Ferences regula

A ferences regula (latin: Regula Franciscana) név alatt az Assisi Szent Ferenc által a ferences szerzeteseknek adott szabályzatokat értjük. Ferenc tanítása nyomán három rend jött létre, amely ugyanazon szabályzat szerint él, de ugyanannak a regulának három fejlődési szakaszáról van szó.

III. Ince jóváhagyja a regulát

A regula fejlődési szakaszai

szerkesztés
  1. Formae Vitae vagy proto-regula: III. Ince szóban 1209-1210-ben jóváhagyta a regulát.
  2. Regula non bullata vagy Regula I.: 23 fejezetből áll, az 1221-es általános káptalan fogadta el. [1]
  3. Regula bullata vagy Regula II.: Segni Ugolini (későbbi IX. Gergely) tanácsára Ferenc a teljes szegénység parancsának megtartásával 12 fejezetre redukálta: ez lett az ún. harmadik regula, amelyet végül 1223-ban III. Honoriusz pápa Solet annuere bullájával elfogadott.[2]

Későbbiek

szerkesztés

A regulát Bonaventura kiegészítette, majd később is alakítottak rajta.[3]

A világi harmadrend reguláját IV. Miklós pápa 1289-ben hagyta jóvá. A Reguláris Harmadik Rend reguláját pedig X. Leó 1521-ben. [1]

A Ferences Világi Rend átdolgozott reguláját a Szentszék 1978-ban hagyta jóvá.[1]

Assisi Ferenc hallani sem akart a hagyományos regulákról. Aki ilyesmiről beszélt neki, annak így válaszolt:

Isten engem az egyszerűség útjára hívott meg, s azt meg is mutatta. Nem akarom tehát, hogy nekem más regulákat nevezzetek meg, se Ágostonét, se Bernátét vagy Benedekét. [4]

Bonaventura szerint e regula igazi újdonsága abban áll, hogy azt az életformát vallja, amelyet Jézus az apostoloknak hagyott.[1]

Angelo da Clareno itáliai ferences hittudós a regula eredetiségét a következő pontokban jelölte meg :[1]

  1. a b c d e Puskely Mária: Keresztény szerzetesség II.
  2. J. Lanczkowski: Szerzetesség kislexikona
  3. http://lexikon.katolikus.hu/F/ferences%20regula.html
  4. Legenda Perugiana 114.