Gyürki Gyürky Gyula (18601949) okleveles bányamérnök, az ózdi székhelyű Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság igazgatója, a vasműhöz tartozó nyugat-borsodi szénbányák első vezetője és a bányarendszer főtárójának névadója.

ÉleteSzerkesztés

1860-ban született a Nógrád vármegyei Pusztaberkin, középiskoláit Léván, Esztergomban és Körmöcbányán végezte, majd 1880-ban a selmeci akadémián a bányászati szakot végezte el. Még 1880-ban bányagyakornok lett az aknasugatagi kincstári sóbányáknál, majd 1882-ben önkéntesi évének letöltésére vonult be. Ezt követően ismét Selmecen a Ferenc József-aknához került, majd az akadémia bányaműveléstani és bányaméréstaní tanszékén kapott tanársegédi kinevezést.

1887-ben a dorogi kőszénbányához került, ahonnan 1892-ben a Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt-hez lépett át: előbb Ózdon bányamérnök, majd főmérnök, később pedig igazgatóhelyettes lett. E vállalatnál több mint két évtizeden át működött, több bányaüzem vezetőjeként, 1927-ben vonult nyugalomba. 5 évig volt a bányamérnöki államvizsgák bizottsági tagja; 1910-től a m. kir. bányatanácsosi, 1922-től a főbányatanácsosi, majd a m. kir. bányaügyi főtanácsosi cím birtokosa volt.[1]

EmlékezeteSzerkesztés

  • Róla nevezték el az akkor még Ózd községhez tartozó, 1999-ben önállósult Farkaslyuk területéről nyíló, 1914-ben megnyitott fő szállító tárnát. A vágat bejáratánál ma is kőtábla hirdeti, hogy a 2011. novemberében újra megnyitott és művelésbe vont tárna Gyürky Gyula nevét viseli.
  • Farkaslyuk településen utca,[2] illetve bányász emlékpark is őrzi az egykori igazgató nevét és emlékezetét.

ForrásokSzerkesztés

  1. Selmecbányaiak emlékkönyve. library.hungaricana.hu. (Hozzáférés: 2015. szeptember 16.)
  2. Farkaslyuk,Gyürky Gyula utca térképe. openstreetmap.hu. (Hozzáférés: 2015. szeptember 15.)

További információkSzerkesztés

  • Farkaslyuk 1914-2014 - A farkaslyuki szénbányászat 100 évéről (Fürjes Judit főszerkesztő, szerkesztőbizottsági tagok: Mikó Attila, Grédics Szilárd, Gábor Dezső, Szőke András); Farkaslyuk, 2014 ISBN 978-963-08-8594-2
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–2002.  
  • A magyar legújabb kor lexikona. Szerk. Kerkápoly M. Emil. Bp., 1930. Europa ny.
  • gyürki-i Gyürky Gyula. In Selmeczbányaiak Emlékkönyve. Budapest: Selmeczbányaiak Egyesülete. 1936. 151. o. Hozzáférés: 2015. szept. 16.