Eltérően felosztott angol–magyar jelentésmezők listája

Ezen az oldalon az angol és magyar nyelv közt eltérően felosztott jelentésmezők részleges listája szerepel.

Hadd idézzem, amit Wilhelm von Humboldt német nyelvész és filozófus mondott erről. „A nyelvek – mondta – nem abban különböznek, hogy melyiken mit lehet kifejezni, mert minden nyelven mindent ki lehet fejezni. A nyelvek abban különböznek, hogy melyiken mit nem lehet nem kifejezni.” Tényleg: németül nem tudok úgy barackról beszélni, hogy ne mondanám meg, őszi-e vagy sárga. És magyarul – ez igaz, még ha nyelvészetileg nem is mutat semmi mélyebbet – nem lehet azt mondani, hogy „Liebe”, anélkül, hogy meg ne mondanám, milyen típusú: szeretet vagy szerelem.
– Nádasdy Ádám

Tudnivalók:

 • Egy sorban egy szó csak egyetlen jelentésével szerepel (a szabadság szót egy sorban csak a ’rabság’ ellentéteként vehetjük fel, ’szünidő’ jelentésében csak egy újabb sorba), máskülönben nehezebbé válik a másik nyelvű megfelelők összevetése.
 • Csak olyan szavak szerepelhetnek, amelyek közt egyértelműen körülhatárolható jelentéstani különbség van. Ahol csak stílusban vagy nyelvi rétegben van eltérés, vagy amelyek részben felcserélhetők (pl. idea/view/opinion), azok nem tartoznak ebbe a listába.
 • A többjelentésű szavak konkrét jelentését sok esetben meg lehet határozni előtaggal vagy jelzővel (pl. konyhaasztal vagy íróasztal); ez nem akadálya a listában való szereplésüknek.
 • Erre a listára csak a poliszémia esetei tartoznak, tehát ahol a jelentések (a mai beszélők számára is érzékelhető módon) összefüggenek. A homonímia esetei (vagyis ahol a szóalakok egybeesése véletlenszerű, pl. fine: ’remek’/’pénzbüntetés’, illetve nem jelez nyelvtől független közös jelentésmezőt, pl. medicine: ’gyógyszer’ / ’orvostudomány’) nem ide tartoznak.
 • A különbség néha a megszámlálható-megszámlálhatatlan értelmű használatból adódik, amit pl. az angolban a névelő is tükröz, de a magyarban is megragadható pl. a sebesség szóval: Ennél nagyobb sebességgel itt nem érdemes menni. vs. Az ötből csak két sebessége működik jól.

Többfelé osztott angol jelentésmezőSzerkesztés

Ugrás az ellenkező szempontú listához, az angolnál többfelé osztott magyar jelentésmezőkhöz

A, ÁSzerkesztés

 • alatt: under (konkrét/térben) / below (elvont/térben) / during (időben)
 • árnyék: shade (napsütéstől védett tér) / shadow (alakzat)
 • asztal: table (konyhai) / desk (irodai)

BSzerkesztés

 • baba: baby (élő) / doll (játék)
 • barack: peach (őszi-) / apricot (sárga-)
 • bíró: judge (jogi értelemben) / referee (pl. labdarúgásban, amerikai futballban, jégkorongban, rögbiben, küzdősportokban) / umpire (pl. teniszben, baseballban, tekében, evezésben, vitorlázásban)[1]
 • bőr: skin (szerv) / leather (előkészítve, ipari alapanyagként) / hide (irha – állaté, főleg nagyobb, merevebb formában) / pelt (nyersbőr – állaté, különösebb előkészítés előtt)
 • busz: bus (helyi) / coach (távolsági)
 • bűn: sin (vallásilag) / vice (erkölcsileg: gyarlóság) / crime (jogilag)

CSzerkesztés

 • cél: purpose (indíték, szándék, megvalósítandó elképzelés) / aim (a remélt eredmény és az erre irányuló szándék) / goal (egyénileg kitűzött, nagyobb, távolabbi cél) / object (konkrét, bár nehezebben elérhető eredmény, igény) / objective (átfogóbb célkitűzés, üzleti v. politikai értelemben) / point (egy cselekedet értelme) / target (pontosan, akár számszerűen meghatározott cél) / design (tervszerű elgondolás) / end (főleg filozófiai értelemben: a kívánt eredmény, ami változásra indít) / idea (elgondolás, elképzelés, terv) / intention (szándék, törekvés konkrétan) / intent (szándék, cél elvontabban)

CsSzerkesztés

 • csavar: screw (facsavar) / bolt (fémcsavar, anyás csavar)
 • csiga (állat): snail (sima) / slug (meztelen-)
 • csoda: wonder (ritka, szokatlan, váratlan esemény) / miracle (természetfölötti vagy annak vélt esemény)

DSzerkesztés

 • díj: prize (győzelemért, ill. általánosabban) / award vagy reward (elismerés)
 • dinnye: watermelon (görög-) / cantaloupe (sárga-)

E, ÉSzerkesztés

 • egér: mouse (sima) / gerbil (versenyegér)
 • elég: quite (meglehetősen; abszolút) / enough/sufficient (kielégítő vmilyen célra; relatív)
 • előadás: lecture (tudományos) / performance (színházi/zenei)
 • előny: advantage (pozitív tulajdonság, ami kedvezőbb helyzetbe hozhat más, hasonló dolgokkal/személyekkel szemben) / benefit (amit vmiből nyerhetünk: egy hasznos tulajdonság és annak kihatása – nyereség, haszon)
 • eper: strawberry (földi eper, szamóca) / mulberry (faeper)
 • értékes: valuable (objektív) / precious (szubjektív)

FSzerkesztés

 • fa: tree (élő) / timber (előkészítetlen, olykor még álló fa kéreggel) / lumber (feldolgozásra kész faanyag) / wood (feldolgozott fa mint tárgyak anyaga)[2]
 • fejlődik, fejleszt: develop (alakul/alakít vmivé) / improve (jobbá válik/tesz)
 • felakaszt: hang, hung, hung (tárgyat) / hang, hanged, hanged (embert) – csak a Simple Past és a Past Participle alakban különböznek
 • felelős: responsible (általában, ill. erkölcsileg) / liable (jogilag) / accountable (számonkérhető)
 • feszültség: tension (húzásból, feszítésből eredő; átv. ért. előrevivő is lehet) / stress (nyomásból, szorításból eredő; átv. ért. alapvetően gátló hatású)
 • fiú: boy (hímnemű gyermek) / son (ember hímnemű utóda)
 • fölött: over (konkrét) / above (elvont)

GSzerkesztés

 • gomba: fungus (formális, általános, illetve mint mikroorganizmus) / mushroom (kalapos gomba általában; alaptípusa a csiperke) / toadstool (kalapos gomba, inkább mérgező)
 • görény: polecat (sima) / ferret (vadászgörény)

GySzerkesztés

 • gyors, sebes: quick (rövid idő alatt történő) / fast (nagy sebességű) / rapid (szokatlanul gyors) / swift (könnyed, lendületes mozdulattal)

HSzerkesztés

 • hang: voice (emberé) / sound (bármely egyéb) / tone (hangzás, hangszín, dallam)
 • héj: peel (általában) / skin (vékonyabb, pl. almán, krumplin, borsón), shell (keményebb, pl. tojáson, dión), rind (narancson, citromon, dinnyén; szalonnán, sajton), crust (kenyéren), husk, hull (rizsé, borsóé, hagymáé, kukoricáé) – megjegyzés: a skin bőrt, a shell állati páncélt, a rind és a crust kérget, a husk és a hull növényi hüvelyt is jelent[3]
 • hely: place / location (általában) / room (személy vagy tárgy számára)
 • helyesírás: orthography (teljes körű) / spelling (csak a megfelelő betűk megválasztása, azonban központozás, kis/nagy betűk, betűrendbe sorolás nélkül)
 • hús: flesh (általában) / meat (mint étel)

I, ÍSzerkesztés

 • idéz: quote (szó szerint) / cite (tartalmilag hivatkozik, főleg elismert forrásra)

JSzerkesztés

KSzerkesztés

 • kell: must (a beszélő vagy a hallgató igénye, szükséglete miatt) / have to (külső, mástól származó elvárás, követelmény miatt) / ought to (helyes vagy kötelező teendő, elvárás) / should (alkalmas, megfelelő vagy helyes) / need to (szükség vagy elvárás)
 • kis, kicsi: small (kifejezetten méretre) / little (mennyiségre, korra, érzelmi kicsinyítés kifejezésére stb.) / short (kis, alacsony)
 • konyha: kitchen (helyiség) / cuisine (főzésmód)
 • kórus: choir (templomi) / chorus (operaházi, hangversenytermi)
 • környezet: environment (a minket körülvevő világ, ill. mindaz, ami hatással van ránk) / surroundings (a közelünkben lévő tárgyak konkrétan)
 • között: between (egyénileg, külön-külön, főleg kettő között) / among (csoportban, több között)

LSzerkesztés

 • láb: foot (lábfej) / leg (lábszár)
 • lány: girl (nőnemű gyerek) / daughter (ember nőnemű utóda)
 • lila: purple (piros és kék kb. fele-fele keveréke sötétebb árnyalattal; mesterséges szín), violet (az előbbi és a kék közt félúton lévő, természetes szín), magenta (a purple-nél élénkebb, sötét rózsaszínhez hasonló, mesterséges árnyalat), fuchsia (az előbbivel gyakorlatilag megegyező szín), mauve (a magenta halvány változatánál kékesebb-szürkésebb árnyalat), lilac (a purple-nél világosabb, a mauve-nál sötétebb lila) – a magyarban az utóbbiaknak valamelyest megfeleltethető színnevek elsősorban a bordó, a bíbor, az ibolya, a mályva és a fukszia[4]

MSzerkesztés

 • mag: seed (általában) / stone, pit, endocarp (csonthéjas termésekben a csontburok) / pip (húsos gyümölcsök kisebb magja, pl. almában, narancsban, citromban) / kernel (kemény mag belsejében, pl. pisztáciában, dióban, búzában) / core (mint termés központi kemény része vagy elvontan, pl. égitesté, szervezeté) / nucleus (sejtmag, atommag) / semen (férfi magja, ondó)
 • majom: ape (emberszabású) / monkey (alacsonyabb rendű)
 • már: already (állításban) / any more / any longerUS (tagadásban)
 • marha: cattle (szarvasmarha) / [live]stock (élőállat általában)
 • még: still (állításban) / yet (tagadásban)
 • mell: breast (kebel) / chest (mellkas) / pec[toral]s (mellizom)
 • menyasszony: fiancée (az esküvő előtt) / bride (az esküvő alatt)
 • mint: as (valamilyen minőségben) / like (valamihez hasonlítva) / than (különböző mértéknél)
 • minta: pattern (alakzat, mintázat) / model (követendő) / sample (kipróbálásra)
 • mogyoró: hazel (törökmogyoró, Corylus) / peanut (földimogyoró v. amerikaimogyoró, Arachis hypogaea)

NSzerkesztés

 • nagy: big/large (főként méretre) / great (főleg átvitt értelemben) / grown up (felnőtt) / tall (magas, nagy)
 • nehéz: difficult (inkább elvontan) / heavy (inkább fizikailag, de lehet elvontan is)

NySzerkesztés

 • nyúl: hare (mezei) / rabbit (üregi/házi)

O, ÓSzerkesztés

 • okos: clever (UK: értelmes, művelt, US: eszes, ügyes) / smart
 • ok: cause (kiváltó ok) / reason (inkább ami megmagyaráz valamit)
 • óra (szerkezet): watch (karóra) / clock (szerkezet) /
 • orvos: physician (formálisabb, kb. orvos) / doctor (informálisabb, kb. doktor) / MD (= Medicinae Doctor = Doctor of Medicine; személynévben használt megjelölés)
 • óvoda: preschool (alapszint, kb. 3–5 éveseknek) / kindergartenUS (iskola-előkészítő, 5–6 éveseknek)

PSzerkesztés

 • pad: bench (köztéri) / desk (iskolai) / pew (templomi)
 • pár: pair (azonos vagy összeillő dolgok) / couple (együtt lévő ember/állat, illetve néhány)
 • part: bank, shore, coast, beach
 • politika: politics (közélet, ill. tudományterület) / policy (eljárásmód v. irányelv)
 • por: dust (szennyeződés) / powder (valamilyen célra használt por)

RSzerkesztés

 • rágalom/rágalmaz: slander (szóban), libel (írásban, nyomtatásban)
 • rák (állat): crab (tarisznya-) / lobster (tengeri) / shrimp (garnélarák)[5] / prawn (fűrészes garnélarák)
 • répa: (root) parsley (fehérrépa) / carrot (sárgarépa, murok)
 • rossz: wrong (téves) / bad (hátrányos, rosszindulatú)

SSzerkesztés

 • sertés, disznó: pig (informálisabb megnevezés, inkább fiatalabb állatra, illetve szitokszó), pork (mint húsfajta), swine (formálisabb megnevezés, illetve szitokszó), hog (hízó), sow (koca), boar (kandisznó, vaddisznó)

SzSzerkesztés

 • szabadság: freedom (általában) / liberty (politikailag)
 • számla: receipt (blokk) / bill (éttermi, szállodai) / invoice (hivatalos, átutalandó) / account (pl. bankszámla)
 • szekrény: cabinet (általános) / wardrobe, armoire vagy closet (ruhás) / cupboard (konyhai) / locker (közösen használt helyiségben lévő, zárható) / chest of drawers (komód, fiókosszekrény) / chifforobe (a chest of drawers és a wardrobe kombinációja)
 • szeret: like (kedvel, tetszik neki) / love (szeret, szerelmes, imád [kedvest, családtagot, Istent])
 • szobor: sculpture (általános) / statue (nagyobb és ember(eke)t vagy állato(ka)t ábrázol)

TSzerkesztés

 • tankönyv: textbook (főleg szövegekkel, általánosságban) / course book (szövegek mellett egyéb anyagokkal, főleg konkrét kurzushoz, tanmenethez)
 • tanul: learn (megtanul, elsajátít vmit; valamely új ismeretre, készségre sikeresen szert tesz) / study (időt, figyelmet, energiát szán vmire, tanulással foglalkozik, ezzel tölti az idejét, abból a célból, hogy majd végül elsajátítson valamit)
 • teáskanna: tea pot (tálaláshoz, ill. tároláshoz) / tea kettle (vízforraláshoz)
 • teknős: turtle (vízi) / tortoise (szárazföldi) / terrapin (dobozpáncélú)
 • tiszta: clean (higiéniai értelemben) / clear (átláthatóság értelmében) / pure (hamisítatlanság, romlatlanság értelmében)
 • : lake (normál) / pond (kisebb)

U, ÚSzerkesztés

 • ujj: thumb (hüvelyk-) / pinkie (kis-) / finger (általános) / toe (lábujj) / sleeve (ruhaujj)

Ü, ŰSzerkesztés

 • ügyvéd: solicitor (alsóbb szintű) / barrister (felsőbb szintű) / lawyer (általánosabb)
 • üveg: bottle (mint tárolóedény: palack) / glass (mint anyag)

VSzerkesztés

 • véd: protect (ártalomtól, kártól, sérüléstől) / defend (támadástól)
 • verseny: competition (teljesítményt vet össze) / contest (szépséget vet össze) / race (sebességet vet össze)
 • vőlegény: fiancé (az esküvő előtt) / (bride)groom (az esküvő alatt)

Többfelé osztott magyar jelentésmezőSzerkesztés

B

 • ball: golyó / labda[6]
 • bell: harang / csengő
 • bite: (meg)harap / (meg)mar (kígyó) / (meg)csíp (rovar)
 • breathe: lélegzik / szuszog
 • brother: öcs / báty
 • brush: ecset / kefe

C

 • cake: sütemény / torta
 • cheating: csalás / puskázás[7] / bliccelés
 • cherry: cseresznye / meggy
 • country: ország / vidék

D

 • deer: szarvas / őz
 • drop: ledob / leejt / leesik (lásd a lenti megjegyzést is)

E

 • egg: tojás / pete

F

 • falcon: (kisebb termetű) vércse / (nagyobb termetű) sólyom
 • float: lebeg / úszik (sodródik)
 • floor: szint, emelet / talaj, padló
 • fruit: gyümölcs / termés

G

 • great reed warbler: (kisebb) nádiposzáta / (nagyobb) nádirigó / sitke

H

 • hair: haj / szőr
 • history: történelem / vminek a története
 • home: itthon / otthon (attól függően, honnan nézzük)

I

 • ice cream: fagylalt / jégkrém
 • interpret: értelmez / tolmácsol

K

 • know: tud / ismer

L

 • law: törvény (egyes törvények, ill. a törvény mint szabályozás) / jog (a jogtudomány egésze)
 • light: könnyű / világos
 • love: szeretet / szerelem (lásd a lenti külső hivatkozást is)

M

 • magic: varázslat/varázslás (természetfeletti képesség) / bűvészet (az előadó-művészet egy fajtája)
 • man: ember / férfi
 • morning: reggel / délelőtt

N

 • nut: mogyoró / dió / szelídgesztenye

O

 • oath: eskü / káromkodás (annyiban közösek, hogy eltökéltséget fejeznek ki)
 • old: öreg / régi

Q

 • queen: királynő / királyné

R

 • red: piros / vörös
 • rent: kibérel / bérbe ad

S

 • save: ment [embert, fájlt] / megtakarít [pénzt, fáradságot]
 • sell: árul / elad
 • short: rövid / alacsony
 • sister: húg / nővér
 • soup: leves / főzelék
 • spoil: elront / elkényeztet
 • swear: káromkodik / esküszik (annyiban közösek, hogy eltökéltséget fejeznek ki)

T

 • temperature: hőmérséklet / láz / hőemelkedés
 • think: gondol / gondolkodik

W

 • which: melyik? / hányadik?
 • win: nyer (játékban) / győz (harcban, küzdelemben)

Y

 • you: te / ti / ön / önök / maga / maguk

Az angolban továbbá számos esetben egybeesik a cselekvő/tárgyas és a mediális alak, például wash: mos / mosódik/mosható, drop: leejt / leesik, open: kinyit / kinyílik, hurt: megsért/megüt / fáj, move: mozgat / mozog stb.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 1. Help with referee or umpire
 2. Difference Between Lumber and Timber
 3. Parts of a Fruit or Nut
 4. Az angol nyelvű Wikipédia purple, violet, magenta, fuchsia, mauve és lilac, valamint a Wiktionary megfelelő szócikkei: purple stb. alapján
 5. Az első hármat Nádasdy Ádám is említi „Van-e köze a nyelvnek a társadalomhoz?” c. előadásában, „Múlt – jelen – jövő: A társadalomtudományok szerepe a változó világban”, MTA, Bp., 2003, idézi: Nádasdy Ádám: Prédikál és szónokol – Újabb írások, beszélgetések a nyelvről 2003–2007, Magvető, Bp. 2008, 31. o.
 6. Az angol segíthet a magyar szavak megértésében (Nyest.hu, 2010. május 12.): a gömb, a golyó és a labda szavak jelentésének összevetése
 7. Mérő László (2008. december 11.). „Magyarul mást jelent”. Magyar Narancs XX. (50).