370 0117A BONUS2 su
HASTARIUS 173 0242B HASTARIUS „lándzsás”
LINGUA 175 0076A LINGUA la „beszéd”
HORDEUM 179 0181B HORDEUM hwix „árpa”
HORDEUM
SCRIBA? 0225B SCRIBA(?) tu3 „írnok”
SCRIBA? 0035B
SCRIBA 326 0084B SCRIBA
PANIS 181 0118A PANIS pax „kenyér”
CAELUM 182 0139A CAELUM „ég (menny)”
ASTERISK 189 0126A ASTERISK „csillag”
SOL 191 0095A SOL „Nap”
SOL 0217A
SOL2 190 0156B SOL2
ORIENS 192 0162A ORIENS „kelet”
LUNA 193 0212A LUNA „Hold”
LUNA 0050A
LUNA? 414 2139B LUNA(?)
HATTI 196 0104B HATTI ha2, hatti hatti
ha2 0192B
VERSUS 447+26 0119B VERSUS nix „sor”
TONITRUS 199 0121A TONITRUS „mennydörgés”
FULGUR 200 0079B FULGUR „villám”
TERRA/LOCUS 201 0094A TERRA, LOCUS wa6, wi6 „föld, hely”
MONS 207a 0119A MONS wa4, wi4 „hegy, hegység”
FLUMEN 212 0146A FLUMEN „folyó”
SOLIUM 299 0038A SOLIUM i2 „ülés”
i2
FONS 215a 0098B FONS „forrás”
ha 215b 0072A ha -ha-, „forrás”
FINES 216a 0171B FINES arha „”
VIA 221 0230A VIA „út”
URBS 225 0042A URBS „település”
REGIO 228 0101B REGIO „terület, ország”
CASTRUM 231 0033B CASTRUM „vár (főnév)”
REX 17 0037B 12811 REX „király, uralkodó”
MAGNUS.REX 18 0120A 12812 MAGNUS.REX „nagykirály”
PORTA 237 0172B PORTA „kapu”
CUBITUM 243 0161B CUBITUM „könyök”
CUBITUM 0132A
AEDIFICIUM 247 0143A AEDIFICIUM „épület”
VACUUS 245 0082B VACUUS „üres”
DOMUS 247 0043A DOMUS „ház”
DELERE 248 0052B DELERE „”
ARGENTUM 257 0255A ARGENTUM „ezüst”
ARGENTUM 0228A
LAPIS 267 0206A LAPIS „kő”
STELE 0090B STELE „sztélé”
PODIUM 264 0118B PODIUM „emelvény”
SACERDOS 355 0117B SACERDOS „pap”
EXERCITUS 269 0116B EXERCITUS „képzett”
SCUTUM 272 0174B SCUTUM „pajzs”
MALLEUS 280 0237A MALLEUS wa9, wi9 „kalapács”
ASCIA 281 0152A ASCIA „”
OMNIS 366 0074B OMNIS „minden”
OMNIS2 430 0196A OMNIS2 pu2
CURRUS 288 0148A CURRUS „szekér”
AURIGA 289 0244B AURIGA „kocsis”
ROTA 292 0246B ROTA har „kerék, kör”
FUSUS 305 0149B FUSUS „orsó”
NEG 332a 0209A NEGATIVE ma3 „nem”
NEG2 0315B NEGATIVE2
NEG2 332b 0149A na2
NEG2 332b 0149A NEG3 + a
NEG3 332c 0041A NEGATIVE3
NEG3 508 0195B
RELx 0204B RELATIVEx „”
REL 329 0081A RELATIVE ḫwa/ḫwi „”
REL 0125B
VITA 369 0236B VITA „élet”
CRUX 309 0145A CRUX „kereszt”
ANNUS 336 210A 1296B ANNUS zi3 „év”
ANNUS
CULTER 338 0106B CULTER „kés”
VAS 341 0181A VAS „edény”
URCEUS 345 0123B URCEUS „korsó”
519 0201B
PITHOS 337 0092B PITHOS „tárolóedény”
CONTRACTUS 344 0224B CONTRACTUS „tömör”
POCULUM 346 0122B POCULUM „serleg”
VIR 313 0053A VIR zi2 „férfi”
VIR2 386 0168A VIR2
VIR2 0156A
VIR2 0130A
VIR2 0170A
VIR2 0114B
PURUS 322 0124B PURUS „tiszta”
SIGILLUM 327 0212B SIGILLUM sa5 „pecsétnyomó”
IUDEX/IUSTITIA 371 0232A IUDEX, IUSTITIA „bíró, igazság”
IUDEX/IUSTITIA 0056A
DIES 358 0139B DIES „nap (időegység, idő)”
DEUS 360 0071A DEUS „isten”
MAGNUS 363 0163B MAGNUS ur „nagy”
MILLE 400 0159A MILLE „ezer”
MALUS 368 0155A MALUS „rossz”
MALUS2 0121B MALUS2
LITUUS 378 0242A LITUUS „kampósbot” (pásztorbot)
LITUUS 0246A
OCCIDENS 379 0131A OCCIDENS ia3 „nyugat”
ia3 0060B
UNUS 380 0226B UNUS sa8 „egy”
UNUS 0220B
MINUS 381 0115B MINUS „kicsi”
LIGNUM 382 0110B LIGNUM „fahasáb”
SEP 410 0174A SEP 7
SEP 0175A
SERVUS 387 0241A SERVUS mi3 „szolga”
SERVUS 0051B
QUATTUOR 391 0044B QUATTUOR mi „négy”
DECEM 397 0104B DECEM 10
SCUTELLA 402 0089A SCUTELLA sa4 „tálka”
ANIMAL 404 0226A ANIMAL „állat”
PASTOR 438 0237B PASTOR „pásztor”
EUNUCHUS 501 0206B EUNUCHUS „herélt”

Többszótagos jelek

szerkesztés
kép Laroche bill Alt/ unicode
(U+)
szótagérték logogramként hangzás/jelentés
FINES 216a 0171B arha FINES „”
pari 13 0234A 1280D pari PRAE -pari-, („előtt”)
pari 14 0054B 1280E -pari- (PRAE + LITUUS)
sarma 80 0151B 12856 sarma -szarma-
sarma2 81 0228B 12857 sarma2 -szarmá-
halpa 87 1285D ḫalpa -halpa-
hara 290 0246B+0114A hara/hari -hara/hari- (ROTA+ra/ri)
tapa 115 0077B tapa LEPUS2 -tapa-, „nyúl”
laraa 178 0059B la+ra+a -larā-
tana 429 0069B tana -tana-
tara 389 0045A+0114A tara/tari 3+i
hana 506 0211A hana -hana-

Ligatúrák

szerkesztés

Az itt szereplő írásjelek többsége a szótagok és a logogramok között már szerepel.

kép Laroche bill Alt/ unicode
(U+)
szótagérték logogramként hangzás/jelentés
zax 336+450 0072B zax za + a = zā
za 377 0105A za -za- (zi + a)
EXERCITUS 269 0116B ni + zi + max EXERCITUS „képzett”
AVUS 331 0066B AVUS „ős” (FEMINA + SCALPRUM)
AVUS 0186A „ős” (FEMINA + SCALPRUM2)
STELE 267 0090B STELE „sztélé” (LAPIS + SCALPRUM, „vésett kő”)
REGINA 16 0195A 12810 MAGNUS.DOMINA, REGINA „nagyasszony, királynő” (MAGNUS + DOMINA)
MAGNUS.REX 18 0120A MAGNUS.REX „nagykirály” (MAGNUS + REX)
mu 0252A mu mi + MAGNUS
BIBERE 8 0150A BIBERE „inni” (EGO+CAELUM)
EDERE 7 0135A EDERE „enni” (EGO+PANIS)
AMPLECTI 9 0200A AMPLECTI „ölelés” (ADORARE+ADORARE2)
STATUA 12 0100B STATUA „szobor” (CAPUT + zi3)
LIS 24 0068B LIS „per” (a2+za3+a2)
LITUUS-a 20 0235B 12814 LITUUS-a2 „kampósbot-tal”
LITUUS-na 36 0218B 12824 LITUUS-na „kampósbot-ot”
HATTI+li 197 0243B HATTI+li „Hattiból származó” (hatti + helyre utaló képző = hatti-i, hattibeli)
VIA+TERRA 202 0202A VIA.TERRA „út+föld”
DOMUS+SCALA 252 0109B DOMUS+SCALA „ház+létra”
2 384 2×0226B 2 2
7 410 0175A+0174A SEP 7
tara 389 0045A+0114A tara/tari 3+i
8 393 2×0045A+2×0109A 8
laraa 178 0059B la+ra+a -larā-
2×CRUS 86 0230B 1285C CRUS.CRUS (?)
PES2.PES2 95 0233B 12865 PES2.PES2 „lábak”
PES 96 0238A+0084A 12866 PES2.PES
PES.ROTAE PES.ROTAE láb + kerék
PES.SCALA 091 0086B 12861 PES.SCALA láb + létra
P.S.R 092 12862 PES.SCALA.ROTAE láb + létra + kerék
mu 0052A mu BOS+mi „szarvasmarhám” (BOS+én)
mu 107a 0236A 12877
107b 12878
107c 12879
LIBARE 27 0235A LIBARE „áldozat” (BRACCHIUM + CAELUM)
FORTIS 28 0097B FORTIS „erős” (BRACCHIUM + AURIGA)
ia 210 0048A ia i+a
ia 0223B
ia2 299 0220A ia2 SOLIUM + a „ülés” + élettelen alanyeset
NEG2 0315B NEG2 NEG + a
NEG2 332b 0149A NEG2 NEG3 + a
na2 332b 0149A na+a (na2) NEG2 -ná- („nem”, NEG3 + a)
INFANS 45 0095B INFANS / FRATER / FILIUS „gyermek, barát, (v.kinek) fia” (CAPERE2 + SERVUS)
FILIA 0096B FILIA „leánya (valakinek)” (FEMINA + CAPERE2 + FEMINA)
CAPERE+SCALPRUM 330 0194B CAPERE2 + SCALPRUM „eszközt kapni”
2×CAPERE 42 0234B 1282B CAPERE2.CAPERE kapni×kapni „sokat kapni”
NEPOS+ta 300+319 0112B NEPOS-ta „leszármazott”(?)
hara 290 0246B+0114A hara/hari -hara/hari- (ROTA+ra/ri)
pari 13 234A pari PRAE -pari-, („előtt”)
pari 14 0054B -pari- (PRAE + LITUUS)
AEDIFICARE 246 0130B AEDIFICARE „építeni” (LAPIS + PONERE)
VERSUS 447+26 0119B VERSUS nix „sor”
CUM 58 0073B CUM „amikor” (INFRA + LITUUS)
sax 417 0162B sax -sza- (BONUS2 + SCALA)
kép Laroche bill Alt/ unicode
(U+)
átírás jelentés
1 380 0226B UNUS 1
1 0220B
2 384 2×0226B 2 2
3 388 0045A 3, tar 3
3 0038B
4 391 0044B QUATTUOR 4
5 392 0033A 5
7 410 0174A SEP 7
7 0175A
7 410 0175A+0174A SEP 7
8 393 2×0045A+2×0109A 8
nu2 395 0133A NONUS/9, nu2 9, -nú-
10 397 0104B DECEM 10
100 399 0078B CENTUM 100
1000 400 0159A MILLE 1000

További információk

szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés