Forrás (folyóirat)

művészeti, szociológiai folyóirat

Forrás irodalmi, művészeti és tudományos folyóirat, 1975 óta szépirodalmi, szociográfiai és művészeti folyóirat. Indulás: 1969. március. Székhely:Kecskemét. Periodicitás: indulástól 1974-ig kéthavonta, 1974-től havonta. A folyóirat előzménye A Kiskunság.

Forrás
OrszágMagyarország
FőszerkesztőFüzi László
Nyelvmagyar
ISSN
A Forrás weboldala
1989-ben a folyóirat 20 éves évfordulóján készült csoportkép: Dobozi Eszter, Goór Imre, Kiss Benedek, Füzi László, Pintér Lajos, Szekér Endre, Kovács István, Utassy József, Tornai József, Csiki László, Vörös Júlia, Baka István, Buda Ferenc
Bahget Iskander felvétele

Fő műfajai

szerkesztés

Kortárs szépirodalom, problémafeltáró riport, szociográfia, művészetkritikai írások.

Főszerkesztői

szerkesztés

Szerkesztőségi munkatársak

szerkesztés

1990-es évek: Buda Ferenc (főmunkatárs), Pintér Lajos, Dobozi Eszter, Goór Imre, Hegedűs Istvánné, Komáromi Attila, Kovács István, Szekér Endre (főszerkesztő-helyettes).

2012 januárban: Buda Ferenc (főmunkatárs), Pintér Lajos (főszerkesztő-helyettes), Bosznay Ágnes (szerkesztőségi titkár). A szerkesztésben közreműködők: Dobozi Eszter, Komáromi Attila.

  • Új magyar irodalmi lexikon I. (A–Gy). Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. 609. o. ISBN 963-05-6805-5  

További információk

szerkesztés