Assisi Szent Ferenc

olasz katolikus szerzetes és prédikátor

Assisi Ferenc (latinul: Franciscus Assisiensis), egyházi nevén Assisi Szent Ferenc vagy ahogy a Ferenc-rendiek nevezték: szerafikus Szent Ferenc (latinul: Seraphicus vagy „Pater seraphicus”)[1] (Assisi, 1182. július 5. – Assisi, 1226. október 3.) a ferences rend megalapítója; Itália, illetve a mai Olaszország, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje,[2] a testvériség gondolatának egyik jelentős kiterjesztője. A 2013-ban pápává választott Jorge Mario Bergoglio bíboros az ő tiszteletére vette fel a Ferenc nevet. Az egyik legnagyobb hatású középkori katolikus szent, akinek jelentős kultusza van a nyugati kultúrában.[3] Személyét számos művész megörökítette (például Liszt Ferenc, Roberto Rossellini), és a katolikus közösségek által lakott helyeken, számos templom, közterület, kisebb városrész, vagy nagyváros közvetett vagy közvetlen névadója.

Assisi Szent Ferenc
Szent Ferenc legrégibb, még életében készült freskója a subiacói Szent Benedek-kolostorban
Szent Ferenc legrégibb, még életében készült freskója a subiacói Szent Benedek-kolostorban
rendalapító
Születése
1182. július 5.
Assisi, Olaszország
Halála
1226. október 3. (44 évesen)
Assisi, Olaszország
Tisztelete
Szentté avatása1228. július 16., Assisi
Szentté avatta: IX. Gergely pápa
Sírhely Assisi Szent Ferenc-bazilika
Kegyhely Szent Ferenc Bazilika, Assisi, Olaszország
Ünnepnapja október 4.
Jelképei bárány, farkas, hal, koponya, madarak, stigmák, szarvas
Védőszentje állatoknak, családoknak, kereskedőknek, környezetvédőknek, Olaszországnak
A Wikimédia Commons tartalmaz Assisi Szent Ferenc témájú médiaállományokat.
El Greco: Ferenc és Leó testvér
„Most pedig Leó testvér, halld a végső tanulságot! A Szentlélek mindazon kegyelmei és ajándékai közül, amelyekkel Isten az ő szeretteit elhalmozza, a legnagyobb adomány, ha önmagunkat le tudjuk győzni, és készek vagyunk Krisztus szeretetéért elviselni minden bántalmat és méltánytalanságot, minden igazságtalanságot és kellemetlenséget”[4]
Giotto di Bondone:Szent Ferenc szakít apjával

ÉleteSzerkesztés

IfjúkoraSzerkesztés

Eredeti neve Giovanni di Pietro Bernardone (hagyományos értelemben vett vezetékneve nem volt). Édesanyja francia nemesasszony volt (Giovanna "Pica" Bourlemont), ő adta neki a Francesco becenevet, s ezen, a Franciácska jelentésű néven szólította a fiát. Édesapja Pietro di Bernardone, Assisi-beli gazdag kelmekereskedő, a tehetős vállalkozói kör egyik befolyásos tagja volt. Külsejéről nem tudunk biztosat, az őt megjelenítő ábrázolások nagyon eltérőek, leginkább az idealizált, későbbi szentet mutatják.

Giovanni – azaz közismertebb nevén Ferenc – tanulmányokkal töltötte ifjúsága nagy részét. Több nyelven folyékonyan beszélt, köztük természetesen latinul is. A tanulás és a harci játékok mellett szívesen mulatozott ifjú nemes barátai társaságában.

1201-ben Assisi hadba indult az ellenséges Perugia ellen, s ő is csatlakozott a harcoló csapatokhoz. Nem sokkal később Collestradánál egy sebesülés miatt fogságba esett, majd egy év raboskodás után tért haza 1203-ban egy új, gyökeresen megváltozott emberként. Ezt tetézte fogságban szerzett súlyos betegsége is, amely mély lelki válságba döntötte. 1205-ben mégis elindult Apuliába, hogy beálljon Gualtiero di Brienne, szentföldi keresztes háborúba induló seregébe, de útban Spoleto felé, egy különös látomás hatására visszatért szülővárosába. Ettől fogva kerülte a barátaival való világias időtöltéseket, helyette inkább magányos helyeken imádkozott, s közben az Assisi mellett élő leprásokat ápolta.

Hamarosan zarándoklatra indult volna Rómába, amelyet megelőzően misztikus élményben volt része még szülőföldjén, a Szent Damján-templomban. A megfeszített Jézus képmása életre kelt előtte, és háromszor így szólt hozzá: „Ferenc, Ferenc, menj és javítsd meg a házamat, mert látod, hogy romokba dől.” Ferenc ezt úgy értelmezte, hogy ez arra a rossz állapotban levő templomra vonatkozik, ahol éppen imádkozott, ezért eladta a lovát és egynémely ruhaneműt az apja készletéből, majd az árát a templom papjának adományozta.

Pietro nagyon felháborodott fia cselekedetein, és megpróbálta „észhez téríteni”, először fenyegetésekkel, majd testi fenyítéssel. A végső vita után, amelyre apja kérésére a püspök jelenlétében került sor, Ferenc szakított az apjával, lemondott örökségéről, és a következő néhány hónapban koldusként tengődött Assisi környékén.

Ezt követően visszatért a városba, ahol ezúttal két évet töltött, és több romos templomot rendbe hozott, köztük a Santa Maria degli Angeli-kápolnát, azaz a Porziuncolát.

Szerzetesrend alapítójakéntSzerkesztés

Jordanus(wd) szerint Ferenc 1209. február 24-én, a Máté evangéliuma 10:9 sorainak hatására elhatározta, hogy apostoli szegénységben folytatja életét. Durva csuhát öltött, és mezítláb, anyagi javak nélkül elkezdett a megtérésről prédikálni. Hamarosan követte őt az első tanítvány, a városból való jogász, Bernardo di Quintavalle, aki minden vagyonát feláldozta a hit terjesztése érdekében. Hamarosan Ferenc több barátja is csatlakozott hozzájuk. Ferenc soha nem szenteltette pappá magát, s a közösségben, melyet vezetett, egyenrangú testvérekként éltek együtt, „fratres minores”-nak, vagyis „kisebb testvéreknek” nevezve magukat.

Még abban a hónapban elindult tizenegy első követőjével Rómába, ahol a pápa engedélyét kérte egy új rend megalapításához. III. Ince pápa, a hagyomány szerint rendjük szabályzatát 1209. április 16-án hagyta jóvá, s máig ezt a momentumot tekintik a ferences rend hivatalos megalapításának.

A rend tagjait "frátereknek", azaz "testvéreknek" nevezték. Céljuk az apostoloknak adott krisztusi útmutatás szerinti élet volt. Ennek érdekében szegénységi fogadalmat tettek, és vállalták, hogy életüket Isten szolgálatának szentelik.

Későbbi életeSzerkesztés

Ettől kezdve az új rend gyorsan gyarapodott, egyre népszerűbb lett a nemesség körében is. Amikor az alapítás évében Assisi Szent Klára hallotta őt prédikálni az assisi San Rufino-templomban, ráébredt elhivatottságára. Rufino nevű bátyja is csatlakozott az új rendhez. 1211. március 28-án, virágvasárnap Ferenc a Porziuncola kápolnában találkozott Klárával és megalapították a később klarisszáknak nevezett női rendet, amelynek tagjait a Szent Damján-templom melletti kolostorban szállásolta el.

Ugyanebben az évben Ferenc útra kelt Jeruzsálembe, de a dalmát partok mellett hajótörést szenvedett és visszatért Itáliába.

1213-ban ismét tengerre szállt, ezúttal Marokkó felé, de betegsége miatt Spanyolországban megszakította útját.

1215-ben ismét Rómába ment, a negyedik lateráni zsinatra. Valószínűleg ekkor találkozott Guzmán Szent Domonkossal.

1217-ben a növekvő szerzetesgyülekezet tartományokra és csoportokra oszlott és barátokat küldtek Franciaországba, Németországba, Magyarországra, Spanyolországba és Keletre.

1219-ben Ferenc néhány társával együtt Egyiptomba indult. Melek-el-Kamel szultán előtt kihívta a muszlim imámokat az igaz hit tűz általi próbájára, de azok nem vállalták. Amikor Ferenc felajánlotta, hogy elsőként lép a tűzbe, és amennyiben a tűztől nem esne baja, a szultán ismerje el Krisztus igaz istenségét, a szultán megengedte neki a prédikálást. 1219. november 5-én hírül véve öt testvére marokkói mártírhalálát, visszatért Itáliába.

1223. szeptember 17-én a Verna-hegyen, imádkozás közben, megjelentek rajta a stigmák.

1226-ban gyógykezelésre ment Rietibe, onnan Sienába szállították, végül hazavitték Assisibe, ahol az első szerzetesközösség lakóhelyén, a Porziuncolában hunyt el. Halála után hozták nyilvánosságra a rajta megjelenő stigmák létét, kiemelve azt, hogy az addig ismertté vált stigmatizált szentek közül ő az első, akinek testén az összes stigma megjelent, azaz a bordáján lévő lándzsaszúrás is.

RegulájaSzerkesztés

Ferenc a szerzeteseknek létrehozott egy szabályzatot, amely a nyugati szerzetesség egyik fő regulája lett. [5]

LegendáiSzerkesztés

1228. július 16-án IX. Gergely pápa szentté avatta, és a következő napon letette az Assisi Szent Ferenc-bazilika alapkövét.

Assisi Szent Ferencről számos legenda terjedt el. Egyes források szerint prédikált az állatoknak is, akik értették a szavait. Éppen ezért a különféle ábrázolásokon, festményeken, szobrokon az alakja gyakran látható állatok, elsősorban madarak társaságában.

Az állatok világnapját 1931 óta Szent Ferenc emléknapján, október 4-én ünnepelik.

A legenda szerint Szent Ferenc Cannarióban prédikálni kezdett a népnek, de előbb megparancsolta a fecskéknek, hogy hallgassanak, míg el nem mondja beszédét. Azok azonnal engedelmeskedtek… Továbbmenve fölemelte tekintetét, észrevette, hogy az úttól nem messze a fákat óriási madársereg lepte el. Egészen elámult a madarak hihetetlen sokasága láttán, és azt mondta társainak: „Várjatok meg itt, amíg prédikálok húgocskáimnak, a madaraknak.” Letért a mezőre, odament a madarakhoz, és elkezdett beszélni a földön csipegetőkhöz, mire a fákon ülők is mind odasereglettek, valamennyien szép csöndben várták végig a beszédet, s el nem szálltak addig, amíg Szent Ferenc áldásával égnek nem eresztette őket. Amikor Szent Ferenc közöttük sétált, s csuhájával megérintette a madarakat, akkor sem repült el egyik sem.[6]

„Húgocskáim, madarak! Ti igen sokkal tartoztok a Teremtőnek, azért mindig és mindenütt kötelesek vagytok dicsérni őt. Mert kétszeres, sőt háromszoros ruházattal látott el benneteket; szabadságot adott nektek, oda röpülhettek, ahová akartok; Noé bárkájában megőrizte fajotokat, hogy ki ne vesszetek. Hálával tartoztok a levegőért, amelynek uraivá tett. Azután gondoljátok meg, hogy se nem vettek, se nem arattok, Isten mégis gondoskodik rólatok. Inni ad a folyókból és forrásokból, menedéket nyújt a hegyekben és völgyekben, helyet biztosít a fészekrakáshoz a fák lombos ágain. Azután még fonni és szőni sem tudtok, Isten ruház föl benneteket és fiókáitokat. Jótéteményeiből, amelyekkel elhalmozott, láthatjátok, mennyire szeret Teremtőtök. Őrizkedjetek tehát húgocskáim, a hálátlanság bűnétől, s azon legyetek, hogy szüntelenül áldjátok Istent.”
– Assisi Szent Ferenc Virágoskertje Fioretti[7]

ÍrásaiSzerkesztés

 • Canticum Fratris Solis (A Napfivér éneke) Naphimnusz
 • Regula non bullata, a ferences rend korai szabályzata, 1221
 • Regula bullata, a későbbi szabályzat, 1223
 • Végrendelete, 1226

Assisi panorámájaSzerkesztés

Képek, Szent Ferenc-ábrázolások a képzőművészetbenSzerkesztés

Magyarul megjelent műveiSzerkesztés

 
Egyik csodatétele – Gubbio farkasa
 • Ditsőséges szerafim Szent Ferentz atyánk regulája és testamentoma, némelly szükséges oktatásokkal és szép imádságokkal; Nottenstein Ny., Buda, 1734
 • Kedves, mert ritka nemes hármas levél, az az Szent Ferenc Atyánk harmadik szerzetének három részből álló rövid summája melly most ugyan azon Sz. szerzet Magyar-országi Boldog Asszony reformata provinciájának egy tagja-által magyarra fordéttatott Kilián Kazenberger; Royer Ny., Pozsony, 1744
 • Dicsőséges Szent Ferencz atyánk harmadik rendén-lévő atyafiaknak regulája; Ferences Ny., Csíksomlyó, 1753
 • Serafim Szent Ferentz regulája és testamentoma mellyet mostanság egy atya szerzetes társainak hasznára magyar nyelven ki-botsátot; Engel Ny., Pécs, 1800 k.
 • Szerafikus Sz. Ferencz Atyánk regulája melyet magyar fordításban Golessény Pantaleo rendeletéből sajtó alá készített Rapawy Ignác; Schreiber Ny., Pozsony, 1859
 • Szent Ferenc atyánk harmadik rendjének regulája; németből ford. Karcsu Antal Arzén; Mayer Ny., Vác, 1883
 • Szerafikus Sz. Ferenc rendszabálya és végrendelete; jav. kiad.; Réthy Ny., Arad, 1887
 • Szerafikus Szent Ferencz regulája; Taizs Ny., Pécs, 1887
 • Assisi Szent Ferenc összes művei; ford. Monay Ferenc; Grünn Ny., Marosvásárhely, 1907
 • A Kisebb Testvérek rendszabálya. Assisi Szent Ferenc Fiai használatára; Szent Bonaventura Ny., Cluj-Kolozsvár, 1925
 • Assisi Szent Ferenc iratai; ford., bev. Takács Ince; Ferences Rend, Bp., 1929
 • Az egyszerűség útja. Ferences írások. Assisi Szent Ferenc írásai; latinból ford., bev., jegyz. Balanyi György / Facimbalom. Szedő Dénes versei és fordításai; Szt. István Társulat, Bp., 1981 ISBN 963-360-171-1
 • Assisi Szent Ferenc művei. Balanyi György fordításának javítása; jav. Hidász Ferenc, Várnai Jakab; OFM Esztergomi Ferences Gimnázium, Esztergom, 1989
 • Assisi Szent Ferenc imádságai; ford. Viz László; Aggiornamento, Bp., 1991
 • Assisi Szent Ferenc művei. Balanyi György fordításának javítása; Agapé, Újvidék–Szeged–Csíksomlyó, 1992 (Ferences források)
 • Isten rabjai. Assisi Szent Ferenc, Jacopone da Todi, Celanói Tamás írásai és versei; Interpopulart, Szentendre, 1993 (Populart füzetek)
 • Imádkozzunk Assisi Ferenccel; vál., bev. Bernardin Skunca, szerk. Harmath Károly; Agapé, Novi Sad, 2002
 • Assisi Szent Ferenc bölcsességei; szerk. Carol Kelly-Gangi, ford. Kajsza Krisztina; Lazi, Szeged, 2018
 • Naptestvér éneke In: Szedő Dénes: Ferences himnuszok, Budapest, 1944, 7–10. o.
 • Boldogasszony köszöntője In: Szedő Dénes: Ferences himnuszok, Budapest, 1944, 10–11. o.

Internetről letölthető műveiSzerkesztés

Alábbi művek letölthetők a Ferences világi rend honlapjáról a Ferences Források könyvsorozat résznél.

 • A három társ legendája (Ferences források sorozat), Agapé Kft., Szeged, 1995, ISBN 963-8112-70-0, 70 o.
 • Assisi Szent Ferenc művei (Ferences források sorozat), Agapé Kft., Szeged, 1993, ISBN 963-8112-15-8, 150 o.
 • Assisi Szent Ferenc Perugiai Legendája (Ferences források sorozat), Agapé Kft., Szeged, 1997, ISBN 963-458-083-1, 158 o.
 • Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről (Ferences források sorozat), Agapé Kft., Szeged, 1996, ISBN 963-8112-07-7, 413 o.
 • Fioretti – Assisi Szent Ferenc Virágoskertje (Ferences források sorozat), Agapé Kft., Szeged, 1999, ISBN 963-458-145-5, 199 o.
 • Szent Bonaventura: Szent Ferenc élete (Középkori Keresztény Írók, 7. kötet), Szent István Társulat, Budapest, 2015, ISBN 978-963-277-095-6, 222 o.

FiorettiSzerkesztés

 • Fioretti. Szent Ferenc, legendái; ford. Erdős Renée; Élet Ny., Bp., 1911
 • Szent Ferenc virágoskertje; ford., bev., jegyz. Kaposy József; Franklin, Bp., 1913
 • Assisi Szent Ferenc kis virágai; ford. Tormay Cecilia; Magyar Irodalmi Társaság, Bp., 1926
 • Virágszálak Szent Ferenc és társai életéből; ford. Kőszeghy Mihály; s.n., Gyöngyös, 1943 (A lelkiélet ferences mesterei)
 • Assisi Szent Ferenc virágoskertje; ford., bev., jegyz. É. Megyeri András; Radnai, Bécs, 1978
 • Assisi Szent Ferenc virágoskertje; ford., előszó, jegyz. Éder Zoltán; Radnai, Bécs, 1989
 • Assisi Szent Ferenc virágoskertje / Fioretti; ford., jegyz. É. Megyeri András; Agapé, Újvidék, 1999 (Ferences források)

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

 • Jacques Le Goff: Assisi Szent Ferenc. Európa Könyvkiadó Kft., 2002. Budapest. ISBN 963-07-7253-1
 • Costantino Troiano, Alfonso Pompei: Illustrated Guide of Assisi, Casa Editrice Francescana dei Frati Minori Conventuali Umbriagraf – Terni, Assisi
 • Tudás Fája – sorozat (Marshall Cavendish Enciklopédiája, ISSN 1418-8090)

További információkSzerkesztés

 • https://web.archive.org/web/20120904084619/http://www.fvr.hu/forras/Fior.html Legendáriumgyűjtemény, Assisi Szent Ferenc Virágoskertje Fioretti
 • http://franciscan-archive.org/ Ferencrendi archívum
 • http://www.katolikus.hu/szentek/szent156.html Archiválva 2007. október 12-i dátummal a Wayback Machine-ben Életrajza a Szentek életében magyarul
 • http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=50 Szent Ferenc a katolikus egyház oldalán
 • http://www.babelmatrix.org/index.php?page=work&auth_id=736&work_id=2697&tran_id=3657 A Naphimnusz olaszul[halott link] Bábel Web Antológia
 • http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/13/ferenc.html A Naphimnusz magyarul– Dsida Jenő fordítása
 • http://mek.oszk.hu/00300/00316 Assisi Szent Ferenc– Jacopone da Todi: Isten rabjai (MEK)
 • http://assisi-szent-ferenc.lap.hu/ Assisi Szent Ferenc– linkgyűjtemény
 • http://www.heiligenlexikon.de/Literatur/Szenen_Leben_Franziskus.html 28 kép Giotto di Bondone: Szent Ferenc legendája
 • Szent Bonaventura: Meg-dicsőéttetett poenitentia tartásnak eleven példája. Seraphichus Sz. Ferencz atyánknak szentséges élete / Szűz Szent Clára anyánk szentséges élete melly a mi szent szerzetünknek crónikájábul vétetüdöt és szorgalmatossággal öszve irattatott; németből ford. egy ájtatos Clarissa Szűz; Royer Ny., Pozsony, 1722
 • Seraficus Szent Ferencz napjára való prédikátzió, Sactus Franciscus est vera et viva Deitatis imago, az az: Szent Ferencz az Istenségek nyílván való igaz eleven képe és formája, mellyet Nagy Ferencz jánosházi káplány a P. P. Francziscánusok Templomában Győrött 1771-dik esztendőben Mind-Szent-havának 4-dik napján mondott; Streibig Ny., Győr, 1771
 • Chavin de Malan: Assisi Szent Ferencz élete; ford. Kudlik Nep. János; Emich Ny., Pest, 1865
 • Bohnert Marián: Assisi Sz. Ferencz élete. 1182–1226; Hunyadi Mátyás Intézet Ny., Bp., 1896
 • Trefán Leonárd: Poriunkula; Grünn Ny., Marosvásárhely, 1905
 • Szent Ferenc és társainak legendája. Szemelvények az Ehrenfeld-kódexből; összeáll. Vincze József; Szent István Társulat, Bp., 1907 (Irodalomtörténeti olvasmányok)
 • Sacrum Commercium, Szent Ferenc menyegzője a Szegénység úrnővel. Misztikus allegória; ford., bev. Balanyi György; Szt. István Társulat, Bp., 1919
 • Alfonso M. Santarelli: Assisi Szent Ferenc életrajza. A nagyközönség számára; ford. Pálffy Erzsébet; Élet Ny., Bp., 1924
 • Balanyi György: Assisi Szent Ferenc élete; Szent István Társulat, Bp., 1925 (Szentek országa)
 • Meyer Vendel: Ferenc testvér. Assisi Szent Ferenc élete, műve és szelleme; ford. Unyi Bernardin; Pesti Ny., Bp., 1926 (Ferences könyvtár)
 • Pálffy Erzsébet: Szent Ferenc szentélyei; Pesti Ny., Bp., 1926 (Ferences könyvtár)
 • Szent Ferenc nyomdokain. 1226–1926; Pesti Ny., Bp., 1926
 • K. Gilbert Chesterton: Assisi Szent Ferenc; ford. Reményi József; Szt. Bonavaenturs Ny., Cluj-Kolozsvár, 1926
 • A tökéletesség tükre; ford., bev., jegyz. Balanyi György; Élet, Bp., 1926
 • Zadravecz István: Alverna; Pesti Ny., Bp., 1926 (Ferences könyvtár)
 • Magyar István: Magyar képek Szent Ferenc atyánkról; Ferences Közlöny, Bp., 1926 (Ferences könyvtár)
 • Kubányi Kornél: Assisi Szent Ferenc a költő hatása a középkori olasz irodalomban és művészetben; Apostol Ny., Bp., 1927 (Ferences könyvtár)
 • A szegénység trubadúrja. Assisi Szent Ferenc a magyar költészetben. Versek; összegyűjt. Morovicz Szol. Ferenc; Belvárosi Ferenciek Zárdája, Bp., 1927
 • Kiss. M. A.: Assisi Szent Ferenc; ford. Kaposy József; szerzői, Bp., 1927
 • Brisits Frigyes: Assisi Szent Ferenc; Lampel, Bp., 1927 (Magyar könyvtár. Új sorozat)
 • Vargha Damján: Szent Ferenc és fiai a magyar kódex-irodalomban; Pesti Ny., Bp., 1927
 • Molnár Arkangyal József: Assisi Szent Ferenc stigmái. Történelmi, teológiai és orvostani szempontból; Ferences Közlöny, Bp., 1929
 • Oslay Osvald: Az élet trubadúrjai. Prohászka – Assisi Szt. Ferenc. Tanulmány – tanulság; Ciuque, Újpest, 1933
 • XI. Pius: Apostoli körlevél Asszisi Szent Ferenc halálának hétszázéves évfordulója alkalmából; ford. Ferencz Vilmos; Bonaventura Ny., Cluj-Kolozsvár, 1934 (A Katholikus Világ könyvei)
 • Földes Zoltán: Szeráfi Szent Ferenc élete; Tip. Solia, Oraştie, 1935
 • Farkas Mária: Assisi Szent Ferenc az olasz irodalomban és a festészetben / San Francesco d' Assisi nella letteratura italiana e nella pittura; Általános Ny., Bp., 1935
 • Takács Ince: Szeráfi tüzek; Szt. Antal, Pápa, 1939
 • Assziszi Szent Ferenc tisztelete; Magyar Barát, Gyöngyös, 1941 (A Magyar Katolikus Néprajz kiadványai)
 • Trefán Leonárd: Ferences ösvény; Szt. Bonaventura Ny., Kolozsvár, 1942
 • Szent Bonaventura: Szent a Szentről Assisi Szent Ferenc életrajza; ford. Burka P. Kelemen; Szentföldi Ferencrendi Zárda, Bp., 1942
 • Szent Ferenc élete legbizalmasabb barátai előadásában; ford., bev., jegyz. Balanyi György; Minerva, Kolozsvár, 1945
 • Takács Ince: Assisi küldöttei. Összegyűjtött tanulmányok; Magyar Barát, Gyöngyös, 1945
 • Vérrózsák. Assisi Szent Ferenc dicsőséges sebei; ford. Kőszeghy Mihály; Magyar Barát, Bp., 1946 (A lelki élet ferences mesterei)
 • Balanyi György: Assisi Szent Ferenc, a demokrácia hőse; Szent Bonaventura Ny., Kolozsvár, 1946
 • Martial Lekeux: Mai ember könyörgése Assisi kis Szegényéhez; ford. Soóváry M. Desirée; Ferences Misszió, Bp., 1947
 • Georg Terramare: Az assziszibeli szent; ford. Ijjas Antal; Ferences Missziók, Bp., 1948
 • Incipiamus. Közlöny Szent Ferenc halálának 750-ik évfordulója alkalmából; szerk. Harmath Károly; Ferences Rendház, Szabadka, 1976
 • Luigi Ugolini: A naptestvér regénye. Assisi szent Ferenc élete; ford. Pletikoszich Péter; Ferences Rendház, Subotica, 1978
 • Gilbert Keith Chesterton: Assisi Szent Ferenc és a Fioretti; ford. Antal Lukács, Kaposy József; Szt. István Társulat, Bp., 1980
 • Jörgensen: Assisii Szent Ferenc élete; ford. Hirschler József; Catholic Publishing Company, Youngstown, 1981
 • Assisi Szent Ferenc és világa; szöveg Walter Nigg, fotó Toni Schneiders, ford. Mihály atya; Kršćanska sadašnjost–Agapé, Zagreb–Novi Sad, 1982
 • Nikosz Kazantzakisz: Isten szegénykéje. Assisi Szent Ferenc; ford. Lukácsi Huba; Szt. István Társulat, Bp., 1984
 • Tersteegen: Assziszi Ferenc élete; ford. Csia Lajos; Tolle Lege, Cleveland, 1985
 • Eloi Leclerc: Egy szegény ember bölcsessége; ford. Barsi Balázs; Szt. István Társulat, Bp., 1985
 • Carlo Carretto: Én, Ferenc; ford. Katona István; Kršćanska sadašnjost–Agapé, Zagreb–Novi Sad, 1989 (Az életszentség nagymesterei)
 • Assisi Szent Ferenc perugiai legendája; ford., bev., jegyz. Varga Imre Kapisztrán; Helikon, Bp., 1990
 • Louis de Wohl: Assziszi Szent Ferenc. A vidám koldus; ford. Onodi Attila; Ecclesia, Bp., 1990
 • Michel Hubaut: Krisztus a mi boldogságunk. Imádkozni tanulunk Assisi Szent Ferenctől és Szent Klárától; ford. Barsi Balázs; Kršćanska sadašnjost, Újvidék–Agapé–Zagreb, 1991
 • Eloi Leclerc: Assisi Szent Ferenc. Visszatérés az Evangéliumhoz; ford. Barsi Balázs; Agapé, Novi Sad, 1993
 • Anton Rotzetter–Willibrord-Christian van Dijk–Thaddée Matura: Assisi Szent Ferenc. A kezdet, és ami abból megmaradt; ford. Christophora Szöllősy, Kovács Sándor; Vigilia, Bp., 1993
 • Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről; ford. Balanyi György, jav. Hidász Ferenc, Várnai Jakab; Agapé, Újvidék–Szeged–Csíksomlyó, 1993 (Ferences források)
 • A három társ legendája; ford. Balanyi György, jav. Hidász Ferenc, bev., jegyz. Várnai Jakab; Agapé, Szeged, 1995 (Ferences források)
 • Julien Green: Ferenc testvér; ford. Balla Katalin; Kairosz, Szentendre, 1997
 • Assisi Szent Ferenc perugiai legendája; ford., bev., jegyz. Varga Imre; átdolg. kiad.; Agapé, Újvidék–Szeged–Csíksomlyó, 1993 1997 (Ferences források)
 • Théophile Desbonnets: Szent Ferenc nyomában. Assisi lelki útikalauz Barsi Balázs OFM fordításában; szöveggond., függelék összeáll. Telek Péter-Pál; EFO, Bp., 1998
 • A mi kisebb testvérünk. Szent Ferenc története; szöveg, rajz Hélio Faria, ford. Harmath Károly; Agapé, Novi Sad, 1999
 • Imádkozzunk Assisi Ferenccel; vál., bev. Bernardin Škunca, szerk. Harmath Károly; Agapé, Novi Sad, 2002
 • Jacques Le Goff: Assisi Szent Ferenc; ford. Szilágyi András; Európa, Bp., 2002
 • Mark Galli: Assisi Szent Ferenc és kora; Scolar, Bp., 2003 (Scolar vallástörténet)
 • Walter Nigg: Assisi Szent Ferenc. Aki a szívével gondolkozott; ford. Szabó Mária; Kairosz, Bp., 2003
 • Richard Rohr–John Bookser Feister: Reménység a sötétben. Assisi Szent Ferenc lélekmegújító látomása a nyugtalanság korában; ford. Lisztes Gábor; Ursus Libris, Bp., 2005
 • Eloi Leclerc: Egy szegény ember bölcsessége; ford. Barsi Balázs; 3. jav. kiad.; Agapé, Szeged, 2006 (Az életszentség nagymesterei)
 • Soós Sándorné: A ferences források pedagógiai vonatkozásai; Ferences Gimnázium, Szentendre, 2006
 • Soós Sándorné: "Te vagy a szépség..." Ferences lelkiség – ferences örökség; Ferences Gimnázium, Szentendre, 2006
 • In memoriam Assisi Szent Ferenc; kiállításrend. Sashegyi Gabriella; Kortárs Galéria, Tatabánya, 2007
 • Basilea Schlink: Szent Ferenc világa. Üzenet a ma emberének; Pro Planta 3M Bt., Bp., 2010
 • Burger János: Ferences legendárium; Jel, Bp., 2010
 • Assisi Ferenc; Giotto di Bondone freskóival, ford., utószó Horváth Géza; Cartaphilus, Bp., 2012
 • Kovács L. P. Bánk: A kegyelem szerepe Assisi Szent Ferenc életében; szerzői, Bp., 2012 (Bánk atya elmélkedéssorozata)
 • Cesare Vaiani: Assisi Szent Ferenc útja; ford. Dankó Lilla; L'Harmattan–Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Bp., 2013 (Kis út)
 • A ferences diák imádságai, 1-2.; összeáll. Soós Sándorné Veres Rózsa; Ferences Gimnázium, Szentendre, 2014
 • Richard Rohr: Olthatatlan szeretet. Assisi Szent Ferenc alternatív útja; ford. Malik Tóth István; Ursus Libris, Bp., 2015
 • Ferenc pápa ihlető szavai. Szent Ferenc szellemiségében; szerk. Alicia von Stamwitz, ford. Kajsza Krisztina; Lazi, Szeged, 2015
 • Szent Bonaventura: Szent Ferenc élete. Legenda maior; ford., tan. Berhidai Piusz; Szent István Társulat, Bp., 2015
 • Assisi Ferenc. A szent csodálatos története; szöveg Andraž Arko, rajz Urša Skoberne, ford. Piatrik Pió, Kurucz Anna Veronika; Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Bp., 2017
 • Jacques Dalarun: Boldogságos Ferenc atyánk megtalált életrajza / Celanói Tamás: Boldogságos Ferenc atyánk életrajza. Fordítás, jegyzetek és összehasonlító táblázat; ford. Varga Imre; Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Bp., 2017 (Ferences források magyarul)
 • Testvérünk és atyánk. Rövidebb ferences források I. / Illés testvér körlevele Szent Ferenc haláláról / Szent Ferenc verses zsolozsmája. A Rend kezdete vagy alapítása (Perugiai Névtelen); ford., bev. Berhidai Piusz, szerk. Kámán Veronika; Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Bp., 2018 (Ferences források magyarul)
 • Stanczik-Starecz Ervin: Tanulmányok / Ötezer év hazakeresése Szent László koráig / Reformer vonások Assisi Ferenc életében; Püski, Bp., 2019

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés