BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum

budapesti középiskola

A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum Budapest XIV. kerületében, Zuglóban található. Az iskola a főváros egyik legrégibb múltra visszatekintő középfokú szakképző intézménye. A több mint 130 éves intézmény mindig is jelentős helyet foglalt el a főváros, sőt az egész ország középfokú iparoktatásában.

BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest Center of Technical Vocational Training - Petrik Lajos Bilingual Vocational School of Chemistry, Environmental Protection and Information Technology)

Alapítva 1879. december 1.
NévadóPetrik Lajos (ember)
Hely Magyarország, Budapest XIV. kerülete
Mottó „Az érték a mérték”
Típus szakgimnázium (középiskolai képzés, nappali és esti tagozatos szakképzés)
Igazgató Gál-Berey Csilla
OM-azonosító 203 058
Tagozatok két tanítási nyelvű vegyész, vegyész, környezetvédő, informatikus
Elérhetőség
Cím 1146 Budapest, Thököly út 48-54.
Elhelyezkedése
BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest)
BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum
BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum
Pozíció Budapest térképén
é. sz. 47° 30′ 18″, k. h. 19° 05′ 22″Koordináták: é. sz. 47° 30′ 18″, k. h. 19° 05′ 22″
A BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum weboldala
Az iskola névadója, Petrik Lajos (1851–1932)
A Petrik Lajos Szakközépiskola épülete a Thököly útról nézve

Az iskola története szerkesztés

A Budapesti Állami Középipartanoda 1879. december 7-én nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. Az ipar igényei szerint a gépészet, az építészet és a vegyészet szakirányokban kínáltak képzési lehetőséget. Az iskola első épülete a Főherceg Sándor tér (ma Gutenberg tér) 4. szám alatt működött. 1889-ben, a Hauszmann Alajos által tervezett, a József körút és a Népszínház utca sarkán álló új épületegyüttesbe költözött az iskola. Igazgatójának Hegedűs Károlyt nevezték ki, aki 35 éven keresztül látta el az intézményvezetés feladatait. Az épületben ma az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara (korábban Bánki Donát Műszaki Főiskola) működik.

1898-tól az iskola új neve Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola lett. A négy fő szakirány a gépészet, a vegyipar, a fém- és vasipar, valamint a faipar volt. Az iskola névadója, Petrik Lajos, 1880-tól tanára, 1905-től 1914-ig pedig igazgatója volt az intézménynek. Életpályáját a tudomány, a képzőművészet, a természet kihívásai iránti nyitottság jellemezte. Egyszerre volt tudós, tanár, keramikus, műgyűjtő és természetjáró.

A vegyipari szakirány 1940-ben költözött a Thököly út 48. alatt álló iskolaépületbe, amely ma is otthonául szolgál. A második világháború során az épületben súlyos károk keletkeztek, 26 alkalommal érte bombatalálat. Az iskola működéséhez lényeges felszereléseket a tanárok és a diákok becsomagolták és biztonságos helyre rejtették.

Az iskolát, jogelődje alapításának 75. évfordulóján, 1954-ben keresztelték át Petrik Lajos Vegyipari Technikumra. Az intézmény fő szakmai irányvonalát több mint egy évszázadon át a vegyészképzés jelentette. A Petrikben megvalósult képzések színvonala országos elismertséget ért el, az innen kikerült szakemberek mindig is keresettek voltak a munkaerőpiacon.

Az iskola 1970-ben Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola lett. 1974-ben az iskola a Thököly út 54. szám alatti új épülettel bővült.

Az 1990-es évek alapvető változásokat hoztak az iskola szakképzési rendszerében. A gazdaság és a társadalmi környezet változásaira reagálva, a hagyományos vegyipari iskola „több lábra” állt a környezetvédelmi és az informatikai képzés beindításával.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás új távlatokat nyitott a nyelvoktatás területén. A lehetőségeket felismerve az iskola vezetősége 2004-ben elindította a két tanítási nyelvű képzési osztályokat.

2016. szeptember 1-je után az iskola neve BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma volt, majd 2020. július 1-e óta BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum.

Iskolai rendszerű szakképzés nappali oktatás szerkesztés

Az iskola a közoktatási feladatok közül alapvető fontosságúnak tartja az érettségire való felkészítést, a tanulók általános műveltségének, életszemléletének, készségeiknek és képességeiknek, egész attitűdjüknek fejlesztését. A 9-12. (13.) évfolyam az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza. A közismereti oktatással párhuzamosan folyik a szakmacsoportos alapozás, illetve a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló ágazati szakmai elméleti és gyakorlati oktatás. A tanulók az alábbi három ágazathoz tartozó, a 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelettel kiadott új Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítésekre jelentkezhetnek:

Szakmacsoport:

  • 7. Informatika
  • 8. Vegyipar
  • 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás

Szakközépiskolai ágazat:

  • XIII. Informatika
  • XV. Vegyipar
  • XXIII. Környezetvédelem-vízgazdálkodás

Iskolarendszerű szakképzés szerkesztés

Az iskolarendszerű szakképzés keretében az iskola három szakmacsoportban készít fel OKJ szakképesítések megszerzésére:

  • vegyipar
  • környezetvédelem-vízgazdálkodás
  • informatika

Az egyes szakok indítását a munkaerőpiac igényei és a tanulók - szülők igényei egyaránt meghatározzák.

A felnőttoktatás formái szerkesztés

Az iskolában az alapító okiratban rögzített iskolarendszerű szakképzés felnőttoktatás keretében is folyik.

Híres egykori diákok szerkesztés

Az iskola mindig nagy gondot fordított arra, hogy tanulóinak képességeit minél szélesebb körben kibontakoztassa, és az elismerten magas színvonalú szakképzése mellett magasabb szintű általános műveltséget is adjon. Így kerülhetett sor arra, hogy számos itt érettségizett tanuló későbbi élete során, más területeken is sikereket ért el.

Híres volt diákok névsora:

Elvek szerkesztés

Az iskola jelentős helyet foglal el a főváros, sőt az egész ország középfokú szakoktatásában, a technikusképzésben és a felsőfokú szakképzésben egyaránt. Az iskola vezetése és a tanári kar számára fontos a hagyományok tisztelete és ápolása, továbbá a huszonegyedik század kihívásainak való megfelelés, az európaiság, a környezettudatos magatartás és az általános műveltség terjesztése. Az ide járó tanulók az itt található korszerű, jól felszerelt tantermekben, laboratóriumokban, informatikai és ipari modellező műhelyekben sajátíthatják el a szakmák elméleti és gyakorlati ismereteit magyarul és idegen nyelven egyaránt.

Az iskola elkötelezett a tanulók életpályájának biztosítása iránt. Kiemelten foglalkozik a tehetséges tanulók képességeinek továbbfejlesztésével, de gondot fordít a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal való foglalkozásra is. Ez a folyamat az általános iskolából érkezőkkel kezdődik és elkíséri őket egészen a munkába állásig vagy a továbbtanulásig.

Az ide járó diákok minden évben szép eredményeket érnek el matematikai, természettudományos vagy szakmai országos és budapesti versenyeken.

 
A Petrik Lajos Szakközépiskola új épülete a Thököly útról nézve

Az iskola teljes egészében akadálymentes, egyaránt használhatják mozgáskorlátozott, vak- és gyengénlátó diákok. Jelenleg is több mozgáskorlátozott tanuló jár intézménybe, akik teljes értékű tagjai a diákközösségnek.

Szakmai programok diákoknak szerkesztés

A decemberben megrendezésre kerülő pályaválasztási információs napon az iskola diákjai mellett számos más budapesti szakközépiskola diákjai is részt szoktak venni. A rendezvény legfőbb célja, elsősorban a végzős diákok információval és továbbtanulási, pályaválasztási ötletekkel való ellátása. Az eseményen számos budapesti és vidéki főiskola és egyetem állítja fel információs standját, de az érdeklődők részt vehetnek próba állásinterjún, próbanyelvvizsgán és bepillantást nyerhetnek különböző szakmák kulisszái mögé.

2015 tavaszán immár hatodik alkalommal került megrendezésre a Petrik TISZK Diákkonferencia, ahol nem csak az iskolába járó, hanem számos más budapesti szakközépiskolából érkezett diák előtt nyílik meg a lehetőség arra, hogy egy párperces előadás keretében bemutassák az őket érdeklő témát vagy tudományterületet. A konferenciának három szekciója van: természettudomány és környezetvédelem, társadalomtudomány és művészet, valamint informatika és technika. A konferenciához a diákok plakátjaiból összeállított kiállítás is kapcsolódik. A konferencia legjobb előadásait tanárokból álló szakmai zsűri díjazza, az értékes díjakat cégek ajánlják fel. A legutóbbi konferencián 9 szakközépiskolából mintegy 400 diák vett részt, akik 55 előadást tartottak vagy hallgattak meg, a plakátkiállításon pedig 14 plakát szerepelt.

Jelenleg zajló európai uniós projektek szerkesztés

Az iskola mindig nagy hangsúlyt fektetett a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, ápolására, ezzel is lehetőséget kínálva diákjainak arra, hogy szélesítsék látókörüket, elmélyítsék tudásukat. Portugáliától Bulgáriáig, az Európai Unió 13 tagországa iskoláival, illetve törökországi partneriskolákkal van több évre visszanyúló szakmai kapcsolat. A 2015/2016-os tanévben az iskola három, az Európai Unió által finanszírozott projektben vesz részt. A „Math Around Us”, a „Green School” és a „CLIL - Módszertani sokszínűség a két tanítási nyelvű képzésben” elnevezésű projekteket az Európai Unió Erasmus+ Program támogatja.

A Math Around Us projekt 2015 szeptembere és 2017 augusztusa között zajlik, 8 ország részvételével. Magyarország mellett Románia, Lengyelország, Olaszország, Portugália, Dánia, Litvánia és Görögország vesz részt a projektben, amely 13-18 éves középiskolai diákokat céloz meg azzal a szándékkal, hogy fejlessze a matematikai és idegen nyelvi készségeiket, valamint lehetőséget kínáljon számukra arra, hogy megvizsgálják, milyen mértékben szövi át a matematika a világunkat az élet különböző területein.

A Green School 2015 szeptembere és 2017 augusztusa között zajlott 6 ország részvételével. Magyarországon kívül még Olaszország, Németország, Spanyolország, Horvátország és Lengyelország 1-1 iskolája vett részt benne. A projektben 16-18 éves diákok vettek részt. Célja, hogy a részt vevő diákok felismerjék, hogy a gyógynövények mindig is nagy szerepet játszottak az emberiség étkezési és gyógyítási szokásaiban. A projekt szeretné megismertetni a diákokkal, a partneriskolák országainak gyógynövényekkel kapcsolatos gyakorlatát és hagyományait.

Források szerkesztés