Györkösy Alajos

Vitéz Györkösy Alajos, 1941-ig Jirka (Budapest, 1896. június 15.Budapest, 1973. április 21.) klasszika-filológus, könyvtáros, szótárszerkesztő.

Györkösy Alajos
Született 1896
Budapest
Elhunyt 1973. április 21. (76-77 évesen)[1]
Foglalkozása könyvtáros

ÉleteSzerkesztés

A budapesti István úti gimnáziumban tett érettségi vizsgát, majd a budapesti egyetem görög-latin szakos hallgatója volt. 1915 márciusában behívták katonának, a császári és királyi 38. gyalogezredben szolgált. Megsebesült és 1916. június 10-én Krasznoje mellett orosz hadifogságba került. 1918 júliusában tért vissza Magyarországra mint csererokkant. Eötvös-kollégista volt és 1922-ben bölcsészdoktori, majd 1923-ban középiskolai tanári diplomát szerzett. 1923 decemberében került a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárába, ahol óradíjasként dolgozott. 1925-ben a budapesti gyakorló gimnázium helyettes, 1927 augusztusától pedig rendes tanára volt. 1929-ben és 1931-ben ösztöndíjjal járt Görögországban tanulmányúton, s egy ideig az athéni német és osztrák régészeti intézetben dolgozott. Itt feldolgozta a színházzal foglalkozó irodalmat, valamint hellénisztikus és római kori drámai előadásokkal kapcsolatos feliratok gyűjtésével foglalkozott, s a krétai herakleioni múzeumban több publikálatlan krétai agyagtáblát is lemásolt. Palesztinában és Egyiptomban is kutatott, áttanulmányozta kairói múzeumok anyagát, Memphisben pedig a halottkultuszt. 1933-ban tartott beszámolót eredményeiről a magyarországi görög-latin kutatók országos értekezletén. 1935-től szerkesztette az Egyetemes Philologiai Közlönyt Eckhardt Sándorral és Huszti Józseffel közösen. 1936-ban az Országos Közoktatási Tanács tagja lett és elkészítette az új latin és görög tantervet. 1937. december 21. és 1949. június között középiskolai tanárképzőintézeti tanárként dolgozott, ugyanitt 1929-től volt előadó. 1937-től a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában a beszerzések intézésével bízták meg mint tiszteletdíjast. 1941-ben avatták vitézzé. 1945-től az Akadémiai Könyvtárban dolgozott főállásban és a világháború során szétzilálódott állomány rendezését vezette. 1949-től beszerzési és raktározási osztályvezető volt az MTA könyvtárában, 1955-ben az intézmény helyettes igazgatója lett. 1959. december 31-én vonult nyugdíjba. A budapesti Philológiai Társaságnak 1934-től másod-, 1941-től főtitkára volt, 1948-ban a Szent István Akadémia III. osztályú tagja lett.

MűveiSzerkesztés

 • Görög olvasókönyv gimnáziumok számára. Bp., 1928.
 • Anthologia Latina. Szemelvények latin költőkből. Bp., 1928.
 • Szemelvények Xenophon-Herodotos műveiből. Gimn. használatra. Bev. és jegyz. Bp., 1929.
 • Latin olvasókönyv a reálgimnázium 3. és 4. o. számára. Jámbor György és Kemenes Illés nyelvtanához. 1-2. kötet. Bp., 1932-33.
 • A Kréta-kutatás mai állása, különös tekintettel az írásfejtésre. Kéziratban, felolvasás, 1933.
 • Latin olvasókönyv a gimnázium 1. o. számára. Bp., 1935.
 • Horatius és a magyar szellemi élet. Bp., 1935.
 • Lat. olvasókönyv a gimnázium 2. o. számára. Bp., 1936.
 • Görög olvasókönyv a gimnázium 5. o. sz. Maywald József tankv-ei felhasználásával szerk. Bp., 1937.
 • Latin olvasókönyv a fiúgimnázium 3. o. számára. Bp., 1937.
 • A Bimillennium Horatianum esztendeje. Bp., 1937.
 • Latin olvasókönyv a gimnázium 4. o. sz. Bp., 1938. (új lenyomatok évente 1946-ig)
 • Dictionarium Latino-Hungaricum et Hungarico-Latinum. Vékey Károllyal. Bp., 1938.
 • Latin olvasókönyv a katolikus általános isk. 6. és 7. o. számára. 1-2. köt. Bp., 1947.
 • Görög nyelvkönyv az általános gimnáziumok számára. Bp., 1955. (9. kiad. 1982)
 • Latin-magyar szótár. Bp., 1956. (9. kiad. Munk. Bödey József, Szily Ernő, Zigány Judit. Bp., 1986)
 • Magyar-latin szótár. Bp., 1960. (5. kiad. 1984)

1944 júniusától 1948 februári megszüntetéséig Huszti Józseffel és Eckhardt Sándorral együtt szerkesztette az Egyetemes Philológiai Közlönyt.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 1. Györkösy Alajos, Jirka, http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC04834/05676.htm