A Köztelek, alcíme szerint Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület közlönye közgazdasági és agrár időszaki lap volt, amely megjelent 1891–1944-ig Budapesten, hetente kétszer, 1931-től hetente.

Köztelek
A lap első számának címoldala
A lap első számának címoldala
Adatok
Típus időszaki lap

A név eredeteSzerkesztés

Széchenyi István gróf kezdeményezésére 1827-ben jött létre a Pályafutási Társaság, amely 1830. június 11-én az Állattenyésztő Társaság nevet vette fel. Első elnöke ideiglenesen Széchenyi István gróf, 1831-ben Orczy Lőrinc báró, 1832-ben Keglevics László gróf volt. Ugyanebben az évben megvásárolta az Üllői úton levő telket Károlyi György gróftól, amihez szükséges pénzt sorsolási kölcsön útján szerezték be. A mai Budapest IX., Üllői út 25. sz. alatti telken emelt épületet Széchenyi javaslatára Közteleknek nevezték el és e nevet a társaság épületén is feltüntették. (Az épület átalakításokkal ma is megvan. Korábban a Magyar Szabványügyi Hivatal székháza volt, jelenleg a Magyar Szabványügyi Testület használja.) Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) 1891 szeptemberében szakított addigi hivatalos lapjával, a Gazdasági Lapokkal és Köztelek címen új lapot indított.

SzerkesztőiSzerkesztés

1891–1893: Baross Károly, Forster Géza, Rubinek Gyula, 1894–1906: Forster Géza, Szilassy Zoltán, Buday Barna, 1907–1914: Rubinek Gyula és Buday Barna, 1915–1918: Rubinek Gyula és Szilassy Zoltán, 1919–1926: Szilassy Zoltán és Buday Barna, 1927–1936: Buday Barna és Rothmeyer Imre, 1937–1940: Rothmeyer Imre, 1941–1944: Dörschug Tibor (kiadásért felelt: Mutschenbacher Emil).

TartalmaSzerkesztés

ÍróiSzerkesztés

A magyar mezőgazdaság élvonalbeli szakemberei Cserháti Sándor, Ujhelyi Imre, Kosutány Tamás, Rodiczky Jenő, Hensch Árpád, Kerpely Kálmán, Kodolányi Antal, Sporzon Pál, Páter Béla, Szentkirályi Miklós, Teleki Árvéd, később: Gyárfás József, Surányi János (agrármérnök), Bittera Miklós, Teleki Domokos, stb.) Szépirodalmi rovatában neves írók (Tömörkény István, Bársony István stb.) elbeszéléseivel találkozunk.

Hatása igen nagy volt a hazai mezőgazdasági ismeretek fejlődésére. Érdemei voltak az újabb eljárások ismertetésében, a mezőgazdaság aktuális nehézségeinek és problémáinak felvetésében, tudatosításában, okaiknak és megoldásuknak a keresésében. Agrárpolitikai vonatkozásban a nagybirtokok érdekeit képviselte, minthogy az OMGE tagjai nagyrészt e körökből kerültek ki. Egy-egy aktuális vagy fontos kérdésről készült titkári jelentést melléklet formájában adott közre.

TárslapjaiSzerkesztés

Baromfiak, Gazdaságtársadalmi Mozgalmak, Gazdatisztek Lapja, Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet Közleményei, Tejgazdaság.

ForrásokSzerkesztés

  • Mezőgazdasági szakfolyóirataink bibliográfiája. I. 1796–1899. Összeáll. Turányi Kornél. Bp., 1958. Mezőgazdasági K. 60. p. /Az Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai. IV. sorozat. A kutatás és tájékoztatás segédkönyvei. 3./[1]

Külső hivatkozásokSzerkesztés