Ciklus (művészet)

művészet

A görögkör’ szóból származik. Önálló művekből szerkesztett, valamilyen szempontból egységet alkotó művek csoportja. Összetarthatja a műveket a téma, a főhős, a helyszín, a kompozíció, az élethelyzet vagy bármely más tényező. A három műből álló egységet trilógiának, a négyből állót tetralógia|tetralógiának nevezzük.

Jelentős ciklusokSzerkesztés

Középkorban: Az Artúr-mondakör, az Edda-énekek, a Roland-ének.

Verses epikai ciklusok: Arany János balladái a Hunyadi-mondakörből.

Regény ciklusok: Balzac: Emberi színjáték, Zola: Rougon-Macquart-sorozata, Proust: Az eltűnt idő nyomában.

Novellaciklusok: Boccaccio: Dekameron, Navarrai Margit: Heptameron, Babel: Lovashadsereg, Odesszai történetek, Mikszáth: Jó palócok, Tót atyafiak, Krúdy: Szindbád-novellái, Kosztolányi: Esti Kornél.

Drámaciklusok: a középkor nagy misztériumciklusai, Shakespeare királydrámái.

Versciklusok: Petrarca Daloskönyve, Shakespeare szonettjei, Balassi Júlia-versei, Csokonai Lilla-dalai, Petőfi: Felhők, Kosztolányi: A szegény kisgyermek panaszai, A bús férfi panaszai, Szabó Lőrinc: Tücsökzene, A huszonhatodik év.

ForrásokSzerkesztés

Középiskolai irodalmi lexikon