Gyula város díszpolgára

a magyar város kitüntető címe

A Gyula város Önkormányzatának Képviselő-Testülete által adományozott, „Gyula Város Díszpolgára” kitüntető cím a város megbecsülését kifejező elismerés.

A kitüntetés részletes leírásSzerkesztés

A díszpolgári címet kizárólag olyan nem gyulai lakóhellyel rendelkező, magyar vagy külföldi állampolgár kaphatja, aki Gyula város érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtott, munkásságával hozzájárult a város hírnevének gyarapításához, illetve élete során tevékenységével gazdagított az egyetemes civilizáció értékeit. A díszpolgári cím nem csak élő, hanem elhunyt személyek részére is adományozható (posztumusz). A díszpolgári címmel jár egy 14 karátos, 15 grammos, a város címerével ellátott arany pecsétgyűrű, illetve egy díszoklevél, mely tartalmazza az adományozás keltét, a polgármester aláírását, valamint Gyula Város Önkormányzatának pecsétlenyomatát. A díszpolgárok nevét közzé kell tenni Gyula város hivatalos honlapján, díszes albumban, valamint Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete által meghozott határozatban. A díszpolgári cím átadására önkormányzati ciklusonként egy alkalommal, március 15-e tiszteletére rendezett ünnepi testületi ülésen vagy egyedi eseményhez kötötten kerül sor.

DíszpolgárokSzerkesztés

A díszpolgári cím adományozásának éve Kitüntetett személy Kitüntetett személy foglalkozás A díszpolgári cím adományozásának indokolása
2014 Bognár Levente[1] Arad város alpolgármestere a Gyula-Arad testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésében, valamint a „Kézfogások” rendezvény új alapokra helyezésében kifejtett kimagasló tevékenységéért
2008 Csiki József[2] a Gyulai Húskombinát volt vezérigazgatója a gyulai húsipar megtartásáért, fellendítéséért végzett elkötelezett munkálkodásáért, a Gyulai Húskombinát létrehozásában és fejlesztésében elért múlhatatlan érdemeiért, mellyel Gyula város fejlődését szolgálta
2008 M. Szabó András[3] Gyula város volt polgármestere a múlt század derekán, a haza függetlensége, Gyula város biztonsága, rendje érdekében kifejtett tevékenységéért, helytállásáért
2006 Zoltai Dénes[4] zeneesztéta, filozófiatörténész több évtizedes kiemelkedő tudományos munkásságáért, mellyel hozzájárult a város hírnevének gyarapításához, és gazdagította az egyetemes civilizáció értékeit
2005 Stéberl András (posztumusz) volt hentesmester a gyulai szárazárugyár alapítója, volt vezetője részére, Gyula városának európai hírnevet eredményező munkássága elismeréséül
2003 Annus Adrián[5][6] sportoló Gyula városért végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként
2003 Dr. Supka Magdolna művészettörténész Gyula városért végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként
2002 Dr. Habsburg Ottó[7] a Páneurópai Unió tiszteletbeli elnöke az európai egység megteremtése érdekében végzett több évtizedes tevékenységéért, a magyarság érdekeinek állandó és megalkuvást nem ismerő képviseletéért, Gyula város hírnevének gyarapításáért, az egyetemes civilizáció értékeinek gazdagításáért
2002 Dr. Bene Lajos (posztumusz) főorvos Gyula városért végzett több évtizedes kiemelkedő munkásságáért, a város hírnevének gyarapításáért
1999 Dr. Bónis Ferenc zenetörténész n.a.
1999 Dr. Ivány János kandidátus n.a.
1999 Gerhard Stengel Bad Vilbel önkéntes tűzoltóságának parancsnoka, Frankfurt 5. számú hivatásos tűzoltó-parancsnokságának helyettes vezetője a városnak juttatott önzetlen adományaiért
1998 Dr. Halmos Béla népzene kutató n.a.
1998 Berczik Zoltán asztalitenisz edző n.a.
1996 Alfred Fögen Ditzingen város főpolgármestere n.a.
1996 Cesari Giorgio Budrio város volt alpolgármestere n.a.
1996 Kiss György szobrászművész n.a.
1995 Kósa László történettudomány professzora n.a.
1995 Pintér Miklós orvos-professzor n.a.
1992 Nádházi János[8] politikus a város életében betöltött kiemelkedő politikai tevékenységéért
1991 Simonyi Imre költő művészi munkásságáért, a város szellemi életében betöltött kiemelkedő szerepéért

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

  • Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület által adományozható elismerésekről szóló 13/2015. (VI.1.) számú rendelete
  • Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által adományozható kitüntetésekről és díjakról 11/2004. (II. 20.) számú rendelete
  • Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének a„Gyula Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozásáról szóló 11/2000. (III.31.) számú rendelete