Dolny István László (Érsekújvár, 1637. – Nagyszombat, 1707. június 2.) fölszentelt püspök.

Dolny István
Csanád püspöke
Született 1637
Érsekújvár
Elhunyt 1707. június 2. (70 évesen)
Nagyszombat
Felekezet római katolikus egyház
Püspökségi ideje
1699 – 1707. június 2.
Előző püspök
Következő püspök
Fany Ferenc
Ordody Zsigmond
Dolny István a Catholic Hierarchy-n

ÉleteSzerkesztés

Apja evangélikus volt, de őt katolikusnak nevelték. Pozsonyban, Nagyszombatban, majd 1665-ben a bécsi Pázmáneumban tanult. 1667-ben a Collegium Germanicum Hungaricum növendéke lett. 1671-ben hazatért és somorjai plébános lett. 1674-től esztergomi kanonok, 1680-tól honti főesperes, 1684-ben Buda 1684-es ostromakor a káptalani bandérium kapitánya. 1686-ban éneklőkanonok és földvári apát, majd 1687-től olvasókanonok. 1693-tól nagyprépost, ill. novi választott püspök és érseki helynök. 1696-ban pécsi megyés püspök, de székét soha nem foglalta el elmozdított előde, Radonay Mátyás lezáratlan ügye miatt. 1699-től csanádi megyés püspök, 1700-tól Csanád vármegye főispánja, 1703-ban Bécsben szentelték püspökké, az esztergomi érsek segédpüspöke.

Rákóczi Ferenc híveként sokat tett egyházmegyéje Marostól északra fekvő részének egyházkormányzati és anyagi rendezéséért. Nagyszombatban 2 papnövendék számára alapítványt tett. Sírja a nagyszombati ferences templomban található.

IrodalomSzerkesztés

 • Bakács István 1965: A magyar nagybirtokos családok hitelügyletei a XVII-XVIII. században. 53.
 • Maksay - Pap - Benda - Esze 1955: Ráday Pál iratai I. 1703-1706, 348.
 • Pauer János 1847: Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében. Székesfehérvár, 307.
 • LBE:409.
 • Schem. Strig. 1859:3.
 • Mendlik 1864:94. (1699-1701: csanádi pp.)
 • Gams 1873:371. (1699-1701: csanádi pp.)
 • Fraknói 1895:415.
 • Kollányi Ferenc 1900, 288-290.
 • Schem. Csan. 1913:52; 1980:31. (73.)
 • Veress II:64. (*1642)
 • Lotz A.: A csanádi ppség tört. IX. Kz. 1.
 • Magyar katolikus lexikon I–XV. Főszerk. Diós István; szerk. Viczián János. Budapest: Szent István Társulat. 1993–2010.   Dolny István László


Előde:
Fany Ferenc
Csanádi püspök
1699–1707
Utóda:
Ordody Zsigmond