Gráfizomorfizmus

matematikai fogalom a gráfelméletben

A gráfizomorfizmusok gráfok közötti bijektív struktúratartó leképezések, értve ezalatt azt, hogy a függvény és az inverz függvény egyaránt szomszédos csúcsokat szomszédos csúcsokra képez le. Az általuk meghatározott ekvivalenciarelációt gráfizomorfiának nevezzük.

Definíció szerkesztés

Legyenek   és   gráfok. Egy   bijektív függvény gráfizomorfizmus, ha

 .

Ilyenkor azt mondjuk, hogy   és   izomorf.

Példa szerkesztés

     
     

 

 

 

 

 

 

 

Elemi tulajdonságok szerkesztés

További információk szerkesztés

Lásd még szerkesztés