Front (seregtest)

a Szovjet Hadsereg szárazföldi csapatainak alapvető hadműveleti-hadászati egysége
(Front (szovjet katonai egység) szócikkből átirányítva)

A front (oroszul: фронт) a Szovjet Hadsereg szárazföldi csapatainak alapvető hadműveleti-hadászati seregteste volt háború idején. Rendeltetése hadműveleti és hadműveleti-hadászati feladatok végrehajtása volt egy hadászati vagy néhány hadműveleti irányban. Feladatait általában a szomszédos frontokkal és más csapatokkal együttműködve hajtotta végre, de néha önállóan is tevékenykedett. Hadrendje függött a feladatától, hadműveleti lehetőségeitől, a környezettől és tevékenységi irányának fontosságától. Összetételét a feladatától függően határozták meg, és eszerint látták el támogató és megerősítő eszközökkel és erőkkel más fegyvernemek állományából illetve a Főparancsnokság tartalékából. Állományába általában szárazföldi és repülőseregtestek (összfegyvernemi, harckocsi- és légihadseregek), egyéb magasabbegységek, egységek, továbbá hadtápcsapatok és intézmények, valamint vezetési szervek tartoztak.

Frontok működtek az oroszországi polgárháború, a lengyel–szovjet háború, majd a második világháború során. Mivel a frontokat csak háború kitörésekor vagy közvetlen háborús veszély esetén állították fel, így a hidegháború idején formálisan nem léteztek, de a háborús felkészülés során számoltak a felállításukkal, és ezt megfelelő szervezési intézkedésekkel előkészítették.

A frontokat általában vagy arról a hadászati irányról nevezték el, amerre tevékenységük irányult, vagy arról a városról vagy területről, ahol megalakultak vagy első bevetéseik voltak.

A szovjet hadsereggel a második világháborúban szembenálló német hadseregben a frontnak pontos megfelelője nem volt, mivel ott a hadseregeket összefogó hadseregcsoportok egy-egy hadászati irányban tevékenykedő csoportosítások voltak, így ezek a szovjet frontoknál lényegesen nagyobb erőt képviseltek. A szovjet hadseregben a moszkvai ellentámadástól kezdve szerveztek hozzájuk hasonló hadászati csoportosításként frontcsoportokat. A nyugati szövetségesek hadseregcsoportjai viszont a szovjet frontokhoz hasonló szerepet töltöttek be.

A frontok létrejötte

szerkesztés

A frontoknak és hadseregcsoportoknak mint katonai szervezeteknek a létrejötte a 20. század elejére tehető, és a haditevékenység egy új formájának megjelenésével, a hadműveletekkel illetve a hadműveleti művészet kialakulásával, továbbá a hadvezetés és az ellenőrzés összpontosításának ebből következő igényével volt kapcsolatos. Az orosz hadseregben az első világháborút megelőzően az 1904-5-ös orosz–japán háború tapasztalatai alapján két frontparancsnokságot hoztak létre a nyugati (európai) hadszíntér csapatainak irányítására, melyek a háború kezdetén önálló seregtestekké alakultak.

A háború során a frontok száma ötre növekedett, rendeltetésük ekkor elsősorban a fő hadászati feladatok megoldása volt. A háború kezdetén más európai hadseregekben (német, angol, francia) is hasonló csoportosításokat hoztak létre hadseregcsoport elnevezéssel.

Az polgárháború során a Vörös Hadseregben kezdetben négy frontot hoztak létre a hadászati feladatok megoldására. A haditevékenység léptékének kiterjedésével és a frontok számának növekedésével (6-7-re) ezekhez helyeződtek át a hadműveleti-hadászati feladatok.

Frontok a Nagy Honvédő Háborúban

szerkesztés

A Nagy Honvédő Háború kezdetén a főparancsnokság öt frontot hozott létre, melyek száma a háború folyamán 10-15-re nőtt a frontvonal hosszától és a szovjet fegyveres erők haditevékenységének jellegétől függően. A frontok elsősorban hadműveleti célokat hajtottak végre, csak kivételes esetekben kaptak hadászati feladatokat. A hadászati célok elérése általában a frontcsoportokra hárult.

A többi hadviselő fél hadseregében a második világháború alatt a korábbiakhoz hasonlóan hadseregcsoportokat hoztak létre, melyek összeállítását a rendeltetésük és a hadviselés jellege határozta meg.

A frontok parancsnokai

szerkesztés

A frontok parancsnokai általában hadseregtábornokok vagy a Szovjetunió marsalljai voltak, de előfordult, hogy ennél alacsonyabb rangban lévő tábornok parancsnokolt egy frontot. A frontok parancsnokai általában a gyalogsági fegyvernemhez tartoztak.

A frontokat általában négy meghatározó személy vezette:

 • A front parancsnoka
 • A front törzsfőnöke[1]
 • A haditanács[2] tagja
 • A haditanács tagja

Szovjet frontok az 1917. évi vörös forradalomban

szerkesztés

Az oroszországi forradalom alatt létrehozott frontok jelentették a későbbi Vörös Hadsereg alapjait.

 • Északi Front
 • Keleti Front
 • Turkesztáni Front
 • Kaukázusi Front
 • Délkeleti Front
 • Déli Front
 • Ukrán Front
 • Délnyugati Front
 • Nyugati Front

Szovjet frontok a második világháborúban

szerkesztés
 • Balti frontok
  • 1. Balti Front: a Kalinyini Frontból hozták létre 1943 végén.
  • 2. Balti Front: a Brjanszki Frontból hozták létre 1943. október 10-én.
  • 3. Balti Front
 • Brjanszki Front – 1941. december 18-án hozták létre, a Nyugati és a Délnyugati Front szektora között. 1943. március 11-12-én feloszlatták. Újraalakították az Orjoli Frontból 1943. március 28-án.
 • Belorusz frontok
  • 1. Belorusz Front
  • 2. Belorusz Front
  • 3. Belorusz Front
 • Kaukázusi Front
 • Középső Front
 • Krími Front – 1942 januárjában jött létre a 44., 47 és 51. hadseregekből
 • Doni Front
 • Kelet-Ázsiai frontok
  • 1. Kelet-ázsiai Front
  • 2. Kelet-ázsiai Front
 • Kalinyini Front – a Kalinyini Frontot hivatalosan a Főparancsnokság 1941. október 17-ei direktívájában hozzák létre a 22., 29 és 30. hadseregekből. 1943. október-decemberben 1. Balti Fronttá nevezik át.
 • Karéliai Front – az Északi Frontból jött létre 1941. augusztus 23-án, a Leningrádi Fronttal egyidőben.
 • Kurszki Front
 • Leningrádi Front – az Északi Frontból jött létre 1941. augusztus 23-án, a Karéliai Fronttal egyidőben.
 • Moszkvai Védelmi Körzet
 • Moszkvai Tartalék Front
 • Mozsajszki Védelmi Vonal
 • Észak-kaukázusi Front
 • Északi Front - 1941. június 24-én hozták létre a Leningrádi Katonai Körzetben.
 • Északnyugati Front – 1941. június 22-én hozták létre a Balti Különleges Katonai Körzetben.
 • Orjoli Front – 1943. március 24-én hozták létre Orjol keleti térségének a német offenzíva elleni védelmére. A Nyugati Front 61. hadseregéből, a Középső Front 3. hadseregéből és a 15. légihadseregből állították fel. Brjanszki Fronttá nevezték át 1943. március 28-án.
 • Tengermelléki Hadseregcsoport
 • Tartalék Front – 1941. július 14-én hozták létre a tartalék hadseregekből.
 • Délkeleti Front – a Sztálingrádi Front balszárnyából hozták létre 1942. augusztus 7-én. Sztálingrádi Fronttá nevezték át 1942. szeptember 28-án.
 • Délnyugati Front – eredetileg 1941. június 22-én hozták létre. Újraszervezték 1942. október 22-én a Doni és a Voronyezsi Front között. 3. Ukrán Fronttá nevezték át 1943. október 2-án.
 • Sztálingrádi Front – a Voronyezsi Fronttal együtt hozták létre a Délnyugati Front maradványaiból 1942 júliusában. Doni Fronttá nevezték át 1942. szeptember 28-án.
 • Sztyeppi Front - 2. Ukrán Fronttá nevezték át 1943. október 20-án.
 • Bajkálontúli Front
 • Kaukázusontúli Front – 1941. augusztus 23-án hozták létre.
 • Ukrán frontok
 • Volhovi Front – 1941. december 17-én hozták létre
 • Voronyezsi Front – 1. Ukrán Fronttá nevezték át 1943. október 20-án.
 • Nyugati Front – 1941. június 22-én hozták létre a Nyugati Különleges Katonai Körzetben.
 1. Nyugaton: vezérkari főnök
 2. Nyugaton: vezérkar
 • Front (lexikonszócikk) (orosz nyelven). Nagy Szovjet Enciklopédia. A Nagy Szovjet Enciklopédia Kiadója, 1969-1978. (Hozzáférés: 2012. május 12.)
 • A szovjet fegyveres erők frontjai a Nagy Honvédő Háborúban (lexikonszócikk) (orosz nyelven). Nagy Szovjet Enciklopédia. A Nagy Szovjet Enciklopédia Kiadója, 1969-1978. (Hozzáférés: 2012. május 12.)
 • A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Hadművészet Története Tanszékének tanárai. Az egyetemes és magyar hadművészet fejlődése az ókortól napjainkig. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó (1986) 
 • szerk.: Dr. Damó László, Dr. Móricz Lajos, Dr. Ligeti Rudolf: Katonai Lexikon. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó (1985). ISBN 9633261783 

Fordítás

szerkesztés

Ez a szócikk részben vagy egészben a Front (Soviet Army) című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés