Csanaki Máté

(1595-1636) orvos, író, teológus, kollégiumi tanár

Csanaki Máté (Czanaki Máté, Tsanaki Máté, Csanaki Mant Máté) (?, 1594Kolozsvár 1636. december) orvos, sárospataki tanár.

ÉleteSzerkesztés

Előkelő családból származott, Báthori István országbíró és neje, Homonnai Fruzsina (Eufrozina) udvarában nevelkedett; tanult Nagyszombatban, Pozsonyban és Sárospatakon. Ezután Ausztriába és Morvaországba ment tanulni, ahol szüleiről maradt vagyonát elvesztegette, s három évi vándorlás után Göncre tért vissza 1614-ben, ahol szintén az iskolát látogatta. Innen 1618 végén I. Rákóczi György segítségével németországi egyetemekre ment, nevezetesen Heidelbergbe; tanult még Brémában, Franekerben, Leidenben, Oxfordban, Cambridgeben, Strasbourgban, Genovában és Bázelben is; összesen tíz évet töltött el külföldön, ahol orvostudorrá avatták. Hazatérve 1629-ben a fejedelem háziorvosa lett, és a sárospataki iskolára közvetve nagy befolyással volt. Innét I. Rákóczi Györggyel elment Erdélybe s annak udvarában folytatta az orvosi gyakorlatot.

MunkáiSzerkesztés

  • Controversiae logicae, philosophicae et theologicae. Lugd. Batav. 1625. Hozzá járul: Oratia funebris in obitum fratris germani Andrea Tzanaki. (Melyben a főurak udvarában nevelt árvák sorsát élénk szinekkel festi. Mikor ezt kiadta, akkor már harmadszor lakott Leidenben.)
  • Scabiei encomium. H. n., 1627.
  • A döghalálról való rövid elmélkedés. Kolozsvár, 1634.
  • Mathaei Tzanaki Ungarus, h. e. de natura verorum Ungarorum, eorum item, qui se Ungaros metientes per diversa regna mendicando vagantur. H. és év n. (Ajánlotta ezen munkáját a svájci nagyobb városok polgármestereinek és tanácsosainak és azt fejtegeti benne hosszasan, hogy a magyar nevezet alatt kolduló deákok nem magyarok, hanem tótok, néha, de ritkábban erdélyi szászok; a magyar idegen földön készebb szükséget látni, éhezni, hogysem kolduljon; erre alkalmat szolgáltatott neki Rotari István, ki mint megszorult magyar tanuló, különböző nevek alatt kéregetett Angolországban, Hollandiában és Svájcban. Ezt a szokást ma is csalárdúl gyakorolják, teszi hozzá Bod Péter.)
  • Logica et Metaphysica…

ForrásokSzerkesztés