A bank a pénzügyi közvetítő rendszer legjellemzőbb eleme.

A Magyar Nemzeti Bank épülete Budapesten
A Szabolcs Takarék egyik fiókja Balkányban

FogalmaSzerkesztés

 
1970

A bank a hitelintézetek közé tartozó olyan pénzügyi intézmény, amely pénzügyi szolgáltatásokat nyújt. Legfontosabb tevékenysége hitelek nyújtása és betétek gyűjtése. Vagyis a gazdaság jelenleg felhasználatlan pénzmegtakarításainak begyűjtése (passzív bankügylet), és azok kihelyezése, aktiválása a gazdaság pénzszükségben lévő alanyaihoz (aktív bankügylet). Eképpen a modern tőkés gazdaság egyfajta motorjai. A bank hagyományosan a pénzügyi szolgáltatások díjából és a hitelekből származó kamatból jut haszonhoz. Újabban – mivel a viszonylag alacsony kamatlábak sokszor korlátozzák a bankok bevételi lehetőségeit – némely bank hiteltúllépési díjak és különböző befektetések útján is igyekszik jövedelemhez jutni.[1]

A szó eredeteSzerkesztés

A bank szó az olasz banca szóból ered, ami a német nyelvből származik és padot jelent, amely a középkori pénzváltó padokra utal.

A bankok működése banki engedélyhez kötött.

A hagyományos banki működésmódhoz képest alternatívaként megjelentek a fenntartható fejlődést, a társadalmi és környezeti szempontokat is figyelembe vevő, sőt integráló pénzintézetek: közösségi bank, etikus bank, zöld bank és alternatív bank elnevezésekkel.[forrás?]

Bank által nyújtott szolgáltatásokSzerkesztés

 
Régi bank széf ajtó.
 
Betétkönyv 1941-ben

Bár a bank által nyújtott szolgáltatások a bank típusától és országtól függenek, általában a következők vannak köztük:

 • pénz betétbe helyezése és kamatoztatása egy bankszámlán (passzív bankügylet)
 • hitel nyújtása magánszemélyek és társaságok részére (aktív bankügylet)
 • készpénz-helyettesítő fizetési eszközök: bankkártyák, hitelkártyák kibocsátása és pénzkiadó automaták üzemeltetése, csekkek kiállítása, beváltása
 • értéktárgyak biztonságos tárolása (például széfben)
 • pénzforgalmi szolgáltatások (pl: átutalások intézése, kötegelt pénz összegyűjtése és szállítása)
 • kezesség és bankgarancia
 • magán- és üzleti pénzügyi tanácsadás nyújtása
 • nyugdíjas évek megtervezése, nyugdíj-előtakarékosság lehetővé tétele.

A pénzügyi tranzakciókat többféle csatornán keresztül le lehet bonyolítani:

 • bankfiók: a fiókhálózat egyik tagja, melyen keresztül a pénzügyi műveletek széles köre elvégezhető
 • ATM: komputervezérelt telekommunikációs eszköz, mely pénzügyi műveletek elvégzését teszi lehetővé egy pénzintézet ügyfelei részére nyilvános területen, melynél nincs szükség személyzetre a kiszolgálás alatt.
 • levél
 • telefonos bankolás: egy olyan szolgáltatás, amit pénzügyi intézmények nyújtanak, mely lehetővé teszi ügyfelei részére, hogy telefonon keresztül bonyolítsák le pénzügyi műveleteiket
 • online banki ügyintézés: egy kifejezés, melyet az interneten bonyolódó (folyamatosan elérhető) kifizetésekre, átutalásokra használnak, melyhez használni kell a bank vagy hitelszövetkezet internetes oldalát

A bankrendszerek típusaiSzerkesztés

Egyszintű bankrendszerSzerkesztés

Az egyszintű bankrendszerben a központi és a kereskedelmi banki funkciókat is egy bank látja el. Magyarországon a rendszerváltás előtt egyszintű bankrendszer volt.

Kétszintű bankrendszerSzerkesztés

A kétszintű bankrendszerben különválik a jegybank a kereskedelmi bankoktól. Magyarországon ma kétszintű bankrendszer van.

A bankok típusaiSzerkesztés

Központi bank vagy jegybankSzerkesztés

Magyarországon ez a Magyar Nemzeti Bank, az Amerikai Egyesült Államokban szerepét a Federal Reserve System látja el. Jellemzői és feladatai:

 • pénzkibocsátás
 • az árfolyamstabilitás biztosítása
 • az infláció szintjének alacsonyan tartása
 • a vállalkozásokkal és háztartásokkal nem áll közvetlen kapcsolatban, hanem a kereskedelmi bankokkal
 • a kormány gazdaságpolitikáját támogatja abban az esetben ha a fenti célok teljesültek

Kereskedelmi bankokSzerkesztés

 • Háztartásokkal és vállalatokkal állnak kapcsolatban.
 • Betéteket gyűjtenek.
 • Bankszámlákat vezetnek.
 • Bankközi átutalásokat hajtanak végre.
 • Hitelt nyújtanak a lakosság és a vállalkozások számára a bankban elhelyezett betétek terhére, amelyeket a hitelfelvevők újra a bakrendszeren keresztül használnak. Ennek során a bankrendszer összessége a jegybank által előírt kötelező tartalékrátától függő mennyiségű új pénzkínálatot hoz létre (pénzteremtés). [2]
 • Befektetési tevékenységet végeznek.
 • A kereskedelmi bankok is teremthetnek számlapénzt.
 • Valutát (kézzelfogható pénz) és devizát (számlapénz) váltanak.

Befektetési (letéti) bankokSzerkesztés

 • A fő tevékenységi területük a vállalati kötvény és részvénykibocsátások szervezése, az eszközök és források nyilvántartása, kezelése, illetve a befektetésekhez kapcsolódó szolgáltatások (elemzések, tanácsadás.
 • Általában államokkal, nagy befektetőkkel és tőzsdei kereskedőkkel állnak ügyféli kapcsolatban.
 • Gyakran letéti minimummal rendelkeznek (pl minimum 100.000€ kell egy számla nyitásához)
 • Nem vagy csak korlátozottan foglalkoznak hitelezéssel, illetve egyéb kereskedelmi bankokra jellemző a bank saját tőkéjét érintő kockázatos tevékenységgel.
 • A számla virtuális "páncélszekrényként" működik, amelyre a befektető kezelési költség terhe mellett elhelyezheti a pénzét(forrás). A pénzből a letéti bank a saját maga által meghatározott keretek között az ügyfél számára, az ügyfél által meghatározott befektetési formákba fektet (részvények, értékpapírok, kötvények, nemesfémek) és ezeket a befektetéseket (eszközöket) szintén az ügyfél számlájára helyezi el.
 • A fenti mechanizmus miatt egy letéti számla általában két alszámlával rendelkezik. Egy a forrásoknak (Készpénz), egy pedig az eszközöknek (Befektetések)

A bankok jövedelmeiSzerkesztés

A bankok klasszikus bevételi forrása a kamatrés, ami a betéti, és a hitelkamat közötti különbség (a hitelkamat jól működő gazdaság esetén nem lehet nagyobb az ipari átlag tőkemegtérülésnél, mivel a termelés hasznából kell a kamatot visszafizetni), valamint a pénztári szolgáltatások díja (pénzváltási, számlavezetési díj, stb.).

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés