Debreceni Agrártudományi Egyetem

önálló felsőoktatási intézmény Debrecenben (1970–1999)

A Debreceni Agrártudományi Egyetem a megye agrárképzésének legmagasabb szintű intézménye volt 1970 és 1999 utolsó napja között. 2000. január 1. óta a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karaként működik.

Debreceni Agrártudományi Egyetem (Debreceni Agrártudományi Egyetem)
Alapítva1970. szeptember 1.
Bezárva1999. december 31.
Rövid névDATE
Típusegyetem

Története szerkesztés

Az egyetem közvetlen elődjének a Magyar Királyi Gazdasági Akadémia tekinthető, ami 1906 és 1944 között működött Debrecenben. (Az országban több gazdasági akadémia működött azonos néven: a debrecenin kívül Kassán, Keszthelyen, Kolozsváron és Mosonmagyaróváron.[1]) A felsőfokú intézetben a képzés három év volt, gimnáziumi, reáliskolai, kereskedelmi akadémiai érettségi volt a felvételi feltétel. 1945. szeptember 26-án az Ideiglenes Nemzeti Kormány a Magyar Agrártudományi Egyetem felállításáról döntött,[2] melyen belül a debreceni intézmény a mezőgazdasági kar egyik osztálya lett Magyar Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar Debreceni Osztálya néven. Ez az agráregyetem képezte a későbbi Gödöllői Agrártudományi Egyetem (ma: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) alapjait.

1953-ban újjászervezték a mezőgazdászképzést, Debreceni Mezőgazdasági Akadémia néven önálló intézményként éledt újra az egyetem, ahol nappalin három, levelező tagozaton négy év alatt képeztek okleveles mezőgazdászokat.[3] 1962. szeptember 1-gyel az intézményt egyetemi jellegű főiskolai rangra emelték, a képzési idő négy év lett, neve pedig neve Agrártudományi Főiskolára változott.[4]

1970. szeptember 1-jén a szarvasi Tessedik Sámuel Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum és a debreceni főiskola összevonásával már nevében is egyetemmé vált: ekkortól hívták Debreceni Agrártudományi Egyetemnek (DATE).[5] 1972. július 1-gyel a mezőtúri Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumot főiskolai karrá emelték, melyet szintén a Debreceni Agrártudományi Egyetemhez csatoltak, így az egyetemnek két vidéki kara is volt: Szarvason és Mezőtúron.[6] 1976-ban az egyetem szervezetébe olvasztották a karcagi Talajművelési Kutatóintézetet is (ma: DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság).

Az 1986-os tanévkezdés két fontos változást hozott: a mezőtúri Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar átkerült a Gödöllői Agrártudományi Egyetemhez, Hódmezővásárhelyen pedig létrejött a DATE Állattenyésztési Főiskolai Kara (ma: Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar).[7]

Az egyetem önállósága 1999. december 31-én szűnt meg, ekkor beolvadt a Debreceni Egyetembe, annak Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara lett, további egy karral és három kutatóintézettel együtt alkotva az egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumát (AGTC).[8]

Rektorai szerkesztés

Források szerkesztés

  1. Melyek a hazai gazdasági főiskolák pontos címei és mely közöttük a legjobb? Köztelek, XXIII. évf. 72. sz. (1913. szeptember 17.) 2489. o.
  2. Az ideiglenes nemzeti kormány 8.749/1845. M. E. számú rendelete: A Magyar Agrártudományi Egyetem felállításáról és szervezéséről. Magyar Közlöny, 141. sz. (1945. október 2.) 2. o.
  3. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1953. évi 9. számú törvényerejű rendelete: A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia létesítéséről. Magyar Közlöny, 27. sz. (1953. július 3.) 177–178. o.
  4. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1962. évi 22. számú törvényerejű rendelete: A felsőoktatási intézményekről. Magyar Közlöny, 70. sz. (1962. szeptember 16.) 575. o.
  5. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1970. évi 20. számú törvényerejű rendelete: A debreceni Agrártudományi Egyetem létesítéséről. Akadémiai Közlöny, XIX. évf. 12. sz. (1970. augusztus 26.) 125. o.
  6. A Minisztertanács 1028/1.972. (VII. 31.) számú határozata: A debreceni Agrártudományi Egyetemen Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar létesítéséről és a mezőtúri Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum megszüntetéséről. Magyar Közlöny, 59. sz. (1972. július 31.) 1. o.
  7. Lakatos Dénes: Felsőfokú agrárszakember-képzés Debrecenben. Debreceni Szemle, VIII. évf. 1. sz. (1988. április) 8. o.
  8. Karunk története. A DE honlapja (2017. június 6.) (Hozzáférés: 2019. február 12.) arch