Főmenü megnyitása

A luvi írás a luvi nyelv leírására szolgáló hieroglif típusú (képírásos) írásrendszer. Anatóliában alakult ki és a képjelek semmilyen kapcsolatot nem mutatnak más hieroglif írásokkal, sem az óegyiptomival, sem a képszerű ókánaánita ábécével, így endemikusnak tekinthető. Az íráskép felfedezését követően először hettita képírásnak gondolták, amelyet a hettiták a saját ékírásos rendszerük mellett az epigrafikus felirataikon alkalmaztak. Kiderült azonban, hogy a „hettita hieroglifákkal” írt feliratok nem hettita nyelvűek. A hettita íráshoz annyiban hasonlít, hogy szintén szótagírás, de a rendszere gyökeresen különbözik tőle.

luvi hieroglif írás
Azittavadda feliratának luvi írású része
Azittavadda feliratának luvi írású része
Típusszótagírás hieroglif írás
Nyelvek luvi
Időszak i. e. 15. századi. e. 7. század
Irány busztrophédon
Felmenő írásrendszerekismeretlen (endemikus?, lineáris B?)
Rokon írásrendszerek lineáris B(?)
Unicode-tartomány U+12800 – U+12A2F
ISO 15924Hluw, 080

Tartalomjegyzék

TörténeteSzerkesztés

A luvi írás legkorábbi emlékei az i. e. 2. évezred első feléből származnak, de ezek kizárólag pecsétnyomókon fennmaradt nevek, így a képek által hordozott nyelv mibenléte nem ismert. A legtöbb összefüggő szöveg monumentális sziklafeliratokon maradt fenn, egyes jelek arra mutatnak, hogy kialakulásakor kétnyelvű (hettita–luvi) környezet volt. Ezek a szövegek már a késői bronzkorban, legkorábban az i. e. 14. század végén keletkeztek. Az írásrendszer kialakulására vonatkozóan még nincs általánosan elfogadott elmélet. Nemcsak az endemikus modell létezik, mivel egyes kutatók a phaisztoszi korong feliratával vagy a krétai lineáris B írással hasonlítják össze.

A Hettita Birodalom felbomlását követően a luvi és hettita nyelvek több különböző nyelvjárásban összeolvadtak az arámi nyelvvel, eközben folytatva a hieroglif írás tradícióit az újhettita királyságokban. Az i. e. 7. századig használták, bár az újhettita királyságok utolsója (Karkemis) már i. e. 717-ben Asszíria fennhatósága alá került.

MegfejtéseSzerkesztés

Archibald Henry Sayce 1876-ban azt feltételezte, hogy az Anatólia-szerte fellelhető hettita hieroglif írásemlékek egy nagy és egységes birodalomra utalnak. Ekkor még nem fejtették meg a hettita nyelvet (Bedřich Hrozný csak az első világháború idején találta meg a kulcsot), bár a hettita ékírást már elolvasták. Így egy ismeretlen nyelv ismeretlen jeleivel készült írásaival álltak szemben. Még azt sem tudták, melyik nép írta ezeket, és a 20. század első felében sokáig azt gondolták, ezeket is a hettiták írták.

Sayce hamarosan kimutatta a jelek nagy számából következően, hogy ez az írásmód szóírás, az egyes képekhez kapcsolódó szótagértékekről még fogalma sem lehetett. A megfejtésben először a logogramok segítettek, amelyek képjellegüknél és konkrét szó jelentésüknél fogva könnyebben értelmezhetők. A   írásjelet például könnyen azonosították az „én” jelentéssel. Sayce 1880 körül hozzájutott a Tarkamuva-pecsét (vagy Tarkasznava) egy másolatához, amelyen az ékírásos köriratot elolvasta: tar-rik-tim-me ar mat er-me-e, azaz „Tarriktimme, Erme földjének ura”. A tar-rik-tim-me nevet ma már tar-ka-mu-wa-ként (vagy tar-kaš-na-wa) olvassuk, de a megfejtés menetét ez nem befolyásolta. A pecsét középrészén ugyanis hieroglifákkal is szerepelt ugyanez a szöveg, ennek alapján a   és a   írásjeleket helyesen értelmezte „király” és „ország” jelentéssel. További megfejtései az ismert feliratok alapján esetlegesek. Voltak, amelyeket eltalált, például a   és a   („város” és „isten”), másokban tévedett.

Az írással a 20. század elején Peter Jensen foglalkozott tovább. Jensen még Sayce-hoz hasonlóan körülbelül azonos arányban következtetett helyesen és tévedett a megfejtésben. Arra a következtetésre jutott, hogy a hettita nyelv (mivel ekkor még azt hitték, ez a hettita nyelv) az örménnyel rokon. Ez a következtetése tehát a luvi nyelvre vonatkozott, mivel azonban a luvi és a hettita nyelv közeli rokonságban áll egymással, a hettitára nézve is mond valamit.

A megfejtésnek Kurt Bittel hattuszaszi ásatásai adtak nagy lökést, aki az 1930-as években több száz kétnyelvű pecsétnyomót tárt fel. Ezen a ponton hasonló módon értek el eredményt, mint ahogyan az óperzsa ékírást fejtette meg Georg Friedrich Grotefend: Szuppiluliumasz nevét valószínűsítették egy pecséten, amelyen az apa és a dédapa nevei azonosak, míg a nagyapa valaki más. Mivel azt már tudták, hogy Szuppiluliumasz apja és dédapja neve is Tudhalijasz (I. (II.) Tudhalijasz és II. (III.) Tudhalijasz), míg a nagyapja II. Hattuszilisz, a Szuppiluliumasz név bizonyossá vált, vele együtt még két név olvasatával. Ilyen módon az Urḫi-Tešub név is olvashatóvá vált, ami III. Murszilisz – Szuppiluliumasz egyik fia – hurri neve.

Az utolsó nagyobb lépés Helmuth Theodor Bossert 1947-es felfedezése, amikor a karatepei felirat előkerült. Ez egy kétnyelvű (föníciai–luvi), terjedelmes felirat. Bár a luvi hieroglifák értelmezésében még ma is vannak nehézségek és ismeretlen jelenségek, a rendszer alapjaiban már ismertnek mondható.

JellemzőiSzerkesztés

A hettita írásrendszerhez hasonlóan az egyes képek lehetnek logogramok vagy fonetikai jelek (betű, illetve szótag). Értelemszerűen a logogramok száma a legnagyobb. Szótagjelekből 70–80 féle volt. A legtöbb szótagjel két hangból álló szótagot jelöl, néhány kétszótagos jel is előfordul. Jelenleg még nem eldönthető sok esetben, hogy a szótag magánhangzója a vagy i. Vannak olyan jelek, amelyeknek csak egyetlen jelentésük van, de sok közülük változó olvasatú a szövegtől függően. A magánhangzó-bizonytalanság valószínűleg abból ered, hogy a szótagokban a mássalhangzó volt a fontos jelentéshordozó, míg a kapcsolt magánhangzó a leírt szó kiejtésétől függően változott. Ez is egy lépcsőfoka a szótagírásból a betűírás felé fejlődésnek. A logogramok önállóan is állhattak a szövegben, de a szótagokkal leírt szó kiegészítését is alkothatták, egyfajta értelmezéskönnyítőként, aminek más írásrendszerekben a determinativumok felelnek meg. Voltak egyetlen hangot – vagy egy hangból álló szótagot – jelölő jelek is, összesen öt magánhangzó (i, í, u, á, à).

A luvi írás tipikus busztrophédon („ahogy az ökör szánt”), minden sor végén megfordul az írás iránya. A jobbról balra írt sort balról jobbra követi és fordítva. Az írásjelek iránya is megfordul a sor irányának megfelelően, vannak azonban kivételek, amelyek bármilyen irányba nézhettek, függetlenül a sor aktuális írási-olvasási irányától.

ÁtírásaSzerkesztés

A luvi logogramokat hagyományosan a latin ábécé nagybetűivel írják át latin nyelven. Így például a 17. sorszámú   képjel átírása: „REX”. A   jel a „CAPERE”. Ezt szótagjelként is használták a -ta- szótag írására. A -ta- szótagot viszont több más jellel is írhatták, például a   jellel („CRUS”), ezért a CAPERE a ta3, a CRUS a ta6 átírással jelölt, mivel a -ta- alapjele, amelyik nem kap alsó indexet, az   („ASINUS”). A CAPERE szót is írhatták más jellel ( ), szótagjelként ezt szintén ta3-ként írjuk át, mint az előbbi CAPERÉ-t. A   (CAPERE2) jelnek nincs -ta- szótagjelentése.

A többféle, azonos mássalhangzós szótagjelet valószínűleg a magánhangzók különböző ejtésmódjai indokolták. Így a -ta-, -ta2- és -ta3- változatok a -ta-, -tá- és -tà- ejtéseknek felelnek meg. A további változatok talán szabadon variálhatók.

Voltak állandósuló jelösszevonások, ligatúrák is.

KaraktereiSzerkesztés

Unicode-térképSzerkesztés

Az alábbi táblázat az Unicode-térképet tartalmazza. A cellákban felül az Unicode-megjelenítés, középen képként, alul a jelentése vagy átírása. A kihúzott átírás azt jelenti, hogy a jelet még nem fejtették meg. A rendszer a jelek tematikáján alapul:

 • U+12800 – 12866 = ember, test, testrész
 • U+12867 – 128A4 = állatok
 • U+128A5 – 128C5 = növények
 • U+128C6 – 128F4 = természet
 • U+128F5 – 12922 = építmények
 • U+12923 – 12967 = tárgyak, eszközök, fegyverek
 • U+12968 – 12985 = edények
 • U+12986 – 1299B = szimbólumok
 • U+1299C – 129D3 = vonalak, számok és geometrikus alakzatok
 • U+129D4 – 12A15 = összetett jelek
 • U+12A16 – 12A2D = egyéb jelek

Unicode-térkép:

U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1280 𒠀 𒠁 𒠂 𒠃 𒠄 𒠅 𒠆 𒠇 𒠈 𒠉 𒠊 𒠋 𒠌 𒠍 𒠎 𒠏
                               
EGO EGO2 MONS2 ADORARE EDERE BIBERE AMPLECTI CAPUT CAPUT+
SCALPRUM
STATUA
PRAE
pari
DOMINA
1281 𒠐 𒠑 𒠒 𒠓 𒠔 𒠕 𒠖 𒠗 𒠘 𒠙 𒠚 𒠛 𒠜 𒠝 𒠞 𒠟
                               
REGINA REX MAGNUS.REX a2 LITUUS-a2 HEROS LOQUI LIS OCULUS FRONS LIBARE FORTIS ta2 LIGARE
1282 𒠠 𒠡 𒠢 𒠣 𒠤 𒠥 𒠦 𒠧 𒠨 𒠩 𒠪 𒠫 𒠬 𒠭 𒠮 𒠯
                               
BRACCHIUM POST na LITUUS-na
PUGNUS
PUGNUS-? CAPERE
ta3
2×CAPERE CAPERE2 PUGNUS INFANS
FILIUS
FRATER
FILIA
1283 𒠰 𒠱 𒠲 𒠳 𒠴 𒠵 𒠶 𒠷 𒠸 𒠹 𒠺 𒠻 𒠼 𒠽 𒠾 𒠿
                               
REX.FILIUS
REX.INFANS
REX.FILIA MAGNUS.FILIA
ENSIS
a-ta2
PUGNUS.URBS MANUS.CULTER MANUS.CULTER
ENSIS
ni3 ka2 INFRA
SUB

ka2
CUM MANUS
1284 𒡀 𒡁 𒡂 𒡃 𒡄 𒡅 𒡆 𒡇 𒡈 𒡉 𒡊 𒡋 𒡌 𒡍 𒡎 𒡏
                               
MANUS LONGUS
MANUS
PONERE DARE
pi
MANDARE
LONGUS MANUS2 SUPER
AUDIRE
AURIS.TU.MI
1285 𒡐 𒡑 𒡒 𒡓 𒡔 𒡕 𒡖 𒡗 𒡘 𒡙 𒡚 𒡛 𒡜 𒡝 𒡞 𒡟
                               
VIA ALA FEMINA
MATER
sarma
CRUS
ta6
CRUS.FLUMEN CRUS2 GENU-
FLECTERE
CRUS.CRUS CRUS.CRUS
ḫalpa
tu
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1286 𒡠 𒡡 𒡢 𒡣 𒡤 𒡥 𒡦 𒡧 𒡨 𒡩 𒡪 𒡫 𒡬 𒡭 𒡮 𒡯
                                
PES
ti
PES+
SCALA
PES+
SCALA+
ROTAE
PES2 PES+
SCALA2
PES2.PES2 PES2.PES
LEO
BESTIA
CANIS
EQUUS ASINUS
ta
ASINUS2
CERVUS
ru2
1287 𒡰 𒡱 𒡲 𒡳 𒡴 𒡵 𒡶 𒡷 𒡸 𒡹 𒡺 𒡻 𒡼 𒡽 𒡾 𒡿
                               
CERVUS3 CAPRA
sa3
CAPRA2 CAPRA3 BOS
u
BOS2 VITELLUS
BOS-mi
mu, miw
CORNU
su2
VITELLUS ma OVIS LINGERE
za4
FRONS2
1288 𒢀 𒢁 𒢂 𒢃 𒢄 𒢅 𒢆 𒢇 𒢈 𒢉 𒢊 𒢋 𒢌 𒢍 𒢎 𒢏
                               
LITUUS+u LEPUS LEPUS2
tapa
ta
AEDIFICARE GRYLLUS SPHINX
LEPUS3
UNGULA
li2
1289 𒢐 𒢑 𒢒 𒢓 𒢔 𒢕 𒢖 𒢗 𒢘 𒢙 𒢚 𒢛 𒢜 𒢝 𒢞 𒢟
                               
AVIS
zi4
AVIS3 AVIS5 AVIS2
AVIS4, AQUILA
ara, ari
AVISx CAPEREx LIBATIO PISCIS
ni2
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
128A 𒢠 𒢡 𒢢 𒢣 𒢤 𒢥 𒢦 𒢧 𒢨 𒢩 𒢪 𒢫 𒢬 𒢭 𒢮 𒢯
                               
IANUS
TELIPINU nu
128B 𒢰 𒢱 𒢲 𒢳 𒢴 𒢵 𒢶 𒢷 𒢸 𒢹 𒢺 𒢻 𒢼 𒢽 𒢾 𒢿
                               
VITIS
wi
BONUS
wa3, wi3
wa2, wi2 BOS+mi
mu, miw
REL
ḫwa, ḫwi
LIGNUM AUDIRE ta5 HASTARIUS si LINGUA
la
128C 𒣀 𒣁 𒣂 𒣃 𒣄 𒣅 𒣆 𒣇 𒣈 𒣉 𒣊 𒣋 𒣌 𒣍 𒣎 𒣏
                               
la-la LINGUA+
CLAVUS
la-ra-a HORDEUM
ḫwix
PANIS
pax
CAELUM ku
la, li, lu
ASTERISK SOL2 SOL
128D 𒣐 𒣑 𒣒 𒣓 𒣔 𒣕 𒣖 𒣗 𒣘 𒣙 𒣚 𒣛 𒣜 𒣝 𒣞 𒣟
                               
ORIENS LUNA
ḫatti
ḫa
2
ḫattili
ḫattusili
TONITRUS FULGUR TERRA,
LOCUS

wa6, wi6
VIA-
TERRA.
SCALPRUM
VIA-
TERRA-
SCALPRUM
DEUSVIA-
TERRA
wa5, wi5
128E 𒣠 𒣡 𒣢 𒣣 𒣤 𒣥 𒣦 𒣧 𒣨 𒣩 𒣪 𒣫 𒣬 𒣭 𒣮 𒣯
                        /          
MONS
wa4, wi4
LEO+
MONS.TU+
LEO
i (ia) ia
FLUMEN
ni2 FONS
ḫa
FINES
arḫa
FINES-ḫa
128F 𒣰 𒣱 𒣲 𒣳 𒣴 𒣵 𒣶 𒣷 𒣸 𒣹 𒣺 𒣻 𒣼 𒣽 𒣾 𒣿
                               
VIA
sa6 ḫa?, pa? URBS URBS-ra-li URBS-li
Mursili
REGIO mi2-REGIO tu4
CASTRUM
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1290 𒤀 𒤁 𒤂 𒤃 𒤄 𒤅 𒤆 𒤇 𒤈 𒤉 𒤊 𒤋 𒤌 𒤍 𒤎 𒤏
                               
TURRIS MURUS
PORTA
PORTA2 kix zux CUBITUM AEDIFICIUM VACUUS,
AEDIFICIUM+
MINUS
AEDIFICARE,
AEDIFICIUM+
PONERE
DOMUS DELERE,
DELERE+
MINUS
DEUS+
DOMUS
MAGNUS+
DOMUS
1291 𒤐 𒤑 𒤒 𒤓 𒤔 𒤕 𒤖 𒤗 𒤘 𒤙 𒤚 𒤛 𒤜 𒤝 𒤞 𒤟
                               
DOMUSx
DOMUS.SCALA
EUNUCHUS2
ARGENTUM
ARGENTUMx
PODIUM
1292 𒤠 𒤡 𒤢 𒤣 𒤤 𒤥 𒤦 𒤧 𒤨 𒤩 𒤪 𒤫 𒤬 𒤭 𒤮 𒤯
                               
STELE LAPIS SCALPRUM2 EXERCITUS SUPER2 SCUTUM
FRATER2 IUDEX-la
IUSTITIA-la
li MALLEUS
wa9, wi9
ASCIA
1293 𒤰 𒤱 𒤲 𒤳 𒤴 𒤵 𒤶 𒤷 𒤸 𒤹 𒤺 𒤻 𒤼 𒤽 𒤾 𒤿
            /                      
zu, zuwa wa7, wi7 CENTUM2 CURRUS AURIGA ROTA+ra/ri
ḫara, ḫari
li3 ROTA
ḫala, ḫali
THRONUS,
MENSA
THRONUS2,
MENSA2
MONS.
SARPA
1294 𒥀 𒥁 𒥂 𒥃 𒥄 𒥅 𒥆 𒥇 𒥈 𒥉 𒥊 𒥋 𒥌 𒥍 𒥎 𒥏
          /                        
MONS.
SARPA
THRONUS2 SOLIUM
i2
SOLIUM+a
ia2
NEPOS LECTUS CENTUM sara/sari ma3 FUSUS ḫi2 ḫu CRUX TERRA,
LOCUS

wa6, wi6
1295 𒥐 𒥑 𒥒 𒥓 𒥔 𒥕 𒥖 𒥗 𒥘 𒥙 𒥚 𒥛 𒥜 𒥝 𒥞 𒥟
                               
VIR, zi2
ḫax kar sa7 Tarḫunta ta4, lix BONUS
wa3, wi3
PURUS
tu2 SCRIBA
tu3
SIGILLUM
sa5
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1296 𒥠 𒥡 𒥢 𒥣 𒥤 𒥥 𒥦 𒥧 𒥨 𒥩 𒥪 𒥫 𒥬 𒥭 𒥮 𒥯
                               
pu RELATIVE
kwi, kwa
ḫwi, ḫwa CAPERE+
SCALPRUM
AVUS NEGATIVE
ma3
NEGATIVE2
na2
NEGATIVE3 pa PITHOS+
SCUTELLA,
ANNUS
zi3
za3 zax PITHOS CULTER ta4, lix
1297 𒥰 𒥱 𒥲 𒥳 𒥴 𒥵 𒥶 𒥷 𒥸 𒥹 𒥺 𒥻 𒥼 𒥽 𒥾 𒥿
                               
ta4, lix ANNUS.ANNUS VAS ḫu CONTRACTUS URCEUS POCULUM ḫu2
URCEUS
1298 𒦀 𒦁 𒦂 𒦃 𒦄 𒦅 𒦆 𒦇 𒦈 𒦉 𒦊 𒦋 𒦌 𒦍 𒦎 𒦏
                               
SACERDOS
DIES
DEUS ma2 MAGNUS
ur
BOS
u
mi+BOS
mu
OMNIS tal MALUS
1299 𒦐 𒦑 𒦒 𒦓 𒦔 𒦕 𒦖 𒦗 𒦘 𒦙 𒦚 𒦛 𒦜 𒦝 𒦞 𒦟
                               
MALUS2 VITA BONUS2
su
IUDEX
IUSTITIA
SACERDOS2
zi za LITUUS OCCIDENS
ia3
UNUS
sa8
MINUS MORI
VIR2.MINUS
LIGNUM
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
129A 𒦠 𒦡 𒦢 𒦣 𒦤 𒦥 𒦦 𒦧 𒦨 𒦩 𒦪 𒦫 𒦬 𒦭 𒦮 𒦯
                               
ra, ri 2 2? VIR2
szóköz
VIR2 SERVUS
mi3
3
tar
3
tara, tari
DOMINUS 4
mi
5 8 9
nu2
10
ra2
129B 𒦰 𒦱 𒦲 𒦳 𒦴 𒦵 𒦶 𒦷 𒦸 𒦹 𒦺 𒦻 𒦼 𒦽 𒦾 𒦿
                               
10 100 1000 FLAMMAE? SCUTELLA
sa4
ANIMAL
FEMALE?
logogram kezdete és vége
ni ru
129C 𒧀 𒧁 𒧂 𒧃 𒧄 𒧅 𒧆 𒧇 𒧈 𒧉 𒧊 𒧋 𒧌 𒧍 𒧎 𒧏
       
 
                       
ḫi LUNA? sa ta4, lix sax mi2 PANIS.SCUTELLA ku
129D 𒧐 𒧑 𒧒 𒧓 𒧔 𒧕 𒧖 𒧗 𒧘 𒧙 𒧚 𒧛 𒧜 𒧝 𒧞 𒧟
              /                    
tana pu2
OMNIS2
zu sa2 ka ax PASTOR wa, wi
AMPLECTI
129E 𒧠 𒧡 𒧢 𒧣 𒧤 𒧥 𒧦 𒧧 𒧨 𒧩 𒧪 𒧫 𒧬 𒧭 𒧮 𒧯
                               
la2, li, lu ki nix
VERSUS
su3; zu3 a ḫur ḫwix; HORDEUM lax lax
si2(?)
UNGULA
129F 𒧰 𒧱 𒧲 𒧳 𒧴 𒧵 𒧶 𒧷 𒧸 𒧹 𒧺 𒧻 𒧼 𒧽 𒧾 𒧿
                               
max; pa2
SOL SOL
12
si2
EUNUCHUS
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
12A0 𒨀 𒨁 𒨂 𒨃 𒨄 𒨅 𒨆 𒨇 𒨈 𒨉 𒨊 𒨋 𒨌 𒨍 𒨎 𒨏
                               
FLAMMAE FLAMMAE
FALX EGO ti2
12A1 𒨐 𒨑 𒨒 𒨓 𒨔 𒨕 𒨖 𒨗 𒨘 𒨙 𒨚 𒨛 𒨜 𒨝 𒨞 𒨟
                               
EUNUCHUS FLAMMAE ti2
ḫana ḫwi; ḫwa
12A2 𒨠 𒨡 𒨢 𒨣 𒨤 𒨥 𒨦 𒨧 𒨨 𒨩 𒨪 𒨫 𒨬 𒨭
                           
ki
pu OVIS URCEUS
PROPHETA
CORNU×CAPUT
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Unicode
nélkül
       
na+?

Alkalmazás szerinti csoportosításSzerkesztés

Egy hangzós írásjelekSzerkesztés

 
Egy luvi felirat Sultanhanból, ma az ankarai Anatóliai Civilizációk Múzeumában kiállítva
kép Laroche bill Alt/ unicode
(U+)
szótagérték logogramként hangzás/jelentés
  450 0069A a -à-
  19 0097A a2 -á-
  0231B 12813
  0232B
  435 0165A ax(?) ?
  0088B
  209 0219A i/a bizonytalan hangérték
  0065A i -i-
  0214B
  299 0038A i2 SOLIUM -í- („ülés”)
 
  105a 0085A 12874 u BOS -u-/-v- („szarvasmarha”)
  0199A

Két- és három hangzós szótagjelekSzerkesztés

 
A karatepei felirat részlete
kép Laroche bill. Alt/ unicode
(U+)
szótagérték logogramként hangzás/jelentés
  133 0270B ara/ari AQUILA -ara/ari- („sas”)
  134 0081B
  -ara/ari-
  215b 0072A ha FONS -ha-
  196 0104B ha2, hatti -há-, hatti
  0192B
  224 0067B ha(?), pa(?) -ha-(?), -pa-(?)
  314 0224A hax -ha-
  292 0246B har ROTA -har- („kerék”)
  413 0171A hi -hi-
  306 3×0057B hi2 -hí-
  307 0050A hu -hu-
  347 0167B hu2 -hú-
  329 0107A hwa/hwi -hva/hvi-
  0081A REL
  508 0199B hwi -hvi-
  179 0181B hwix HORDEUM -hvi- („árpa”)
 
  210 0048A ia -ia-, -ja-
  0223B
  299 0220A ia2 SOLIUM+a -ía-, -ija- („ülés” + élettelen alanyeset)
  379 0131A ia3 OCCIDENS -ià- („nyugat”)
  0060B
  434 0075A ka -ka-
  56 0205A 1283C ka2 -ká-
  57 0140A 1283D INRA/SUB -ká- („mély”)
  446 ki -ki-
  0082A
  241 0087B kix
  423 0194A ku -ku-
  0113A
  175 0076A la LINGUA -la- („beszéd”)
  445 0108A la, (la2), li, lu -la-(-lá-), -li-, -lu-
  455 0064A lax -la-
  456 0153B
  278 0074A li -li-
  125 0137B li2 UNGULA -lí- („pata”)
  0229B
  126 0152B
  291 0064B li3 -lì-
  319 0092A lix, ta4 -li-, -ta-
  186 0203A la, li, lu2 -la-, -li-, -lú-
  110 0214A 1287C ma -ma-
  0077A
  362 0217B ma2
  332a 0209A ma3 NEG -ma- („nem”)
  516 0080B max -ma-
  488 0098A
  391 0049B mi QUATTUOR/4 -mi- („négy”)
  0106A -mi-
  419 0216B mi2 -mí-
  387 0241A mi3 SERVUS -mì- („szolga”)
  0051B
  0052A mu mi+BOS -mu-, -miv-, -umi-, -vami-(?)
  107a 0236A 12877
  107b 0052A 12878
  107c 12879
  0252A mi+MAGNUS -mu-
  35 0078A 12823 na -na-
 
  na2 -ná-
  332b 0149A NEG2 -ná- („nem”, na+a=)
  411 0102A ni -ni-
  214 0110A ni2 -ní-
  55 0245B 1283B ni3 -nì-
  447 0105B nix -ni-
  447+26 0119B VERSUS -ni- („sor”)
  447 -ni-
  153 0088A nu -nu-
  395 0133A nu2 NONUS/9 -nú- („kilenc”)
  334 0046B pa -pa-
  181 0118A pax PANIS -pa- („kenyér”)
  pa2 -pá-
  224 0067B pa(?), ha(?) -pa-(?), -ha-(?)
  66 0229A 12846 pi DARE -pi- („ad”)
  0112A
  328 0066A pu -pu-
  0051A
  430 0196A pu2 OMNIS2 -pu- („minden”)
  383 0114A ra/ri -ra/ri-
  0227A 10
  412 0054A ru -ru-
  102 1286F ru2 CERVUS -rú- („szarvas”)
  103 0043B 12870
  415 0115A sa -sza-
  0046A
  433 0055A sa2 -szá-
  104a 0099A 12871 sa3 CAPRA -szà- („kecske”)
  0213A
  0100A
 
  402 0089A sa4 SCUTELLA -sza- („tálka”)
  327 0212B sa5 SIGILLUM -sza- („pecsétnyomó”)
  223 0191B sa6 -sza-
  316 0062B sa7
  380 0226B sa8 UNUS -sza- („egy”)
  0220B
  417 0162B sax -sza- (BONUS2+SCALA)
  174 0083A si -szi-
  474 0075B si2 -szí-
  370 0117A su BONUS2 -szu- („jó”)
  108 1287A su2 CORNU -szú- („szarv”)
  448 0145B su3, zu2 -szù-, -zú-
  0140B
  100 0060A ta ASINUS -ta- („szamár”)
  0116A
  29 0180A 1281D ta2 -tá-
  41 0058A ta3 CAPERE -tà- („kapni”)
  0090A
  319 0092A ta4, lix -ta-
  416 0227B
  172 0122A ta5
  82 0167A 12858 ta6 CRUS -ta- („lábszár”)
  0134B tax -ta-
  388 0045A tar TERTIO 3
  0038B
  90 0084A ti PES -ti- („láb”)
  503 0041B ti2 -tí-
  88 1285E tu -tu-
  89 0067A 1285F
  325 0057A tu2 -tú-
  0225B tu3 SCRIBA(?) -tù- („írnok”)
  326 0084B SCRIBA
  230 tu4 -tu-
  363 0163B ur MAGNUS -ur- („úr”)
  439 0087A wa, wi -va-, -vi-
  166 0086A wa2, wi2 -vá-, -ví-
  165 0218A wa3, wi3 BONUS -và-, -vì- („jó”)
  207a 0119A wa4, wi4 MONS -va-, -vi- („hegy, hegység”)
  204 0070B wa5, wi5
  201 0094A wa6, wi6 TERRA, LOCUS -va-, -vi- („föld, hely”)
  286 0198A wa7, wi7 -va-, -vi-
  0186B wa8, wi8
  280 0237A wa9, wi9 MALLEUS -va-, -vi- („kalapács”)
  160 0231A wi VITIS -vi- („inda”)
  0159B
  0036B
  377 0105A za -za- (zi+a)
  335 0080A za2 -zá-
  337 0057B za3 -zà-
  112 0200B 1287E za4 LINGERE -za- („beszélni”)
  336+450 0072B zax za+a = zā
  376 0073A zi -zi-
  313 0053A zi2 VIR -zí- („férfi”)
  336 0049A zi3 -zì-
  0210A ANNUS -zì- („év”)
  0336 1296B
  128 0247A zi4 AVIS -zi- („madár”)
  432 0070A zu -zu-
  448 0145B zu2, su3 -zu-, -szu-
  0140B

LogogramokSzerkesztés

kép Laroche bill. Alt/ unicode
(U+)
átírás szótagként jelentés
  1 0172A 12800 EGO „én”
  2 0079A 12801 EGO2
  6 0134A 12805 ADORARE „imádkozni”
 
  8 0150A 12807 BIBERE „inni”
  7 0135A 12806 EDERE „enni”
  9 0200A 12808 AMPLECTI „ölelés”
  0101A CAPUT „fej”
  10 0161A 12809
  0107B CAPUT2, SCALPRUM „fej, véső”
  12 0100B 1280C STATUA „szobor”
  15 0147A 1280F DOMINA „úrnő”
  16 0195A MAGNUS.DOMINA, REGINA „nagyasszony, királynő”
  13 0234A 1280E PRAE pari „előtt”
  14 0054B 1280D
  34 0099B 12822 POST „utó, végső”
  21 0204A 12815 HEROS „hős”
  22 0233A 12816 LOQUI „beszéd”
  24 0068B 12818 LIS „per”
  524 0035A PROPHETA „prédikátor”
  25 0083B 12819 OCULUS „szem”
  0184B OCULUS2
  26 0065B 1281A FRONS „homlok”
  32 0137A 12820 BRACCHIUM „kar”
  27 0235A 1281B LIBARE „áldozat”
  28 0097B 1281C FORTIS „erős”
  62 0126B 12842 LONGUS „hosszú”
  59 0176A 1283F MANUS „kéz”
  69 0238B 1284B MANUS2
  39 0045B 12827 PUGNUS „kézfej” (ököl, marok)
  49 12835 ENSIS a+ta2 „kard”
  53 0243A 12839 MANUS.CULTER, ENSIS „kard”
  31 0111B 1281F PUGNUS.PUGNUS, LIGARE „kötés”
  45 0095B 1282E INFANS / FRATER / FILIUS „gyermek, barát, (v.kinek) fia”
  0096B 1282F FILIA „(v.kinek) leánya”
  41 0058A 1282A CAPERE ta3 „kapni”
  0090A
  43 1282C CAPERE2
  42 0234B CAPERE2.CAPERE kapni×kapni „sokat kapni”
  66 0229A 12846 DARE pi „ad”
  0112A
  65 0059A 12845 PONERE „tenni”
  246 0130B AEDIFICARE „építeni”
  56 0205A 1283C INFRA/SUB ka2 „mély”
  57 0140A 1283D
  58 0073B 1283E CUM „amikor”
  294 0048B MENSA, THRONUS „asztal, trón”
  298 0085B THRONUS2 „trón”
  399 0078B CENTUM „száz”
  300 0040B NEPOS „unoka”
  0193A
  301 0076B LECTUS „ágy”
  70 0125A 1284C SUPER „fent”
  73 0211B AUDIRE, AURIS.TU.MI „hallani”
  1284F
  78 0133B 12854 ALA „szárny”
  79 0111A 12855 FEMINA, MATER „nő, anya”
 
  82 0167A 12858 CRUS ta6 „lábszár”
  84 0089B 1285A CRUS2
  90 0084A PES ti „láb”
  93 0238A 12863 PES2
  97 0151A 12867 BESTIA, LEO „vadállat, oroszlán”
  98 0108B 12869 CANIS „kutya”
  99 0153A 1286B EQUUS „ló”
  100 0060A 1286C ASINUS ta „szamár”
  0116A
  101 0170B 1286D ASINUS2
  102 0132B 1286E CERVUS ru2 „szarvas”
  103 0043B 12870 CERVUS3
  104a 0213A 12871 CAPRA sa3 „kecske”
  0100A
  104b 12872
 
  104c 12873 CAPRA2
 
 
  105a 0199A 12874 BOS u „szarvasmarha”
  0085A
  108 0047A 1287A CORNU su2 „szarv”
  477 0102B FLAMMAE „tűznél”
  502 0245A
  106(=109) 12876; 1287B VITELLUS „tojássárga”
  111 0113B 1287D OVIS „juh”
  518
  112 0200B 1287E LINGERE za4 „beszéd”
  115 0077B LEPUS2 tapa „nyúl”
  120 0148B GRYLLUS „szöcske”
  125 0131B SPHINX „szfinx”
  125 0137B UNGULA li2 „pata”
  0229B
  126 0156B
  128 0247A AVIS zi4 „madár”
  132 0136A AVIS2
  130 0155B AVIS3
  135 AVIS(?)
  133 0270B AVIS4, AQUILA ara/ari „sas”
  134 0081B AQUILA
  137 0249A LIBATIO „italáldozat”
 
  138 0250A PISCIS „hal”
  331 0066B AVUS „ős”
  0186A
  268 0191A SCALPRUM „ár (szerszám)”
  0244A SCALPRUM2
  160 0231A VITIS wi „inda”
  0159B
  0036B
  165 0218A BONUS wa3, wi3 „jó”
  370 0117A BONUS2 su
  173 0242B HASTARIUS „lándzsás”
  175 0076A LINGUA la „beszéd”
  179 0181B HORDEUM hwix „árpa”
 
  0225B SCRIBA(?) tu3 „írnok”
  0035B
  326 0084B SCRIBA
  181 0118A PANIS pax „kenyér”
  182 0139A CAELUM „ég (menny)”
  189 0126A ASTERISK „csillag”
  191 0095A SOL „Nap”
  0217A
  190 0156B SOL2
  192 0162A ORIENS „kelet”
  193 0212A LUNA „Hold”
  0050A
  414 2139B LUNA(?)
  196 0104B HATTI ha2, hatti hatti
  0192B
  447+26 0119B VERSUS nix „sor”
  199 0121A TONITRUS „mennydörgés”
  200 0079B FULGUR „villám”
  201 0094A TERRA, LOCUS wa6, wi6 „föld, hely”
  207a 0119A MONS wa4, wi4 „hegy, hegység”
  212 0146A FLUMEN „folyó”
  299 0038A SOLIUM i2 „ülés”
 
  215a 0098B FONS „forrás”
  215b 0072A ha -ha-, „forrás”
  216a 0171B FINES arha „”
  221 0230A VIA „út”
  225 0042A URBS „település”
  228 0101B REGIO „terület, ország”
  231 0033B CASTRUM „vár (főnév)”
  17 0037B 12811 REX „király, uralkodó”
  18 0120A 12812 MAGNUS.REX „nagykirály”
  237 0172B PORTA „kapu”
  243 0161B CUBITUM „könyök”
  0132A
  247 0143A AEDIFICIUM „épület”
  245 0082B VACUUS „üres”
  247 0043A DOMUS „ház”
  248 0052B DELERE „”
  257 0255A ARGENTUM „ezüst”
  0228A
  267 0206A LAPIS „kő”
  0090B STELE „sztélé”
  264 0118B PODIUM „emelvény”
  355 0117B SACERDOS „pap”
  269 0116B EXERCITUS „képzett”
  272 0174B SCUTUM „pajzs”
  280 0237A MALLEUS wa9, wi9 „kalapács”
  281 0152A ASCIA „”
  366 0074B OMNIS „minden”
  430 0196A OMNIS2 pu2
  288 0148A CURRUS „szekér”
  289 0244B AURIGA „kocsis”
  292 0246B ROTA har „kerék, kör”
  305 0149B FUSUS „orsó”
  332a 0209A NEGATIVE ma3 „nem”
  0315B NEGATIVE2
  332b 0149A na2
  332b 0149A NEG3 + a
  332c 0041A NEGATIVE3
  508 0195B
  0204B RELATIVEx „”
  329 0081A RELATIVE ḫwa/ḫwi „”
  0125B
  369 0236B VITA „élet”
  309 0145A CRUX „kereszt”
  336 210A 1296B ANNUS zi3 „év”
 
  338 0106B CULTER „kés”
  341 0181A VAS „edény”
  345 0123B URCEUS „korsó”
  519 0201B
  337 0092B PITHOS „tárolóedény”
  344 0224B CONTRACTUS „tömör”
  346 0122B POCULUM „serleg”
  313 0053A VIR zi2 „férfi”
  386 0168A VIR2
  0156A
  0130A
  0170A
  0114B
  322 0124B PURUS „tiszta”
  327 0212B SIGILLUM sa5 „pecsétnyomó”
  371 0232A IUDEX, IUSTITIA „bíró, igazság”
  0056A
  358 0139B DIES „nap (időegység, idő)”
  360 0071A DEUS „isten”
  363 0163B MAGNUS ur „nagy”
  400 0159A MILLE „ezer”
  368 0155A MALUS „rossz”
  0121B MALUS2
  378 0242A LITUUS „kampósbot” (pásztorbot)
  0246A
  379 0131A OCCIDENS ia3 „nyugat”
  0060B
  380 0226B UNUS sa8 „egy”
  0220B
  381 0115B MINUS „kicsi”
  382 0110B LIGNUM „fahasáb”
  410 0174A SEP 7
  0175A
  387 0241A SERVUS mi3 „szolga”
  0051B
  391 0044B QUATTUOR mi „négy”
  397 0104B DECEM 10
  402 0089A SCUTELLA sa4 „tálka”
  404 0226A ANIMAL „állat”
  438 0237B PASTOR „pásztor”
  501 0206B EUNUCHUS „herélt”

Többszótagos jelekSzerkesztés

kép Laroche bill Alt/ unicode
(U+)
szótagérték logogramként hangzás/jelentés
  216a 0171B arha FINES „”
  13 0234A 1280D pari PRAE -pari-, („előtt”)
  14 0054B 1280E -pari- (PRAE + LITUUS)
  80 0151B 12856 sarma -szarma-
  81 0228B 12857 sarma2 -szarmá-
  87 1285D ḫalpa -halpa-
  290 0246B+0114A hara/hari -hara/hari- (ROTA+ra/ri)
  115 0077B tapa LEPUS2 -tapa-, „nyúl”
  178 0059B la+ra+a -larā-
  429 0069B tana -tana-
  389 0045A+0114A tara/tari 3+i
  506 0211A hana -hana-

LigatúrákSzerkesztés

Az itt szereplő írásjelek többsége a szótagok és a logogramok között már szerepel.

kép Laroche bill Alt/ unicode
(U+)
szótagérték logogramként hangzás/jelentés
  336+450 0072B zax za + a = zā
  377 0105A za -za- (zi + a)
  269 0116B ni + zi + max EXERCITUS „képzett”
  331 0066B AVUS „ős” (FEMINA + SCALPRUM)
  0186A „ős” (FEMINA + SCALPRUM2)
  267 0090B STELE „sztélé” (LAPIS + SCALPRUM, „vésett kő”)
  16 0195A 12810 MAGNUS.DOMINA, REGINA „nagyasszony, királynő” (MAGNUS + DOMINA)
  18 0120A MAGNUS.REX „nagykirály” (MAGNUS + REX)
  0252A mu mi + MAGNUS
  8 0150A BIBERE „inni” (EGO+CAELUM)
  7 0135A EDERE „enni” (EGO+PANIS)
  9 0200A AMPLECTI „ölelés” (ADORARE+ADORARE2)
  12 0100B STATUA „szobor” (CAPUT + zi3)
  24 0068B LIS „per” (a2+za3+a2)
  20 0235B 12814 LITUUS-a2 „kampósbot-tal”
  36 0218B 12824 LITUUS-na „kampósbot-ot”
  197 0243B HATTI+li „Hattiból származó” (hatti + helyre utaló képző = hatti-i, hattibeli)
  202 0202A VIA.TERRA „út+föld”
  252 0109B DOMUS+SCALA „ház+létra”
  384 2×0226B 2 2
  410 0175A+0174A SEP 7
  389 0045A+0114A tara/tari 3+i
  393 2×0045A+2×0109A 8
  178 0059B la+ra+a -larā-
  86 0230B 1285C CRUS.CRUS (?)
  95 0233B 12865 PES2.PES2 „lábak”
   96 0238A+0084A 12866 PES2.PES
  PES.ROTAE láb + kerék
  091 0086B 12861 PES.SCALA láb + létra
  092 12862 PES.SCALA.ROTAE láb + létra + kerék
  0052A mu BOS+mi „szarvasmarhám” (BOS+én)
  107a 0236A 12877
  107b 12878
  107c 12879
  27 0235A LIBARE „áldozat” (BRACCHIUM + CAELUM)
  28 0097B FORTIS „erős” (BRACCHIUM + AURIGA)
  210 0048A ia i+a
  0223B
  299 0220A ia2 SOLIUM + a „ülés” + élettelen alanyeset
  0315B NEG2 NEG + a
  332b 0149A NEG2 NEG3 + a
  332b 0149A na+a (na2) NEG2 -ná- („nem”, NEG3 + a)
  45 0095B INFANS / FRATER / FILIUS „gyermek, barát, (v.kinek) fia” (CAPERE2 + SERVUS)
  0096B FILIA „leánya (valakinek)” (FEMINA + CAPERE2 + FEMINA)
  330 0194B CAPERE2 + SCALPRUM „eszközt kapni”
  42 0234B 1282B CAPERE2.CAPERE kapni×kapni „sokat kapni”
  300+319 0112B NEPOS-ta „leszármazott”(?)
  290 0246B+0114A hara/hari -hara/hari- (ROTA+ra/ri)
  13 234A pari PRAE -pari-, („előtt”)
  14 0054B -pari- (PRAE + LITUUS)
  246 0130B AEDIFICARE „építeni” (LAPIS + PONERE)
  447+26 0119B VERSUS nix „sor”
  58 0073B CUM „amikor” (INFRA + LITUUS)
  417 0162B sax -sza- (BONUS2 + SCALA)

SzámokSzerkesztés

kép Laroche bill Alt/ unicode
(U+)
átírás jelentés
  380 0226B UNUS 1
  0220B
  384 2×0226B 2 2
  388 0045A 3, tar 3
  0038B
  391 0044B QUATTUOR 4
  392 0033A 5
  410 0174A SEP 7
  0175A
  410 0175A+0174A SEP 7
  393 2×0045A+2×0109A 8
  395 0133A NONUS/9, nu2 9, -nú-
  397 0104B DECEM 10
  399 0078B CENTUM 100
  400 0159A MILLE 1000

Lásd mégSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés