Fortunátus szám

Reo Fortune-ról elnevezett számok

A számelmélet területén egy adott n pozitív egész számhoz tartozó fortunátus szám (Fortunate number, Reo Fortune után) az a legkisebb m > 1 egész szám, amire pn# + m prímszámot eredményez, ahol a pn# primoriális az első n prímszám szorzatát jelöli.

Például a hetedik fortunátus szám megtalálásához először ki kell számolni az első hét prímszám (2, 3, 5, 7, 11, 13 és 17) szorzatát, ami 510 510. Ehhez 2-t adva egy másik páros számot kapunk, 3-at adva 3 egy másik többszörösét, így tovább egészen 18-ig. 19-et hozzáadva azonban 510529-et kapunk, ami prímszám. Ezért 19 a hetedik fortunátus szám.A pn# -hez tartozó fortunátus szám mindig nagyobb pn-nél. Ez egyszerűen abból következik, hogy pn#, és így pn# + m is osztható m prímtényezőivel a 2 ≤ mpn értékekre.

Az első néhány primoriálishoz tartozó fortunátus számok:

3, 5, 7, 13, 23, 17, 19, 23, 37, 61, 67, 61, 71, 47, 107, 59, 61, 109 stb. (A005235 sorozat az OEIS-ben).

A fortunátus számok nagyság szerinti sora az ismétlődő értékek eltávolítása után:

3, 5, 7, 13, 17, 19, 23, 37, 47, 59, 61, 67, 71, 79, 89, 101, 103, 107, 109, 127, 151, 157, 163, 167, 191, 197, 199, ... (A046066 sorozat az OEIS-ben).

Reo Fortune sejtése szerint egyetlen fortunátus szám sem összetett (Fortune-sejtés).[1] A fortunátus prímek olyan fortunátus számok, melyek egyben prímszámok. Jelenleg (2012) minden ismert fortunátus szám prím.

JegyzetekSzerkesztés

  1. Guy, Richard K.. Unsolved problems in number theory, 2nd, Springer, 7–8. o. (1994). ISBN 0-387-94289-0