Bűnszövetség

A bűnszövetség a társas bűnelkövetés egyik alakzata. A bűnszövetség a Btk. Különös Részében foglalt egyes bűncselekményeknél minősítő körülményként szerepel, ha pedig nem minősítő körülményként és nincs bűnszervezeti minősítés sem, akkor súlyosító körülmény.

A hatályos Büntető törvénykönyv (2012. évi C. törvény) 459. §-a (értelmező rendelkezések) szerint bűnszövetség akkor létesül, ha két vagy több személy bűncselekményeket szervezetten követ el, vagy ebben megállapodik, és legalább egy bűncselekmény elkövetését megkísérlik, de nem jön létre bűnszervezet[1]

Minősítő körülményként

szerkesztés

A Btk. Különös Részében minősítő körülményként a következő helyeken szerepel:[2]

Elhatárolási kérdések

szerkesztés
  1. Bűnszövetség akkor létesül, ha két vagy több személy bűncselekményeket szervezetten követ el, vagy ebben megállapodik, és legalább egy bűncselekmény elkövetését megkísérlik, de nem jön létre bűnszervezet;[1]
  2. csoportosan követik el a bűncselekményt, ha az elkövetésben legalább három személy vesz részt.[3]

A bűnszövetség és a bűnszervezet mint fogalmak állandóságára mutat, hogy a korábbi Büntető törvénykönyv (1978. évi V. törvény) is szó szerint ezeket a meghatározásokat tartalmazta.

A Legfelsőbb Bíróság IV. számú Büntető Elvi Döntése [4] értelmezi e fogalmat. Ezek szerint

  • a bűnszövetség lényege a bűncselekmények – vagyis egynél több bűncselekmény – szervezett elkövetése; tehát nemcsak egy meghatározott bűncselekménynek, hanem magának a bűnözésnek a megszervezése. Ez a társas bűnelkövetés a társtettességtől minőségileg eltérő és lényegesen nagyobb társadalomra veszélyességet tükröző bűnelkövetési forma (BJD 3879.).
  • A több bűncselekmény szervezett elkövetése vagy az ebben való megállapodás nem feltétlenül jelenti az egymással anyagi bűnhalmazatban álló bűncselekmények megvalósítását is, hanem megállapítható akkor is, ha a bűncselekmények a folytatólagosság egységébe tartoznak vagy pedig az elkövetett bűncselekmények valamely törvényi egységet alkotnak (BJD 634., 3878.), ezért a több emberen elkövetett emberölésre való szervezett megállapodás is megalapozhatja a bűnszövetség létrejöttét.
  • Az ismétlődő vagy rendszeres elkövetésre való megállapodás hiányában nem valósul meg bűnszövetség (BJD 635.), vagyis a megállapodás az egyszeri bűnelkövetésben bűnszövetséget még magas fokú szervezettség esetén sem eredményezhet.[2]
  1. a b 2012. évi C. törvény 459. § (1) bek. 2. pontja
  2. a b http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_548_Buntetojog/ch09s05.html
  3. 2012. évi C. törvény 459. § (1) bek. 3. pontja
  4. rövidítve: IV. BED

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés

bűnszervezet