A polihisztor kifejezés alapvetően olyan tudóst jelöl, aki többféle tudományágat kutat és önmaga is kiemelkedő új felfedezésekkel, felismerésekkel gazdagítja az emberiség tudományos ismereteit. Manapság azokat a sokrétű műveltséggel rendelkező embereket is polihisztornak nevezzük, akik különböző tudományos illetve kulturális területeken rendelkeznek kiemelkedő műveltséggel.

Tudományos értelemben úttörő polihisztorok főleg az ókorban, az iszlám aranykorában és a reneszánsz idején éltek és alkottak, mivel ezekben a korokban kaptak rendkívüli figyelmet a természet, a fizikai világ tudományos megismerésének törekvései. Habár manapság is vannak sokoldalú ismeretekkel rendelkező kutatók, a hagyományos értelemben vett polihisztorok hozzávetőleg a XX. század elején eltünedeztek, mert a század második felére a tudományok - főként pont a polihisztorok munkájának köszönhetően -, olyannyira szerteágazó, összetett ismeretanyaggá bővültek, hogy az új eredmények eléréséhez muszáj volt résztudományokat alkotni és egyre inkább specializált kutatásokat folytatni.

Néhány nagy polihisztorSzerkesztés

MagyarokSzerkesztés

További információkSzerkesztés