Dézsi Lázár György

(?–1773) református lelkész

Dézsi Lázár György, gyakran Dési névformával (Dés, ? – 1773. október 25.) református lelkész, az Erdélyi református egyházkerület püspöke 1767-től haláláig.

Dézsi Lázár György
Az Erdélyi református egyházkerület püspöke
Születettszületési ideje nem ismert
Dés
Elhunyt1773. október 25.
Nagyenyed ?
Nemzetiségmagyar
Felekezetprotestantizmus
Püspökségi ideje
1767 – 1773
Előző püspök
Következő püspök
Aranka György
Csernátoni Vajda Péter

Élete szerkesztés

Tanulását szülővárosában kezdte, Nagyenyeden folytatta s az odera-frankfurti egyetemen fejezte be, hol a francia nyelvet sajátította el. Hazatérve Aranyosrákoson lett pap; 1740-ben Nagyenyedre választották meg második lelkésznek, 1758-ban esperesnek, 1765-ben egyetemes főjegyzőnek és zágoni Aranka György halála (1767. június 9.) után püspöknek, mely hivatalát haláláig viselte.

Munkái szerkesztés

  • Dissertatio theologica. De libro vitae Apocalipsis III. 5. Francof. ad. Viadrum 1738. júl. 9.
  • Biró Anna asszony felett halotti tanítása. Kolozsvár, 1753
  • Halotti prédikatzio… Ketzeli Borbála asszony felett Torotzkó-Szent-Györgyön 9. okt. 1757. Uo. 1759 (függelékben: Oratio exequialis super funere Petri Torotzkai)
  • A kegyes beszélgetésről iratott oktatás. Franczia nyelvből magának és másoknak is idvességes hasznára magyarra fordította... Nyomtattatott libera baronissa Hidvégi Nemes Juliana... költségével. Nagy-Szeben, 1761. Szeben, 1761 (Osterwald Frigyes után franciából)
  • Hórhegye, melyben Mózes Áront püspöki öltözetiből levetkezteté… Kolozsvár; 1763 (Hermányi Dienes József felett mondott halotti prédikáció)
  • Gyászvers Verestói György halálára (1765)
  • Kéziratban maradt: Papi tisztről című munka, Osterwald után franciából fordította.

Források szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés