Balla Gergely (Nagykőrös, 1710 körül – Nagykőrös, 1774. március 3.) nagykőrösi főbíró, krónikaíró.

ÉleteSzerkesztés

Atyja, szintén Balla Gergely 1708-ban a város védelme közben, a rácok által csaknem halálra vagdaltatott; a fiú iskoláinak végeztével a hazai törvény tanulásába kezdett, mint ügyvédjelölt 1730-ban Pozsonyban, 17311734-ben pedig Bécsben, igen hihetőleg Dömjén Gergely akkori ágens oldala mellett szerzett magának gyakorlati ismereteket. Bécsből 1735 körül szülőföldére visszatérve, itt előbb mint városi jegyző, utóbb mint biró hosszas ideig hivataloskodott. Még 1772-ben életben volt. Családjának 1760 júliusában Mária Terézia címeres nemeslevelet adott. 2000 kötetből álló könyvtárat hagyott maga után.

MunkáiSzerkesztés

Nagy-Kőrösi Krónika. Jegyzetekkel és oklevéltárral ellátva kiadták Szabó Károly és Szilágyi Sándor. Kecskemét, 1856. (Történeti Emlékek a magyar nép községi és magánéletéből I. kötet.) A krónika a városi levéltárban meglevő újabbkori másolat után nyomatott. REAL-EOD

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái – új sorozat I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–2002.  
  • Magyar életrajzi lexikon I-II. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp., Akadémiai Kiadó, 1967-1969.
  • Magyar Nagylexikon. Főszerk. Élesztős László (1-5. k.), Berényi Gábor (6. k.), Bárány Lászlóné (8-). Bp., Akadémiai Kiadó, 1993-.
  • Balanyi Béla-Rácz Lajos-Ványi Jenő: Új nagykőrösi athenas I. A nagykőrösi temetőkben nyugvó híres emberek. Nagykőrös, Arany János Társaság, 1994.
  • A Pallas nagy lexikona, az összes ismeretek enciklopédiája. 1-16 k. (17-18. pótk. Szerk. Bokor József). Bp., Pallas-Révai, 1893-1904.
  • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.
  • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994.