Szinnyei József-díj

magyar kitüntető díj könyvtárosok számára

A Szinnyei József-díj azoknak a könyvtárosoknak adományozható állami kitüntetés, akik hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel szakterületük fejlődését segítik elő. A díjat évente, augusztus 20-án, hat (2013-tól négy) személy kaphatja. (2010-ben kivételesen októberben adták át.) Első alkalommal 1992-ben osztották ki.[1] (A Szinnyei József-díjat a miniszter adományozza, szakmai kuratórium javaslata alapján. A kuratórium tagjait – a szakmai szervezetek javaslata alapján – a miniszter kéri fel.) 2013. január 1-jén lépett hatályba az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet,[2] mely rendelet 1. számú mellékletének 29. pontja tartalmazza a díjra, illetve adományozására vonatkozó új rendelkezéseket.

A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és érmet kap. Az érem Szilágyi Bernadett[3] szobrászművész alkotása: kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 milliméter, egyoldalas, Szinnyei József domború arcképét ábrázolja, és SZINNYEI JÓZSEF-DÍJ felirattal van ellátva. A díj képe.[4]

Díjazottak

szerkesztés
 • Gerő Zsoltné, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ nyugalmazott osztályvezetője
 • Lécesné Mesterházi-Nagy Márta, a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának igazgatóhelyettese
 • Pajkossy György, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott főosztályvezetője
 • Sándor István, a Néprajzi Múzeum nyugalmazott könyvtárvezetője
 • Sinay Jenő, a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár igazgatója
 • Surányi Imre, az Egri Főegyházmegyei Könyvtár nyugalmazott főmunkatársa
 • Bánhegyi B. Miksa, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatója
 • Bellon Tiborné, a Karcagi Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója
 • Bényei Miklós, a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese
 • Busa Margit, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott főmunkatársa
 • Juhász Jenő, az Országos Idegennyelvű Könyvtár főigazgatója
 • Szelle Béla, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Központi Könyvtárának igazgatója
 • Cserey Lászlóné, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár nyugalmazott igazgatója
 • Rozsondai Marianne, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára osztályvezetője
 • Suppné Tarnay Györgyi, a Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézetének adjunktusa
 • Szabó Imréné, a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese
 • Varga Róbert, a kaposvári Megyei és Városi Könyvtár igazgatója
 • Bertalanné Kovács Piroska, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Verseghy Ferenc Könyvtár igazgatója
 • Egyházi Tiborné, a Veszprémi Egyetemi Könyvtár szakmai vezetője
 • Engel Tibor, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatója
 • Gádor Ágnes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtára igazgatóhelyettese
 • Herczigné Mlakár Erzsébet, a József Attila Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese
 • Rády Ferenc, az Országos Széchényi Könyvtár általános főigazgató-helyettese
 • Berke Barnabásné, az Országos Széchényi Könyvtár Gyűjteményfejlesztési Főosztály és Nemzeti Bibliográfiai Központ irányítója
 • Gellér Ferencné, a debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár igazgatója
 • Pallósiné Toldi Márta, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója
 • Redl Károly, az Országgyűlési Könyvtár tájékoztatási igazgatója
 • Szabó Sándor, a British Council Könyvtárának igazgatója
 • Yamajiné Apor Éva, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Keleti Gyűjteményének osztályvezetője
 • Bakos Klára, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár igazgatója
 • Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója
 • Karbach Erika, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár osztályvezetője
 • Krasznahorkai Géza, a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtár igazgatója
 • Orosz Ágnes, a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar Kari Szakkönyvtárának vezetője
 • Oroszlánné Mészáros Ágnes, a balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtár igazgatója
 • Hegyközi Ilona, a Könyvtári Intézet osztályvezetője
 • Hernádi László Mihály, a Pécsi Tudományegyetem Könyvtárának nyugalmazott igazgatója
 • Nagy László, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója
 • Pelle Sándor, a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár igazgatója
 • Pesti Ernő, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtárának tájékoztató könyvtárosa
 • Szabóné Balogh Clarissa, a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának szolgáltatásvezető könyvtárosa
 • Kereszturi József[6] a pécsi Városi Könyvtár igazgatója
 • Keszeiné Barki Katalin, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtárának igazgatója
 • Kégli Ferenc, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott osztályvezetője
 • Virágos Márta, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgatója
 • Wojtilláné Salgó Ágnes, az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tára osztályvezetője
 • Zselinszky Lászlóné, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár osztályvezetője
 • Bondor Erika, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium könyvtárostanára (felterjesztés)
 • Fehérváry Klára, a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár olvasószolgálati osztályvezetője
 • Hangodi Ágnes, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet osztályvezetője
 • Lászlóné Nagy Ilona, a szolnoki Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézet igazgatója
 • Mender Tiborné, az Országos Idegennyelvű Könyvtár főigazgatója
 • Pálvölgyi Mihály, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Könyvtár- és Információtudományi Intézeti Tanszék főiskolai tanára
 • Ásványi Ilona könyvtáros, a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatóhelyettese
 • Kovách Margit könyvtáros, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szerzeményezési és Feldolgozó Osztály osztályvezetője
 • Mikola Katalin, a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar Könyvtárának könyvtárosa
 • Somorjai Olga, az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárának könyvtárosa
 • Szilágyi Irén könyvtáros, a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár és Művelődési Központ megbízott igazgatója
 • Szivi Józsefné könyvtáros, a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtára gyűjteményszervezési igazgatója
 • Balla Mária nyugdíjas főkönyvtáros, a Kaposvári Egyetem főiskolai adjunktusa[7]
 • Biczák Péter, a Pest Megyei Könyvtár nyugalmazott könyvtárigazgatója
 • Erdeiné Törőcsik Katalin, a debreceni Kenézy Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője
 • Takács Anna, a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár tájékoztató könyvtárosa
 • Takáts Béla[8] könyvtáros, a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet megbízott igazgatója
 • Villám Judit könyvtáros, az Országgyűlési Könyvtár gyűjteményvezetője

[9]

 • Laki-Lukács László, könyvtáros, helytörténeti kutató, néprajzi gyűjtő, vászonszövő
 • Szilágyiné Dr. Bánfi Szilvia, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos kutatója
 • Strasszer Mihályné, az Óbudai Egyetem Könyvtárának könyvtárigazgatója
 • Várterész Cecília, a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatóhelyettese
 • Pappné Beke Judit, a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár igazgatója
 • Rácz Ágnes, az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményszervezési igazgatója
 • Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár könyvtárosa, igazgatója
 • Szakmári Klára Budapest XXII. kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium nyugalmazott könyvtárostanára

[10][11]

 • Kovácsné Pázmándi Ágnes okl. könyvtáros-református lelkész, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtárának munkatársa [12]
 • Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár főigazgatója.[12]

[13]

 • Hubert Gabriella, az Evangélikus Országos Gyűjtemény nyugalmazott igazgatója, irodalom- és könyvtörténész,
 • Keveházi Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtár főigazgatója.

[14]

 • Gál Tibor főkönyvtáros, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál Könyvtárának főigazgató-helyettese,
 • Horváth József könyvtáros, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér volt igazgatóhelyettese.
 1. Alapítva 1992-ben: A művelődési és közoktatási miniszter 3/1992. (III. 6.) MKM rendelete augusztus 20-a, az államalapító Szent István ünnepe alkalmából a művelődési és közoktatási miniszter által adományozandó kitüntető díjakról szóló 12/1991. (VIII. 6.) MKM rendelet módosításáról.
 2. (2012. december 15.) „Az emberi erőforrások minisztere 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekrõl” (PDF). Magyar Közlöny 2012 (170), 55. o. (Hozzáférés: 2014. október 18.)  
 3. Szilágyi Bernadett művei a Köztérkép oldalán.
 4. A Szinnyei József-díj érme
 5. Hanthy Kingaː A pontosság nem pénzkérdés; inː Magyar Nemzet, 1996/okt. 7., 12. old.
 6. Keszi Erika Zsuzsanna–Kereszturi József. Interjú, Könyvtárvilág, 2013/11.
 7. Közművelődési és közgyűjteményi díjakat adtak át augusztus 20. alkalmából. nol.hu, 2012. augusztus 16. (Hozzáférés: 2012. augusztus 17.)
 8. Takáts Béla könyvtárosi működése.
 9. Válasz.hu. [2016. január 22-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. augusztus 20.)
 10. https://listserv.niif.hu/pipermail/katalist/2019-August/040429.html
 11. Archivált másolat. (Hozzáférés: 2019. augusztus 20.)
 12. a b Archivált másolat. [2021. április 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. augusztus 26.)
 13. „Akik vállukon viszik nemzetünket” – Újabb állami díjakat adtak át (magyar nyelven). kultúra.hu, 2022. augusztus 19. (Hozzáférés: 2022. augusztus 20.)
 14. Szerk, A.: Már elérhető az állami művészeti és tudományos díjazottak listája (magyar nyelven). Librarius.hu, 2023. augusztus 20. (Hozzáférés: 2023. augusztus 24.)
 • Kitüntetett könyvtárosok névtára. Szerk.: Gerő Gyula. Könyvtári Figyelő, 2000. (Különszám)
 • Kitüntetett könyvtárosok névtára 2003–2004. Szerk. és összeáll. Gerő Gyula. Könyvtári Figyelő, 2006. 3. sz. 129-134.
 • Kitüntetett könyvtárosok névtára 2005–2008. Szerk. és összeáll. Gerő Gyula. Könyvtári Figyelő, 2008. 4. sz. 695-708.
 • A 2009. évi díjazottak: Állami kitüntetések augusztus 20-a alkalmából. Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 2009. augusztus 19. [2016. március 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. október 24.)
 • 2017. évi díjazottak Archiválva 2017. augusztus 18-i dátummal a Wayback Machine-ben

További információk

szerkesztés