Díszpolgár

egy település vagy ország kitüntető címe

A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amellyel a település tiszteletét és háláját fejezi ki a kitüntetett személynek.

A díszpolgári címet általában az nyerheti el, aki közösség érdekében kifejtett tevékenységével, magatartásával eredményesen elősegítette a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását, illetve a politikai, gazdasági, kulturális élet területén a település rangjának emelése, hírnevének növelése érdekében jelentős tevékenységet fejtett ki. Posztumusz díszpolgár az, akinek a halála után ítélik oda ezt a címet.

A díszpolgári cím adományozását díszoklevél, plakett és igazolvány tanúsítja, melyet a polgármester ad át a kitüntetettnek, vagy közeli hozzátartozójának.

A díszpolgári cím odaítéléséről, illetve esetleges visszavonásáról a település önkormányzatának képviselő-testülete dönt.

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

Díszpolgári címek szerkesztés

Díszpolgárok listái szerkesztés