II. Tudhalijasz hettita király

II. Tudhalijasz (hurri néven Tašmi-Šarriš) valószínűleg Arnuvandasz fia, de elképzelhető, hogy unokája vagy veje volt. A KBo 53.10 II.24–25’’ ugyanis felsorolja Arnuvandasz rokonságát, de nem adja meg a pontos rokonsági fokot, csak az éppen aktuális címeket, titulusokat. Hurri neve mTašmišarri lehet, mivel egy hurri nyelvű szövegben (KBo 23.22-ben) Szatanduhepa férjének nevét így írták le.

II. Tudhalijasz
Nagy Király
Hatti királya
Tudḫaliyaš (Tašmi-Šarriš)
Uralkodási ideje
i. e. 1360 körül i. e. 1344 körül
Elődje I. Arnuvandasz
Utódja II. Hattuszilisz(?)
Életrajzi adatok
Született i. e. 14. század
Elhunyt i. e. 1355
Édesapja I. Arnuvandasz(?)
Édesanyja Aszmu-Nikal(?)
Házastársa Szatanduhepa
Házastársa Taduhepa(?)
Gyermekei I. Szuppiluliumasz
Cidasz
ismeretlen nevű leány (? Hukkana, hajaszai király felesége)
"ifjabb" Tudhalijasz

Uralkodása tulajdonképpen egy intermezzo a hettita történelemben, egy-két évtizednyi összeomlás időszaka. Az I. Tudhalijasz által létrehozott Hettita Birodalom Arnuvandasz alatt megroggyant – bár katonai potenciálja még elegendő volt sok terület megtartásához –, II. Tudhalijasz alatt azonban majdnem teljesen megszűnt. A korábban legyőzött Arzava és az erős Kaszka hatalmas területeket foglalt el, talán még Hattuszaszt is felprédálták a kaszkák. Erre régészeti bizonyíték nincs, csak néhány töredékes tábla alapján feltehető, valamint egy Szuppiluliumaszhoz még uralkodása előtti időszakhoz kapcsolható tábla szerint Tudhalijasz székhelye nem Hattuszasz volt, hanem Szamuha. E feliratban az szerepel, hogy Szuppiluliumasz két hadjáratot is vezetett Hatti ellen, tehát valószínűleg nem volt birtokon belül.

Mindezekről azonban csak II. Tudhalijasz fia, I. Szuppiluliumasz feliratából értesülünk, mert Tudhalijasz korából nem maradt fenn forrás. Szuppiluliumasz felirata viszont az elején nagyon sérült, ezért csak töredékes információk nyerhetők belőle.

Hat katonai akció említése található meg az iratokban, de semmi részlet nem ismert ezekből.

  • Arzija elleni hadjárat Kantuccili vezetésével
  • Szallapa elleni hadjárat
  • Nanni hegyéhez vezetett közös hadjárat Szuppiluliumasszal, Nanni és fia, Cittara ellen
  • Hajasza és Kaszka elleni hadjárat Szuppiluliumasz vezetésével, mivel Pijapilisz király Hattit pusztította
  • Másik Kaszka elleni hadjárat Szuppiluliumasz vezetésével
  • Felső-Hatti elleni hadjárat (Hattuszasz is ide tartozik)

Hattit gyakorlatilag minden irányból ellenséges területek vették körül, nyugaton és délnyugaton a szinte teljes nyugati Anatóliát elfoglaló Arzava, keleten és délkeleten Mitanni, amely átmenetileg megerősödve Szíriát és a Középső-Eufrátesz vidékét is visszafoglalta, valamint északon és északkeleten Kaszka és Hajasza. Ezek mellett önállósodott Armatana területe is Tegaramma (később Tíl-Garimmu, Tigrim) és Kummani (Kumaha, Kommagéné) városokkal. Tudhalijasz III. Amenhotep egyiptomi uralkodóval folytatott levelezése is Arzava és uralkodója, Anzapahhadu teljes függetlenedésére utal.

Tudhalijasz családjára vonatkozóan is hiányosak az információk. Két dokumentumon Tudhalijasz pecsétje a Nagy Királynő Szatanduhepa (Šatandu-Ḫepa) feliratot is tartalmazza, de ez a név nem fordul elő máshol. I. Szuppiluliumasz uralkodása alatt még élt az anyakirályné, akit Taduhepa néven ismerünk. Nem tudjuk, hogy ez a két név azonos személyt takar-e, vagy két különböző, esetleg egymás utáni királynét. Taduhepa valószínűleg újra férjhez ment, de nem tudni, hogy Szuppiluliumasz uralkodása idején, vagy Taduhepa férje, Hattuszilisz apa és fia között uralkodott-e. További kérdés „ifjabb” Tudhalijasz személye, akiről jelenleg nem eldönthető, hogy II. Tudhalijasz fia, veje vagy unokája volt-e, uralkodott-e II. Tudhalijasz és Szuppiluliumasz között, és akit sokszor III. Tudhalijaszként emlegetnek.

ForrásokSzerkesztés


Előző uralkodó:
I. Arnuvandasz
hettita király
i. e. 1360 - i. e. 1344 körül
 
Következő uralkodó:
II. Hattuszilisz(?)
„ifjabb” Tudhalijasz(?)