Dimetil-szulfid
Dimethyl sulfide structure.svg Dimethyl-sulfide-3D-vdW.png
Kémiai azonosítók
CAS-szám 75-18-3
SMILES
CSC
Kémiai és fizikai tulajdonságok
Kémiai képlet C2H6S
Moláris tömeg 62,13 g/mol
Sűrűség 0,840 g/cm³
Olvadáspont −98 °C
Forráspont 37 °C
Ha másként nem jelöljük, az adatok az anyag standardállapotára (100 kPa) és 25 °C-os hőmérsékletre vonatkoznak.

A dimetil-szulfid egy szerves kénvegyület, a legegyszerűbb tioéter. Vízben oldhatatlan, színtelen, a merkaptánoknál kevésbé bűzös, de kellemetlen szagú, illékony folyadék. Alkoholban, éterben oldódik. Szerkezetében a dimetil-étertől (CH3OCH3) csak az oxigén helyén lévő kénatomban tér el. Molekulájában a C–S kötéstávolság 182 pm.

Egyes növényekben is előfordul. A vöröshagyma jellegzetes illatát és ízét is alkil-szulfidok adják. Előállíthatók alkáli-szulfidokból alkil-halogenidekkel. Alkálimerkaptidok alkilezésével is előállíthatók. Halogénekkel, sókkal, alkil-halogenidekkel különböző addíciós vegyületeket alkotnak.

A földgáz „illatosítására” dietil-szulfidot is alkalmaznak.

További információkSzerkesztés