Főmenü megnyitása

Pázmáneum

bécsi papnevelő intézet

A Pázmáneum (Collegium Pazmanianum) a Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek által 1623-ban Bécsben alapított papnevelő intézet neve. Az intézet a külföldi magyar papság részére az elitképzés színhelye volt, amelyet az alapító Pázmány Péter jelölt meg alapító levelében. Az első alapító okmányt 1619. január 1-jén állította ki Pázmány Péter. Az esztergomi káptalannak adta az 1618-ban vásárolt házat Bécsben. A növendékek nem csak magyarok lehettek, hanem szlávok, németek és horvátok is. 1623. szeptember 20-án született meg egy újabb alapítólevél, ebben Pázmány bíboros a bécsi jezsuitákra bízta a szemináriumot.

Pázmáneum

Wien 09 Collegium Pazmanianum a.jpg
Alapítva 1623
Hely Ausztria, Bécs
Típus egyetem
Elhelyezkedése
Pázmáneum (Ausztria)
Pázmáneum
Pázmáneum
Pozíció Ausztria térképén
é. sz. 48° 13′ 21″, k. h. 16° 21′ 24″Koordináták: é. sz. 48° 13′ 21″, k. h. 16° 21′ 24″
A Wikimédia Commons tartalmaz Pázmáneum témájú médiaállományokat.
A Pázmáneum épülete Bécsben 1900 körül, az alapító és a kápolna rokokó főoltára[1] képeslapon 1930 körül

FekvéseSzerkesztés

Bécsben, a 9. kerületi Boltzmanngassén álló palota, az Amerikai Egyesült Államok nagykövetsége mellett.

AlapításaSzerkesztés

Nem sokkal azután, hogy Pázmány Péter 1619-ben Nagyszombatban az ifjúság számára nevelőintézetet és papnevelőt alapított, Bécsben is létrehozott egy ilyen intézményt, közel 200 000 forintnyi költséggel. II. József 1784-ben az épületet süketnémák intézetévé alakíttatta és a papnövendékeket átköltöztette a pozsonyi várba. Az épületet I. Ferenc király 1803-ban visszaadta eredeti rendeltetésének.

ÉpületeSzerkesztés

Az ősi kollégiumi épület eladásának gondolata már 1882-ben felmerült. A Postgasse 11. szám alatti kollégium főépületét 1900-ban eladták. A Waissenhausgassén lévő telken Czigler Győző budapesti építész terve alapján 1899 nyarán kezdődött el az új, négyemeletes klasszicista stílusú egyetemi épület építkezése és 1900. október 1-jén nyílhatott meg az új kollégium. Bécs város magisztrátusa 1913-ban új utcanevet adott, így a Waissenhausgasse helyett Boltzmanngasséra változott a házszám érintetlenül hagyása mellett. A kápolna restaurálását 1979-ben kezdték el. A falfestményeket kenyérrel tisztították meg, és ahol szükséges volt, kifestették.

Mindszenty József menedékeSzerkesztés

 
Mindszenty József bíboros 1974-ben

Miután 1971-ben Mindszenty József elhagyta az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének épületét, Bécsbe ment, ahol október 23-ától a Pázmáneumban lelt menedékre. A kápolna az épület III. emeltén helyezkedik el. Az intézmény kápolnájában Mindszenty József bíboros gyermekeket is keresztelt és egy alkalommal 1973-ban esküvőt is tartott. A bíboros 1975. május 6-án hunyt el, habár Bécsben szándékozott sírjának a helyét megjelölni, az utolsó napon mégis Mariazellt választotta. A rendszerváltáskor rehabilitálták Magyarországon. Végakaratában így rendelkezett: „Amikor Mária és Szent István országa felett lenyugszik a moszkvai hitetlenség csillaga, holttestemet vigyék az esztergomi bazilika kriptájába”. 1991. május 4-én végakarata szerint, az esztergomi bazilika altemplomában temették el.

Ismert diákjaiSzerkesztés

 • Andrássy István (1802–1890) kanonok.
 • Jozef Ignác Bajza (1755–1836) kanonok, szlovák író.
 • Bangha Béla (1880–1940) jezsuita szerzetes, teológus, író, Magyarország „sajtóapostola”.
 • Bocsárdi Imre (17. század) diák (egyetlen megjelent munkája: Divinus Prometheus seu Spiritus sanctus. Viennae, 1672.)[2]
 • Boga Alajos (1886–1954) tanár, kanonok.
 • Bogisich Mihály (1839–1919) magyar zenetörténész, főpap, az MTA levelező tagja és a Szent István Akadémia tagja.
 • Bonnaz Sándor (1812–1889) csanádi püspök.
 • Böhm Károly (1853–1932) amerikai magyar katolikus pap, plébános, misszionárius, az "amerikai magyar katolikusok apostola".
 • Bubics Zsigmond (1821–1907) kassai püspök, művészettörténész, történész. Az MTA tagja.
 • Cziriel Antal (1813–1873) teológus, gimnáziumi igazgató.
 • Csáky Imre (1672–1732) bíboros, kalocsai érsek, költő.
 • Császka György (1826–1904) szepesi püspök, kalocsai érsek.
 • Cselka Nándor (1834–1897) pozsonyi, majd esztergomi kanonok, fölszentelt püspök.
 • Csepregi Imre János (1876–1954) pápai kamarás és prelátus, eleki és makói plébános, szentszéki bíró.
 • Daneczi György (1655–1685) jezsuita szerzetes.
 • Daniss Zsigmond (1817–1863) pap, költő.
 • Degen Jenő (1832–1877) plébános, egyházi író.
 • Dolny István László (1637–1707) püspök.
 • Dornis Gáspár György (1818–1873) ciszterci szerzetes, pap és gimnáziumi tanár.
 • Dulánszky Nándor (1829–1896) székesfehérvári, majd pécsi püspök.
 • Esterházy Imre Gábor (1689–1763) megyés püspök.
 • Fischer-Colbrie Ágoston (1863–1925) kassai püspök.
 • Gianone Egon (1910–1999) római katolikus pap, a Pázmáneum rektora.
 • Grősz József (1887–1961) pap, szombathelyi püspök, kalocsai érsek.
 • Gubasóczy János (?-1686) főpap.
 • Hamvas Endre (1890–1970) csanádi püspök, kalocsai érsek.
 • Haskó Jakab (1622–1695) nyitrai püspök.
 • Haugg Leó (1846–1910) plébános.
 • Haulik György (1786–1869) teológus, bíbornok és zágrábi érsek, báni helytartó.
 • Hász István (1884-1973) tábori püspök.
 • Héderváry János (1620–1662) püspök.
 • Hirschler József (1874–1936) katolikus plébános, kanonok, pápai prelátus, művészeti író.
 • Ihász Gábor (1805–1880) magyar ciszterci szerzetes, pap, főgimnáziumi tanár, nyelvész.
 • Ipolyi Arnold (1823–1886) besztercebányai, majd nagyváradi püspök, valóságos belső titkos tanácsos, az MTA igazgató tagja, a Kisfaludy Társaság tagja.
 • Jantausch Pál (1870–1947) püspök, nagyszombati apostoli kormányzó.
 • Jurkovich Emil (1857-1936) tankerületi főigazgató.
 • Kereszty Géza Viktor (1855–1926) tanár, pozsonyi kanonok.
 • Kis János (1821–1894) teológiai tanár, plébános.
 • Samuel Micu Klein (1745–1806) román történész, nyelvész, teológus, filozófus.
 • Kmoskó Mihály (1876–1931) orientalista, klasszika-filológus, vallástörténész, az MTA levelező (1922) tagja.
 • Koron Imre (1762–1800) párkányi plébános.
 • Kovács Ferenc (1837–1899) apát-plébános, pápai prelátus, hittanár, néprajzi író, címzetes apát.
 • Kovács Zsigmond (1820–1887) veszprémi és pécsi püspök, a magyar királyné kancellárja.
 • Kölkedy Mihály (17. század – 18. század) pap, főesperes, egyházi író.
 • König Mór (1822-1886) teológiai doktor és apátkanonok.
 • Kunszt József (1790–1866) kalocsai érsek.
 • Laubhaimer Ferenc (1833–1888) teológiai doktor, pécsi apát-kanonok.
 • Lönhart Ferenc (1819–1897) erdélyi katolikus püspök.
 • Madarász István (1884–1948) kassai püspök.
 • Magyar Imre (1791–1871) mezőgazdász, tanár, földbirtokos, városi képviselő.
 • Magyary Pál (1857–1937) magyar történész, műfordító, egyházi író.
 • Máriássy Gábor (1807–1871) főpap.
 • Mártonffy György (1663–1721) erdélyi katolikus püspök.
 • Meszlényi Gyula (1832–1905) szatmári püspök.
 • Mészáros Ferenc (1794–1864) líceumi tanár.
 • Mihalovics Ede (1866–1917) teológiai tanár.
 • Miskolczy János (1811-1871) nyitrai apát-kanonok, császári és királyi tanácsos.
 • Mitterpacher Lajos (1734–1814) egyetemi tanár, az agrártudományok hazai úttörője.
 • Nagy Pál (1750–1819) apát és prépost-kanonok.
 • Nemecskay István (1792–1884) kanonok, prépost.
 • Németh György esztergomi kanonok, választott püspök.
 • Nyirő József (1889–1953) erdélyi magyar író, kilépett katolikus pap, politikus, újságíró.
 • Orosz Alajos (1859–1911) teológiai doktor, főgimnáziumi tanár.
 • Párvy Sándor (1848–1919) megyés püspök, a Szepesmegyei Történelmi Társulat elnöke.
 • Pongrácz Gáspár (?-1766) esztergomi kanonok.
 • Porubszky Géza Viktor (1887–1971) plébános, országgyűlési képviselő.
 • Rabcsek András (1712–1792) teológiai doktor, szepesi kanonok.
 • Rajczy János (? – 1825) esperes, Bars vármegye táblabírája.
 • Rózsafy Mátyás (1828–1893) magyar újságíró, az 1848-49-es magyar szabadságharc és az amerikai polgárháború katonája.
 • Sbüll Ferenc (1825–1864) magyarországi szlovén katolikus pap és költő.
 • Schirgl Endre (1811–1872) prépost-kanonok.
 • Schopper György (1819–1895) rozsnyói püspök.
 • Schönherr Gyula (1864–1908) történész, levéltáros, az MTA tagja.
 • Schwarz-Eggenhofer Artúr (1890–1969) "ad nutum Sanctae Sedis" apostoli adminisztrátor (kormányzó).
 • Somogy Lipót Márton (1748–1822) szombathelyi püspök, valóságos belső titkos tanácsos, egyházi író.
 • Spátay Gábor (1660 körül - 1722) kanonok, püspök.
 • Steiner Fülöp (1839-1900) székesfehérvári püspök.
 • Sujánszky Antal választott püspök, esztergomi kanonok, író, költő, szerkesztő, a katolikus vallásos költészet művelője.
 • Szegedi Ferenc Lénárd (1614–1675) teológus, katolikus püspök.
 • Széchényi György (1603/1605/1606–1695) csanádi, pécsi, veszprémi, majd győri püspök, kalocsai, később esztergomi érsek, prímás, egyházi író.
 • Sztankovits János (1781–1848) győri püspök, udvari tanácsos, a vecsei praedialis szék főispánja.
 • Jozef Tiso (1887–1947) szlovák pap és politikus, az első Szlovák Köztársaság elnöke.
 • Tóth János (1856–1907) tanár, a kis szeminárium kormányzója, címzetes kanonok.
 • Vépi Benedek (?-1676) A Pázmáneum elvégzése után 1649-ben pápai plébános 1661-ben pozsonyi, majd 1662-ben esztergomi kanonok
 • Varga Mihály (1834-1906) prépost-kanonok.
 • Vilt József Ignác (1738–1813) győri püspök.
 • Wolkenberg Alajos (1871–1937) hittudós, egyetemi tanár, legitimista politikus.
 • Zalka János (1820-1901) győri püspök.

Ismert tanáraiSzerkesztés

 • Bossányi András (1673-1730) bölcsész, jezsuita tanár.
 • Dobner István (1694-1746) filozófiai és jogi doktor, jezsuita pap, gyorsíró.
 • Durguth József (1790-1872) bölcseleti és teológiai doktor, esztergomi kanonok.
 • Gianone Egon (1910-1999) római katolikus pap, a Pázmáneum rektora.
 • Jaszlinszky András (1715-1783) Jézus-társasági áldozópap, rozsnyói kanonok.
 • Koller József (1703-1766) jezsuita szerzetes, apostoli gyóntat
 • Kondé Miklós (1730-1802) nagyváradi római katolikus püspök.
 • Lollok József (1824-1890 után) esztergomi prépost-kanonok, majd lazarista szerzetes.
 • Lollok Lénárd (1848-1923) protonotárius kanonok, pápai prelátus, barsi főesperes, tipissai prépost.
 • Németi Ferenc (1693-1748) bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár.
 • Palsovics Antal pozsonyi kanonok.
 • Salbeck Ferenc (1703-1770) Jézus-társasági áldozópap, tanár.
 • Szegedi János (1699-1770) bölcseleti és teológiai doktor, jezsuita áldozópap és tanár, egyetemi jogtanár.
 • Szentiványi Márton (1633-1705) jezsuita hittudós, polihisztor, egyetemi tanár, író.
 • Széchényi Miklós (1868-1923) kánonjogi doktor, győri és nagyváradi püspök, valóságos belső titkos tanácsos.
 • Szörény Sándor (1664-1719) bölcseleti és teológiai doktor, jezsuita pap és tanár.
 • Tattay István (1622-1676) Jézus-társasági áldozópap és tanár.
 • Tolvay Imre (1694-1775) bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár.
 • Váncsay János (1743 körül – 1806) bölcseleti magister, püspök, esztergomi prépost-kanonok.

Lásd mégSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés