Pázmáneum

bécsi papnevelő intézet

A Pázmáneum (Collegium Pazmanianum) a Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek által 1623-ban Bécsben alapított papnevelő intézet neve. Az intézet a külföldi magyar papság részére az elitképzés színhelye volt, amelyet az alapító Pázmány Péter jelölt meg alapító levelében. Az első alapító okmányt 1619. január 1-jén állította ki Pázmány Péter. Az esztergomi káptalannak adta az 1618-ban vásárolt házat Bécsben. A növendékek nem csak magyarok lehettek, hanem szlávok, németek és horvátok is. 1623. szeptember 20-án született meg egy újabb alapítólevél, ebben Pázmány bíboros a bécsi jezsuitákra bízta a szemináriumot.

Pázmáneum

Alapítva1623
AlapítóPázmány Péter
HelyAusztria, Bécs
Típusegyetem
Elhelyezkedése
Pázmáneum (Ausztria)
Pázmáneum
Pázmáneum
Pozíció Ausztria térképén
é. sz. 48° 13′ 21″, k. h. 16° 21′ 24″Koordináták: é. sz. 48° 13′ 21″, k. h. 16° 21′ 24″
Térkép
A Wikimédia Commons tartalmaz Pázmáneum témájú médiaállományokat.

Bécsben, a 9. kerületi Boltzmanngassén álló palota, az Amerikai Egyesült Államok nagykövetsége mellett.

Alapítása

szerkesztés
 
A Pázmáneum épülete Bécsben 1900 körül, az alapító és a kápolna rokokó főoltára[1] képeslapon 1930 körül

Nem sokkal azután, hogy Pázmány Péter 1619-ben Nagyszombatban az ifjúság számára nevelőintézetet és papnevelőt alapított, Bécsben is létrehozott egy ilyen intézményt, közel 200 000 forintnyi költséggel. II. József 1784-ben az épületet siketnémák intézetévé alakíttatta, és a papnövendékeket átköltöztette a pozsonyi várba. Az épületet I. Ferenc magyar király 1803-ban visszaadta eredeti rendeltetésének.

Az ősi kollégiumi épület eladásának gondolata már 1882-ben felmerült. A Postgasse 11. szám alatti kollégium főépületét 1900-ban eladták. A Waissenhausgassén lévő telken Czigler Győző budapesti építész terve alapján 1899 nyarán kezdődött el az új, négyemeletes klasszicista stílusú egyetemi épület építkezése és 1900. október 1-jén nyílhatott meg az új kollégium. Bécs város magisztrátusa 1913-ban új utcanevet adott, így a Waissenhausgasse helyett Boltzmanngasséra változott a házszám érintetlenül hagyása mellett. A kápolna restaurálását 1979-ben kezdték el. A falfestményeket kenyérrel tisztították meg, és ahol szükséges volt, kifestették.

Mindszenty József menedéke

szerkesztés
 
Mindszenty József bíboros 1974-ben

Miután 1971-ben Mindszenty József elhagyta az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének épületét, Bécsbe ment, ahol október 23-ától a Pázmáneumban lelt menedékre. A kápolna az épület III. emeltén helyezkedik el. Az intézmény kápolnájában Mindszenty József bíboros gyermekeket is keresztelt és egy alkalommal 1973-ban esküvőt is tartott. A bíboros 1975. május 6-án hunyt el, habár Bécsben szándékozott sírjának a helyét megjelölni, az utolsó napon mégis Mariazellt választotta. A rendszerváltáskor rehabilitálták Magyarországon. Végakaratában így rendelkezett: „Amikor Mária és Szent István országa felett lenyugszik a moszkvai hitetlenség csillaga, holttestemet vigyék az esztergomi bazilika kriptájába”. 1991. május 4-én végakarata szerint, az esztergomi bazilika altemplomában temették el.

Ismert tanárai

szerkesztés

Ismert diákjai

szerkesztés
 • Almásy József (1898–1944) római katolikus pap
 • Altdorfer Károly (1916-1984) kanonok, teológiai tanár.
 • Andrássy István (1802–1890) kanonok
 • Ádám György (1912–1978) katolikus pap, a nyugaton élő papok főlelkésze, a Burg Kastl-i magyar gimnázium alapítója volt, később pápai prelátus
 • Jozef Ignác Bajza (1755–1836) kanonok, szlovák író
 • Balázs András (1869-1956) erdélyi magyar római katolikus lelkész, jogtörténész.
 • Bangha Béla (1880–1940) jezsuita szerzetes, teológus, író, Magyarország „sajtóapostola”
 • Báthy László (1861–1933) kanonok
 • Becskereky István (?-1742) plébános
 • Beke Antal (kanonok) (1838–1913) római katolikus pap, Fogarasy Mihály erdélyi püspök titkára, az erdélyi püspöki szentszék jegyzője és ülnöke
 • Bende Imre (1824–1911) katolikus pap, besztercebányai, majd nyitrai püspök
 • Berényi Zsigmond (1694–1748) pécsi püspök, Baranya vármegyei főispán
 • Beznák Mihály (1702-1774) választott püspök.
 • Bocsárdi Imre (17. század) diák (egyetlen megjelent munkája: Divinus Prometheus seu Spiritus sanctus. Bécs, 1672)[2]
 • Boga Alajos (1886–1954) tanár, kanonok
 • Bogisich Mihály (1839–1919) magyar zenetörténész, főpap, az MTA levelező tagja és a Szent István Akadémia tagja
 • Boltizár József (1821–1905) magyar római katolikus pap, esztergomi segédpüspök
 • Bonnaz Sándor (1812–1889) csanádi püspök
 • Böhm Károly (1853–1932) amerikai magyar katolikus pap, plébános, misszionárius, az „amerikai magyar katolikusok apostola”
 • Bubics Zsigmond (1821–1907) kassai püspök, művészettörténész, történész, az MTA tagja
 • Evarist Czaykowszki (1858-1934) pápai kamarás, pozsony-újvárosi plébános, pozsonyi kanonok
 • Cziriel Antal (1813–1873) teológus, gimnáziumi igazgató
 • Csáky Imre (1672–1732) bíboros, kalocsai érsek, költő
 • Császka György (1826–1904) szepesi püspök, kalocsai érsek
 • Cselka Nándor (1834–1897) pozsonyi, majd esztergomi kanonok, fölszentelt püspök
 • Csepregi Imre János (1876–1954) pápai kamarás és prelátus, eleki és makói plébános, szentszéki bíró
 • Csulen Márton (1823-1894) pap, a szlovák iskolahálózat fejlesztője
 • Daneczi György (1655–1685) jezsuita szerzetes
 • Daniss Zsigmond (1817–1863) pap, költő
 • Degen Jenő (1832–1877) plébános, egyházi író
 • Dolny István László (1637–1707) püspök
 • Dornis Gáspár György (1818–1873) ciszterci szerzetes, pap és gimnáziumi tanár
 • Dulánszky Nándor (1829–1896) székesfehérvári, majd pécsi püspök
 • Esterházy Imre Gábor (1689–1763) megyés püspök
 • Fellegi Viktor (1840–1904) magyar királyi közigazgatási ítélőbíró, pénzügyminisztériumi osztálytanácsos
 • Fischer-Colbrie Ágoston (1863–1925) kassai püspök
 • Foky Benedek (1697-1753) bencés szerzetes, vasvári káptalani kanonok, prépost, tatai címzetes apát.
 • Gerely József (1871-1915) pap, hittanár, minisztériumi előadó.
 • Gianone Egon (1910–1999) római katolikus pap, a Pázmáneum rektora
 • Grősz József (1887–1961) pap, szombathelyi püspök, kalocsai érsek
 • Gubasóczy János (?–1686) főpap
 • Győrffy István (17-1711) lőcsei apát, zselici címzetes apát.
 • Hamar Ernő (1828–1849) teológushallgató, 48-as főhadnagy
 • Hamvas Endre (1890–1970) csanádi püspök, kalocsai érsek
 • Hanuy Ferenc (1867–1953) egyetemi tanár, kanonok
 • Haskó Jakab (1622–1695) nyitrai püspök
 • Haugg Leó (1846–1910) plébános
 • Haulik György (1786–1869) teológus, bíbornok és zágrábi érsek, báni helytartó
 • Hász István (1884–1973) tábori püspök
 • Héderváry János (1620–1662) püspök
 • Hirschler József (1874–1936) katolikus plébános, kanonok, pápai prelátus, művészeti író
 • Huszár Elemér (1872–1960) pap, egyházi író
 • Ihász Gábor (1805–1880) magyar ciszterci szerzetes, pap, főgimnáziumi tanár, nyelvész
 • Illyés András (1639–1712) egyházi író, erdélyi katolikus püspök
 • Illyés István (1650–1711) nagyprépost, apát, kanonok és címzetes szendrői (szamandriai) püspök
 • Ipolyi Arnold (1823–1886) besztercebányai, majd nagyváradi püspök, valóságos belső titkos tanácsos, az MTA igazgató tagja, a Kisfaludy Társaság tagja
 • Jantausch Pál (1870–1947) püspök, nagyszombati apostoli kormányzó
 • Jehlicska Ferenc (1879–1939) teológiai tanár és szakíró
 • Jurkovich Emil (1857–1936) tankerületi főigazgató
 • Kereszty Géza Viktor (1855–1926) tanár, pozsonyi kanonok
 • Kis János (1821–1894) teológiai tanár, plébános
 • Samuel Micu Klein (1745–1806) román történész, nyelvész, teológus, filozófus
 • Klekner Alajos (1836-1920) jogász, jogakadémiai igazgató, műfordító.
 • Kmoskó Mihály (1876–1931) orientalista, klasszika-filológus, vallástörténész, az MTA levelező (1922) tagja
 • Koron Imre (1762–1800) párkányi plébános
 • Kovács Ferenc (1837–1899) apát-plébános, pápai prelátus, hittanár, néprajzi író, címzetes apát
 • Kovács Zsigmond (1820–1887) veszprémi és pécsi püspök, a magyar királyné kancellárja
 • Kölkedy Mihály (17. század – 18. század) pap, főesperes, egyházi író
 • König Mór (1822–1886) teológiai doktor és apátkanonok
 • Kraffszky József (1857–1923) esperes, kisdednevelési író
 • Kunszt József (1790–1866) kalocsai érsek
 • Laubhaimer Ferenc (1833–1888) teológiai doktor, pécsi apát-kanonok
 • Lönhart Ferenc (1819–1897) erdélyi katolikus püspök
 • Madarász István (1884–1948) kassai püspök
 • Magyar Imre (1791–1871) mezőgazdász, tanár, földbirtokos, városi képviselő
 • Magyary Pál (1857–1937) magyar történész, műfordító, egyházi író
 • Máriássy Gábor (1807–1871) katolikus püspök
 • Mártonffy György (1663–1721) erdélyi katolikus püspök
 • Meszlényi Gyula (1832–1905) szatmári püspök
 • Mészáros Ferenc (1794–1864) líceumi tanár
 • Mihalovics Ede (1866–1917) teológiai tanár
 • Mihalovics Zsigmond (1889-1959) katolikus pap, esztergomi kanonok (1944–1951), a budapesti karitász érseki biztosa (1931–1942), az Actio Catholca országos igazgatója (1932–1948), Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottságának tagja (1923–1945), felsőházi tag (1942–1944)
 • Miskolczy János (1811–1871) nyitrai apát-kanonok, császári és királyi tanácsos
 • Misz Rudolf Antal (1871–1954) alesperes, iskolafelügyelő, címzetes apát
 • Mitterpacher Lajos (1734–1814) egyetemi tanár, az agrártudományok hazai úttörője
 • Nagy Pál (1750–1819) apát és prépost-kanonok
 • Nemecskay István (1792–1884) kanonok, prépost
 • Németh György esztergomi kanonok, választott püspök
 • Nyirő József (1889–1953) erdélyi magyar író, kilépett katolikus pap, politikus, újságíró
 • Okolicsányi János (1676–1736) váradi megyéspüspök
 • Oltványi Pál (1823-1909) egyházjogász, író, prépost, plébános.
 • Óriás Nándor (1886–1992) magyar ügyvéd, egyetemi tanár, Pécs díszpolgára
 • Orosz Alajos (1859–1911) teológiai doktor, főgimnáziumi tanár
 • Párvy Sándor (1848–1919) megyés püspök, a Szepesmegyei Történelmi Társulat elnöke
 • Perényi Károly (1762-1819) címzetes püspök, hétszemélynök.
 • Róbert Pobožný (1890–1972) katolikus pap, rozsnyói apostoli adminisztrátor
 • Pongrácz Gáspár (?–1766) esztergomi kanonok
 • Porubszky Géza Viktor (1887–1971) plébános, országgyűlési képviselő
 • Póka György (1916–1987) római katolikus pap, szombathelyi segédpüspök
 • Posilovics György (1834-1914) zágrábi érsek.
 • Rabcsek András (1712–1792) teológiai doktor, szepesi kanonok
 • Rajczy János (? – 1825) esperes, Bars vármegye táblabírája
 • Romhányi János (1865–1918) Nyitra vármegyei levéltáros
 • Rónay János (1824-1897) 1848-49-es honvédszázados, igazságügyminisztériumi főszámtanácsos.
 • Rózsafy Mátyás (1828–1893) magyar újságíró, az 1848-49-es magyar szabadságharc és az amerikai polgárháború katonája
 • Sbüll Ferenc (1825–1864) magyarországi szlovén katolikus pap és költő
 • Schirgl Endre (1811–1872) prépost-kanonok
 • Schnausz György kurtakeszi alesperes
 • Schopper György (1819–1895) rozsnyói püspök
 • Schönherr Gyula (1864–1908) történész, levéltáros, az MTA tagja
 • Schwarz-Eggenhofer Artúr (1890–1969) „ad nutum Sanctae Sedis” apostoli adminisztrátor (kormányzó)
 • Somogy Lipót Márton (1748–1822) szombathelyi püspök, valóságos belső titkos tanácsos, egyházi író
 • Somogyi Antal (1892–1971) pap, művészettörténész, teológus
 • Spátay Gábor (1660 körül – 1722) kanonok, püspök
 • Spett Gyula (1851-1922) nagyprépost, egyházi író.
 • Steiner Fülöp (1839–1900) székesfehérvári püspök
 • Steixner Antal (1902–1987) várpalotai plébános
 • Sujánszky Antal választott püspök, esztergomi kanonok, író, költő, szerkesztő, a katolikus vallásos költészet művelője
 • Szegedi Ferenc Lénárd (1614–1675) teológus, katolikus püspök
 • Szele Gábor (1824–1908) egri segédpüspök
 • Szentgyörgyi Ferenc (1616–1663) római katolikus püspök
 • Szentiványi Róbert (1880–1961) pap, egyházi író, könyvtáros, bibliográfus, egyetemi tanár
 • Széchényi György (1603/1605/1606–1695) csanádi, pécsi, veszprémi, majd győri püspök, kalocsai, később esztergomi érsek, prímás, egyházi író
 • Sztankovits János (1781–1848) győri püspök, udvari tanácsos, a vecsei praedialis szék főispánja
 • Jozef Tiso (1887–1947) szlovák pap és politikus, az első Szlovák Köztársaság elnöke
 • Tót Imre (1786–1865) esztergomi segédpüspök
 • Tóth János (1856–1907) tanár, a kis szeminárium kormányzója, címzetes kanonok
 • Vépi Benedek (?–1676) A Pázmáneum elvégzése után 1649-ben pápai plébános 1661-ben pozsonyi, majd 1662-ben esztergomi kanonok
 • Varga Mihály (1834–1906) prépost-kanonok
 • Vilt József Ignác (1738–1813) győri püspök
 • Rudolf Vimer (1863-1933) horvát katolikus pap, teológus, nyelvtudós, egyházi író, akadémikus, egyetemi tanár, a Zágrábi Egyetem rektora.
 • Wolkenberg Alajos (1871–1937) hittudós, egyetemi tanár, legitimista politikus
 • Zalka János (1820–1901) győri püspök
 • Zádori János (1831–1887) kanonok, a Magyar Sion illetve az Uj Magyar Sion című folyóiratok szerkesztője
 • Zichy Ferenc (1701-1783) győri püspök

További információk

szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés