Regula

a szerzetesrendek által használt szabályok összessége

A regula a vallásokban azoknak az alapelveknek és szabályzatoknak a meghatározott gyűjteménye, amelynek célja, hogy az adott szerzetesrend tagjait segítse életeszményük egyéni és közösségi megvalósításában.

Benedek átadja a reguláját az olivetánusoknak

A regulát meg kell különböztetni a másodlagos, kiegészítő szabályoktól, a konstitúcióktól, statútumoktól, amelyek részletkérdésekre alkalmazzák a regula nagy irányelveit.[1] A modern nyelvhasználat viszont nem tesz különbséget a regula és konstitúció között. Az Egyházi Törvénykönyv - a klasszikus regulák kivételével - sem kívánja meg ezek történetileg pontos megkülönböztetését. [1]

Etimológia

szerkesztés

A szó eredete a latin rego szóból származik, aminek a jelentése: szabályoz, irányít.

Kereszténység

szerkesztés

A szerzetesi regula a kereszténységben az egyház által jóváhagyott, a szerzetesrendek által használt szabályok összessége. Általában minden rendnek van saját regulája,[2] de előfordul, hogy több rend használja ugyanazt.

A regula meghatározza, hogy az adott szerzetesrendbe tartozó szerzetesek miként kötelesek élni, leírja a szokásokat, a jelmondatot, és kitér a rend foglalkozására is. [3]

A legrégebbi ismert keresztény regula Pakhomiosz nevéhez fűződik.

A 12. századi II. Ince pápaságától három regula határozta meg az akkori nyugati keresztény szerzetesség életformáját :[1]

Az 1215-ös IV. lateráni zsinat a sokasodó regulák és visszaélések ellensúlyozására arra kötelezte az újonnan megjelenő rendeket, hogy a nagy regulák valamelyikét fogadják el.[1] A domonkosok, pálosok pl. Ágoston-regulája szerint rendezték be az életüket.[1]

Remete-regulák

szerkesztés

A római katolikus kereszténységben a remete-reguláknak négy nagy korszaka különböztethető meg :[1]

  1. a 10. századig: Regula Grimlaici [1]
  2. a 10. századtól a reneszánsz korig: félremete csoportok a Benedek-, Ágoston- és Ferenc-regulát fogadták el és alkalmazták saját életükre
  3. az újkor kezdetétől a francia forradalomig az újonnan keletkezett remete-rendek vagy kongregációk függetlenedtek az ősi szerzetesrendek szellemétől [1]
  4. napjainkig: új remetecsoportok élnek saját részletes vagy inkább csak vázlatos konstitúcióik szerint [1]

Ismertebb regulák

szerkesztés

Keresztény

szerkesztés

Egyéb vallás

szerkesztés
  1. a b c d e f g h i j Puskely Mária: Keresztény szerzetesség II.
  2. benedeki regula – Magyar Katolikus Lexikon. lexikon.katolikus.hu. (Hozzáférés: 2018. november 17.)
  3. regula – Magyar Katolikus Lexikon. lexikon.katolikus.hu. (Hozzáférés: 2018. november 17.)