Főmenü megnyitása


A Köztelek, alcíme szerint Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület közlönye közgazdasági és agrár időszaki lap volt, amely megjelent 1891–1944-ig Budapesten, hetente kétszer, 1931-től hetente.

Köztelek
A lap első számának címoldala
A lap első számának címoldala
Adatok
Típus időszaki lap

A név eredeteSzerkesztés

Széchenyi István gróf kezdeményezésére 1827-ben jött létre a Pályafutási Társaság, amely 1830. június 11-én az Állattenyésztő Társaság nevet vette fel. Első elnöke ideiglenesen Széchenyi István gróf, 1831-ben Orczy Lőrinc báró, 1832-ben Keglevics László gróf volt. Ugyanebben az évben megvásárolta az Üllői úton levő telket Károlyi György gróftól, amihez szükséges pénzt sorsolási kölcsön útján szerezték be. A mai Budapest IX., Üllői út 25. sz. alatti telken emelt épületet Széchenyi javaslatára Közteleknek nevezték el és e nevet a társaság épületén is feltüntették. (Az épület átalakításokkal ma is megvan. Korábban a Magyar Szabványügyi Hivatal székháza volt, jelenleg a Magyar Szabványügyi Testület használja.) Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) 1891 szeptemberében szakított addigi hivatalos lapjával, a Gazdasági Lapokkal és Köztelek címen új lapot indított.

SzerkesztőiSzerkesztés

1891–1893: Baross Károly, Forster Géza, Rubinek Gyula, 1894–1906: Forster Géza, Szilassy Zoltán, Buday Barna, 1907–1914: Rubinek Gyula és Buday Barna, 1915–1918: Rubinek Gyula és Szilassy Zoltán, 1919–1926: Szilassy Zoltán és Buday Barna, 1927–1936: Buday Barna és Rothmeyer Imre, 1937–1940: Rothmeyer Imre, 1941–1944: Dörschug Tibor (kiadásért felelt: Mutschenbacher Emil).

TartalmaSzerkesztés

ÍróiSzerkesztés

A magyar mezőgazdaság élvonalbeli szakemberei Cserháti Sándor, Ujhelyi Imre, Kosutány Tamás, Rodiczky Jenő, Hensch Árpád, Kerpely Kálmán, Kodolányi Antal, Sporzon Pál, Páter Béla, Szentkirályi Miklós, Teleki Árvéd, később: Gyárfás József, Surányi János (agrármérnök), Bittera Miklós, Teleki Domokos, stb.) Szépirodalmi rovatában neves írók (Tömörkény István, Bársony István stb.) elbeszéléseivel találkozunk.

Hatása igen nagy volt a hazai mezőgazdasági ismeretek fejlődésére. Érdemei voltak az újabb eljárások ismertetésében, a mezőgazdaság aktuális nehézségeinek és problémáinak felvetésében, tudatosításában, okaiknak és megoldásuknak a keresésében. Agrárpolitikai vonatkozásban a nagybirtokok érdekeit képviselte, minthogy az OMGE tagjai nagyrészt e körökből kerültek ki. Egy-egy aktuális vagy fontos kérdésről készült titkári jelentést melléklet formájában adott közre.

TárslapjaiSzerkesztés

Baromfiak, Gazdaságtársadalmi Mozgalmak, Gazdatisztek Lapja, Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet Közleményei, Tejgazdaság.

ForrásSzerkesztés

Mezőgazdasági szakfolyóirataink bibliográfiája. I. 1796–1899. Összeáll. Turányi Kornél. Bp., 1958. Mezőgazdasági K. 60. p. /Az Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai. IV. sorozat. A kutatás és tájékoztatás segédkönyvei. 3./[1]

Külső hivatkozásSzerkesztés