Hettita uralkodók listája

Wikimédia-listaszócikk

A hettiták birodalma, Hatti, azaz a Hettita Birodalom körülbelül i. e. 1800–1200 között állt fenn. Több jelentősebb óasszír–korahettita fejedelemség egységesülésével alakult ki, területe állandóan változott. Nem volt egységes államalakulat, inkább egyfajta államszövetség, illetve választófejedelemség. Egyes tartományai gyakran függetlenedtek, majd visszatértek a főhatalom alá, emiatt volt, hogy Hatti királyainak hatalma csak a főváros, (előbb Kusszara, Nesza, majd Hattuszasz) környékén érvényesült. Fénykorát az i. e. 14. században élte, amikor Mitanni hanyatlásával, a középasszír kor egymást gyengítő kasszita Babilonja és Asszíriája elé törve a térség vezető hatalma lett. I. e. 1200 körül elözönlötték a tengeri népek, és a birodalom rövid idő alatt felbomlott. Utódállamai az újhettita királyságok, amelyek sokáig (még fél évezreden át) őrizték a hettita hagyományokat, amíg Asszíriával szemben sorra el nem buktak.

A hettita kronológia

szerkesztés

A hettita kronológia rendkívül bizonytalan, mindössze hat olyan esemény van, amely évre pontos datálást tehetne lehetővé az ókori Közel-Kelet más államaival vont párhuzamok alapján, eltekintve persze az ókori kronológiákban egyébként mutatkozó bizonytalanságoktól.

  1. I. Murszilisz kifosztotta Babilont és megdöntötte Hammurapi dinasztiáját. Azonban nem tudjuk, mit takar a hosszú idő, amit Babilonban töltött hazatérte (és halála) előtt. Ráadásul halála egy hosszas homályos korszak bevezetője, így Murszilisz datálása nem befolyásolja a következő időszak datálhatatlanságát.
  2. I. Szuppiluliumasz az EA#41 és CTH#153 alapján egy általa Ḫuriyaš néven nevezett egyiptomi uralkodónak gratulál trónra lépése alkalmából. Csakhogy nem tudjuk, ki volt ez a Hurijasz, talán Szemenhkaré. Azt sem tudjuk, hogy ez Szuppiluliumasznak hányadik uralkodási éve volt.
  3. I. Szuppiluliumasz valamelyik egyiptomi uralkodó halála évében ostromolta Kargamist, mivel az ostrom közben jött Nipḫururiyaš fáraó halálhíre. Ez esetben is csak sejthető, hogy Niphururijasz Tutanhamonnal lehet azonos. Itt ugyanúgy, mint az előző esetben, Szuppiluliumasz uralkodási éveinek aktuális száma ismeretlen.
  4. A kádesi csata II. Ramszesz uralkodásának ötödik évében esett meg.
  5. Az egyiptomi-hettita békeszerződést III. Hattuszilisz II. Ramszesz 21. uralkodási évében kötötte meg.
  6. II. Ramszesz uralkodásának 34. évében vette feleségül III. Hattuszilisz leányát, amikor Hattuszilisz még életben volt, de nem tudni, meddig élt még utána.

Egy következő lehetséges korrelációt a KUB 14.4 (CTH#70) által említett napfogyatkozás jelenthetne, amely II. Murszilisz 10. uralkodási évében volt (Murszilisz-napfogyatkozás). Azonban a kronológia általános bizonytalansága miatt a lehetséges időintervallumban több napfogyatkozás is volt.

Archaikum (protohatti kor)

szerkesztés

Hettita óbirodalom

szerkesztés
Uralkodó
Rövid kronológia
Középső kronológia
Hosszú kronológia
Rokonság
Megjegyzés
Tudományos átírás
I. Labarnasz ?-i. e. 1586 ?-i. e. 1649 ?-i. e. 1710 valószínűleg PU-szarruma fia, Huccijasz veje Nesza és Kusszara királya Labarnaš
I. Hattuszilisz
(II. Labarnasz)
i. e. 1586-i. e. 1556 i. e. 1649–1619 i. e. 1710–1680 talán Papahdilmah fia Székhelyét Hattuszaszba helyezte Ḫattušiliš
I. Murszilisz i. e. 1556-i. e. 1526 i. e. 1619–1589 i. e. 1680–1650 I. Hattuszilisz unokája Muršiliš
I. Hantilisz i. e. 1526-i. e. 1496 i. e. 1589–1559 i. e. 1650–1620 I. Murszilisz sógora Ḫantiliš
I. Cidantasz i. e. 1496-i. e. 1486 i. e. 1559–1549 i. e. 1620–1610 I. Hantilisz veje Zidantaš
Ammunasz i. e. 1486-i. e. 1466 i. e. 1549–1529 i. e. 1610–1590 I. Cidantasz fia apagyilkosság Ammunaš
I. Huccijasz i. e. 1466-i. e. 1461 i. e. 1529–1524 i. e. 1590–1585 I. Ammunasz fia apagyilkos Ḫuzziyaš

Hettita középbirodalom

szerkesztés
Uralkodó
Rövid kronológia
Középső kronológia
Hosszú kronológia
Rokonság
Megjegyzés
Tudományos átírás
Telipinusz i. e. 1461-től i. e. 1524-től i. e. 1585-től I. Cidantasz veje Telepinuš
Alluvamnasz i. e. 15. század közepe i. e. 15. század eleje i. e. 16. század közepe Telipinusz veje Alluwamnaš
Taharvalijasz i. e. 15. század közepe i. e. 15. század eleje i. e. 16. század második fele Telipinusz unokatestvére, Ammunasz unokaöccse Taḫarwaliyaš
II. Hantilisz i. e. 15. század második fele i. e. 15. század közepe i. e. 16. század második fele Alluvamnasz fia Ḫantiliš
II. Cidantasz i. e. 15. század vége i. e. 15. század közepe i. e. 16. század második fele talán II. Hantilisz unokaöccse, feltehetően Hasszuilisz fia, aki II. Hantilisz főtisztviselője Zidantaš
II. Huccijasz i. e. 15. század vége i. e. 15. század közepe i. e. 16. század vége ismeretlen Ḫuzziyaš
I. Muvatallisz i. e. 1400 körül i. e. 1450 körül i. e. 1500 körül testvére vagy fia II. Huccijasznak II. Huccijasz testőrparancsnoka Muwatalliš

Hettita (második) átmeneti kor

szerkesztés

A hosszú- és középső kronológiák szerint I. Muvatallisz és I. (II.) Tudhalijasz között 80, illetve 50 évnyi ismeretlen időszak helyezkedik el, ezenkívül II. Hattuszilisz uralkodása is erősen bizonytalan, nemcsak tartamát, de tényszerűségét tekintve is.

Uralkodó
Rövid kronológia
Középső kronológia
Hosszú kronológia
Rokonság
Megjegyzés
Tudományos átírás
Kantuccilisz ?-? Teljesen bizonytalan Kantuzziliš
I. (II.) Tudhalijasz i. e. 1395i. e. 1375 i. e. 1400i. e. 1380 i. e. 1420i. e. 1400 Muvatallisz vagy Kantuccilisz fia székhely Szapinuva
(sokszor II. Tudhalijaszként)
Tudḫaliyaš
I. Arnuvandasz i. e. 1375i. e. 1360 i. e. 1380i. e. 1365 i. e. 1400i. e. 1385 I. Tudhalijasz veje Arnuwandaš
II. (III.) Tudhalijasz i. e. 1360i. e. 1344 i. e. 1365i. e. 1360 i. e. 1385i. e. 1380 I. Arnuvandasz fia székhely valószínűleg Szamuha
(sokszor III. Tudhalijaszként)
Tudḫaliyaš
II. Hattuszilisz - i. e. 1360i. e. 1344 i. e. 1380i. e. 1344 ismeretlen bizonytalan létezésű Ḫattušiliš
„ifjabb” Tudhalijasz i. e. 1360 vagy 1344 körül származása bizonytalan, valószínűleg II. Tudhalijasz fia tényleges uralkodása bizonytalan[1] Tudḫaliyaš

Hettita újbirodalom

szerkesztés
Uralkodó
Uralkodott
Rokonság
Megjegyzés
Tudományos átírás
I. Szuppiluliumasz i. e. 1344i. e. 1322 II. Tudhalijasz fia a hettita újbirodalom kezdete, székhely Hattuszasz Šuppiluliumaš
II. Arnuvandasz i. e. 1322i. e. 1321 I. Szuppiluliumasz fia Arnuwandaš
II. Murszilisz i. e. 1321i. e. 1295 I. Szuppiluliumasz fia Muršiliš
II. Muvatallisz i. e. 1295i. e. 1272 II. Murszilisz fia székhely Tarhuntasszasz Muwatalliš (Šarri-Tešub)
III. Murszilisz i. e. 1272i. e. 1265 II. Muvatallisz fia székhely vissza Hattuszaszba Muršiliš (Urḫi-Tešub)
III. Hattuszilisz i. e. 1265i. e. 1237 II. Murszilisz fia Ḫattušiliš
III. (IV.) Tudhalijasz i. e. 1237i. e. 1209 III. Hattuszilisz és Puduhepa fia (sokszor IV. Tudhalijaszként) Tudḫaliyaš (Ḫišmî-Šarruma)
Kuruntijasz i. e. 1209 II. Muvatallisz fia Kuruntiyaš (Ulmi-Tešub)
Hartapu i. e. 1209(?)-? III. Murszilisz fia (?) Tarhuntasszasz nagykirálya Ḫartapu
III. Arnuvandasz i. e. 1209i. e. 1207 III. Tudhalijasz fia Arnuwandaš
II. Szuppiluliumasz i. e. 1207i. e. 1178 III. Tudhalijasz fia Šuppiluliumaš
Kuzi-Teszub i. e. 1180 után Talmi-Teszub fia, I. Szuppiluliumasz szépunokája Székhely: Karkemis, Hatti Nagy Királya címmel. Lásd még: Karkemis uralkodóinak listája Kuzi-Tešub

Újhettita királyságok

szerkesztés

A legfontosabb újhettita királyságok:

Kapcsolódó szócikkek

  1. A CTH#378 alapján Szuppiluliumasz a tróntól fosztotta meg, tehát ténylegesen uralkodott