Flavius Sosipater Charisius

Flavius Sosipater Charisius, gyakran csak Charisius (Szoszipatér Kharisziosz, 4. század) római grammatikus. Öt könyvből álló Ars grammatica című műve – amelyet Iulianus uralkodása idején (361363) adtak közre – fennmaradt. A mű nagyobb része ismert, az első és negyedik könyv egy része, valamint a teljes ötödik könyv elveszett. Néhány fejezetet későbbi kompilációkból lehet rekonstruálni. A munka témája a nyelvhelyesség és a nyelvtörténet, valamint a versmetrika. Munkáját elsősorban a nem latin anyanyelvűeknek szánta, hanem a Római Birodalom keleti felének görög nyelvű népességének. Ő maga és fia is görög anyanyelvű volt. Egyes források szerint afrikai származású, mások szerint Campaniában született, ismét mások szerint az egykorú Róma praefectusának, Flavius Honoriusnak rokona. Később Euanthius helyére hívták meg Konstantinápolyba.

Charisius
Életrajzi adatok
Született4. század
Afrika
Elhunyt4. század
Ismeretes mint nyelvész
Nemzetiség római
Pályafutása
Szakterület nyelvészet
Jelentős munkái Ars grammatica

Charisius inkább kompilátor, mint szerző, a régi latin tankönyveket egyszerűen lemásolta, nem dolgozta át. E források között Quintus Remmius Palaemon teljes fejezetei, Iulius Romanus és az egyik alapvető tanár, Comminianus is fellelhető. A véleménykülönbségeket egymás mellé állítja, de nem formál véleményt.

ForrásokSzerkesztés

  • Ókori lexikon I–II. Szerk. Pecz Vilmos. Budapest: Franklin Társulat. 1902–1904.  
  • Ókori lexikon I–II. Szerk. Pecz Vilmos. Budapest: Franklin Társulat. 1902–1904.  
  • Schenkeveld, D.M.: A Rhetorical Grammar. C. Iulius Romanus - Introduction to the Liber de Adverbio as Incorporated in Charisius Ars grammatica II.13. Edition with Introduction, Translation, and Commentary. Leiden - Boston. 2004.
  • Schmidt, P. L.: Art. Grammatik und Rhetorik, in: Herzog, R./Schmidt, P. L. (Hrsg.): Handbuch der lateinischen Literatur der Antike (= Handbuch der Altertumswissenschaft 8), Bd. 5: Restauration und Erneuerung. Die lateinische Literatur von 284 bis 374 n. Chr., hrsg. v. R. Herzog, München, S. 101-158. 1989.
  • Teuffel-Schwabe, History of Roman Literature (Engl. trans), 4I9, I. 2.
  • Világirodalmi lexikon II. (Cam–E). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1972. 174. o.  

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés