Busa Margit (Budapest, 1914. június 21. – Budapest, 2009. március 6.), Vass Györgyné, V. Busa Margit: könyvtáros, bibliográfus, sajtótörténész, Kazinczy-kutató.

PályafutásaSzerkesztés

A Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-latin-történelem szakán diplomázott, 1945-ben avatták doktorrá. 1942–1945 között az egyetem irodalomtudományi intézetének könyvtárosa. 1945-ben került az Országos Széchényi Könyvtárba, ahol 1973-as nyugalomba vonulásáig dolgozott. Előbb a hírlaptár, majd a kézirattár, végül újból a hírlaptár munkatársaként. Közreműködője volt a négykötetes Magyar történeti bibliográfia, 1825-1867 c. műnek.[1] Kutatómunkáját nyugdíjasként is folytatta, főműve, a Magyar sajtóbibliográfia 1705–1867 három kötete 1986-ban és 1996-ban jelent meg.

EmlékezeteSzerkesztés

Végakaratában otthoni könyvtárának állományát a Kazinczy Ferenc Társaságnak szánta. A könyv-, kézirat-, dokumentumanyag és levelezés a sátoraljaújhelyi (Széphalom) Magyar Nyelv Múzeumában került elhelyezésre 2009-ben, letétileg. A Busa Margit Könyvtár a Kazinczy-kutatás szolgálatán túl a magyar nyelvtörténettel ismerkedőket is segíti. Kiemelkedő a nyelvújítással, beszédműveléssel kapcsolatos szakirodalom gyűjteménye. Muzeális anyag, állománya folyamatosan gyarapszik.[2] Megnyitására 2010. szept. 29-én került sor.[3]

MűveiSzerkesztés

 • A Thököly-kódex és kuruckori versei. Egy XVII. századi kéziratos kötet ismertetése; Akadémiai, Bp., 1958 (Irodalomtörténeti füzetek)
 • Kazinczy Ferenc Bibliográfia; összeáll. V. Busa Margit; II. Rákóczi Megyei Könyvtár–Herman Múzeum, Miskolc 1981 (Documentatio Borsodiensis)
 • Magyar sajtóbibliográfia. A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent, valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája; összeáll., szöveggond. Busa Margit; OSZK, Bp., 1986–1996
 • Biblia Kazinczy Ferenc szavaival; szerk., szöveggond., utószó, jegyz. Busa Margit; Cserépfalvi, Bp., 1991
 • Kazinczy Ferencné Török Sophie levelezése; összeáll., bev., jegyz. V. Busa Margit, sajtó alá rend. Z. Szabó László, tan. V. Busa Margit, Z. Szabó László; Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr, 1986
 • Kazinczy Ferenc Pannonhalmán; bev., szerk., szöveggond. végezte Busa Margit; Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr, 1993
 • Kazinczy Ferenc bibliográfia. 1. 1980-1990; összeáll. Busa Margit; Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 1994
 • Kazinczy Ferenc utazásai 1773-1831; vál., szerk., jegyz. Busa Margit; Széphalom Könyvműhely–Felsőmagyarország, Bp.–Miskolc, 1995 (Litteraria Hungarica)
 • Egy életmű a bibliográfia mérlegén. Barlay Ö. Szabolcs irodalmi és előadói munkásságának adatai; összeáll. Busa Margit; magánkiad., Bp., 2000
 • Kazinczy Ferenc prózai kéziratainak bibliográfiája; összeáll., szerk. Busa Margit; Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 2001

Díjak, elismerésekSzerkesztés

 • Kazinczy-emlékérem, 1986
 • Szinnyei József-díj (1998)
 • Bibliothecaria Emerita kitüntető cím (OSZK, 2006)

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés