Héber intenzív igetörzsek

  • Általános törzsképzőelem: 2. gyökhangzó kettőzése. Általános jelentéstartalom: a gyök alapjelentésének valamilyen intenzifikációja (intenzív, gyakorító, iteratív)

Piél (Intenzív aktív)Szerkesztés

  • Törzsképzőelem: 2. gyökhangzó kettőzése. Hangrend: magas (i-é). Jelentéstartalom: intenzív (q. összetör → pi. összezúz, q. öl → pi. mészárol), iteratív, gyakorító aktív cselekvés v. történés. Igeképző (denominális verbumképző: q. qádós szent → pi. qiddés szentté tesz).

Ragozott igealakokSzerkesztés

A piél törzs perfektumi alakjai
Perfektum
megszentelte
Váv-perfektum
és meg fogja szentelni
pauzális alakok
E/3h קִדֵּשׁ
קִדֶּשׁ
קִדַּשׁ
qiddés
qiddes
qiddas
וְקִדֵּשׁ vəqiddés קִדֵּשׁ qiddés
E/3n קִדְּשָׁה qiddəsá ~וְ və~ קִדֵּשָׁה qid`désá
E/2h קִדַּשְׁתָּ qid`dastá וְקִדַּשְׁתָּ vəqiddas`tá קִדָּשְׁתָּ qid`dástá
E/2n קִדַּשְׁתְּ qiddast ~וְ və~ קִדָּשְׁתְּ qiddást
E/1 קִדַּשְׁתִּי qid`dastí וְקִדַּשְׁתִּי vəqiddas`tí קִדָּשְׁתִּי qid`dástí
T/3 קִדְּשׁוּ qiddəsú ~וְ və~ קִדֵּשׁוּ qid`désú
T/2h קִדַּשְׁתֶּם qiddastem ~וְ və~ קִדָּשְׁתֶּם qid`dástem
T/2n קִדַּשְׁתֶּן qiddasten ~וְ və~ קִדָּשְׁתֶּן qid`dásten
T/1 קִדַּשְׁנוּ qid`dasnú וְקִדַּשְׁנוּ vəqiddas`nú קִדָּשְׁנוּ qid`dásnú

A törzs ragozásainak alapja perfektumban a קִדֵּשׁ qiddés / קִדַּשׁ qiddas pár, többi alakjában pedig a קַדֵּשׁ qaddés alak (rövidült formájukban *-קִדְּשׁ *qiddəs- és *-קַדְּשׁ *qaddəs-).

Az első kettő jelenik meg a perfektum E/3 hímnemben, ahol három alapalak található (a קִדֶּשׁ qiddes-típus a legritkább, ez a ragozásban nem is fordul elő).

Perfektumban a jellegzetes i-é hangzás csak az E/3h-ben jelenik meg, további alakjait a קִדַּשׁ qiddas alakból képezzük. (Másként: az é a-ra változik.)

Imperfektumát, particímiumát és infinitivuszát a קַדֵּשׁ qaddés-ból képzi.

Az imperfektum E/3h és T/3h két alakja közül a dáges nélküli az elterjedtebb (vajəqaddés és vajəqaddəsú, vajjəqaddés és vajjəqaddəsú helyett). (Ennek oka, hogy a nyelv nem szereti a torlódásokat és a két kettőzés a héber nyelvérzéknek már „sok lenne”, így a hangsúlytalant (a szóelejit), a gyenge mássalhangzónak számító jodból ki tudja hagyni.)

A pauzális alakokban mindig az eredeti magánhangzó tér vissza és/vagy nyúlik meg hangsúlyos helyzetbe kerülve.

A piél törzs imperfektumi alakjai
Imperfektum
meg fogja szentelni
Váv-imperfektum
és megszentelte
Jusszívusz
szentelje meg!
Kohortatívusz
hadd sznteljem meg!
Imperatívusz
szenteld meg!
Impt. en.
~
E/3h יְקַדֵּשׁ jəqaddés וַיְּקַדֵּשׁ
וַיְקַדֵּשׁ
vajjəqaddés
vajəqaddés
= imperf.
E/3n תְּקַדֵּשׁ təqaddés -וַתְּ vattə~
= imperf.
E/2h תְּקַדֵּשׁ təqaddés -וַתְּ vattə~
= imperf.
קַדֵּשׁ qaddés קַדְּשָׁה qaddəsá
E/2n תְּקַדְּשִׁי təqaddəsí -וַתְּ vattə~
= imperf.
קַדְּשִׁי qaddəsí
E/1 אֲקַדֵּשׁ aqaddés -וָאֲ váa~ אֲקַדְּשָׁה aqaddəsá
T/3h יְקַדְּשׁוּ jəqaddəsú וַיְּקַדְּשׁוּ
וַיְקַדְּשׁוּ
vajjəqaddəsú
vajəqaddəsú
= imperf.
T/3n תְּקַדֵּשְׁנָה təqud`désná -וַתְּ vattə~
= imperf.
T/2h תְּקַדְּשׁוּ təqaddəsú -וַתְּ vattə~
= imperf.
קַדְּשׁוּ qaddəsú
T/2n תְּקַדֵּשְׁנָה təqad`désná -וַתְּ vattə~
= imperf.
קַדֵּשְׁנָה qad`désná
T/1 נְקַדֵּשׁ nəqaddéas -וַנְּ vannə~ נְקַדְּשָׁה nəqaddəsá

Névszói igealakokSzerkesztés

A piél törzs
Particípiumai Infinitívuszai
aktív particípium Inf. abs. Inf. constr.
E/h מְקַדֵּשׁ məqaddés קַדַּשׁ
קַדֹּשׁ
qaddés
qaddós
קַדַּשׁ qaddés
E/n מְקַדֶּשֶׁת
מְקַדְּשָׁה
məqad`deset
məqaddəsá
T/h מְקַדְּשִׁים məqaddəsím
T/n מְקַדְּשׁוֹת məqaddəsót

Particípiumát mem előképzővel képzi.

Infinitívusz abszolútuszának több alakja is van.


Pual (Intenzív passzív)Szerkesztés

  • Törzsképzőelem: 2. gyökhangzó kettőzése. Hangrend: mély (u-a) . Jelentéstartalom: a piél passzívuma.

Ragozott igealakokSzerkesztés

A pual törzs perfektumi alakjai
Perfektum
meg lett szentelve
Váv-perfektum
és meg lesz szentelve
pauzális alakok
E/3h קֻדֵּשׁ quddas וְקֻדַּשׁ vəquddas קֻדָּשׁ quddás
E/3n קֻדְּשָה quddəsá ~וְ və~ קֻדָּשָה qud`dásá
E/2h קֻדַּשְׁתָּ qud`dastá וְקֻדַּשְׁתָּ vəquddas`tá קֻדָּשְׁתָּ qud`dástá
E/2n קֻדַּשְׁתְּ quddast ~וְ və~ קֻדָּשְׁתְּ quddást
E/1 קֻדַּשְׁתִּי qud`dastí וְקֻדַּשְׁתִּי vəquddas`tí קֻדָּשְׁתִּי qud`dástí
T/3 קֻדְּשוּ quddəsú ~וְ və~ קֻדָּשוּ qud`dású
T/2h קֻדַּשְׁתֶּם quddastem ~וְ və~ קֻדָּשְׁתֶּם qud`dástem
T/2n קֻדַּשְׁתֶּן quddasten ~וְ və~ קֻדָּשְׁתֶּן qud`dásten
T/1 קֻדַּשְׁנוּ qud`dasnú וְקֻדַּשְׁנוּ vəquddas`nú קֻדָּשְׁנוּ qud`dásnú

Képzését tekintve az egyik legegyszerűbb igetörzs: valamennyi alakját a קֻדַּשׁ quddas alakból képzi.

Imperfektum E/3h- és T/3h-ében, a piélhez hasonlóan a rövid alak a szokásos (vajəquddas és vajəquddəsú).

A pual törzs imperfektumi alakjai
Imperfektum
meg lett szentelve
Váv-imperfektum
és meg lesz szentelve
Jusszívusz
!
Kohortatívusz
hadd !
Imperatívusz
!
Impt. en.
!
E/3h יְקֻדַּשׁ jəquddas וַיְּקֻדַּשׁ
וַיְקֻדַּשׁ
vajjəquddas
vajəquddas
יְקֻדַּשׁ jəquddas
E/3n תְּקֻדַּשׁ təquddas -וַתְּ vattə~
= imperf.
E/2h תְּקֻדַּשׁ təquddas -וַתְּ vattə~
= imperf.
קֻדַּשׁ quddas קֻדְּשָׁה quddəsá
E/2n תְּקֻדְּשִׁי təquddəsí -וַתְּ vattə~
= imperf.
קֻדְּשִׁי quddəsí
E/1 אֲקֻדַּשׁ aquddas -וָאֲ váa~ אֲקֻדְּשָׁה aquddəsá
T/3h יְקֻדְּשׁוּ jəquddəsú וַיְּקֻדְּשׁוּ
וַיְקֻדְּשׁוּ
vajjəquddəsú
vajəquddəsú
= imperf.
T/3n תְּקֻדַּשְׁנָה təqud`dasná -וַתְּ vattə~
= imperf.
T/2h תְּקֻדְּשׁוּ təquddəsú -וַתְּ vattə~
= imperf.
קֻדְּשׁוּ quddəsú
T/2n תְּקֻדַּשְׁנָה təqud`dasná -וַתְּ vattə~
= imperf.
קֻדַּשְׁנָה qud`dasná
T/1 נְקֻדַּשׁ nəquddas -וַנְּ vannə~ נְקֻדְּשָׁה nəquddəsá

Névszói igealakokSzerkesztés

A pual törzs
Particípiumai Infinitívuszai
passzív part. Inf. abs. Inf. constr.
E/h מְקֻדָּשׁ məquddás קֻדֹּשׁ quddós קֻדַּשׁ quddas
E/n מְקֻדֶּשֶׁת
מְקֻדָּשָׁה
məqud`deset
məquddásá
T/h מְקֻדָּשִׁים məquddásím
T/n מְקֻדָּשׁוֹת məquddásót

Particípiumában qámec van (קֻדָּשׁ- -quddás-ból), ami az -`eet végű egyes nőnemű alakot kivéve végig megmarad.

Infinitívusz abszolútusza ó-val van.


Hitpaél (Intenzív reflexív)Szerkesztés

  • Törzsképzőelem: 2. gyökhangzó kettőzése és -הִתְ hit- előtag. Hangrend: magas (i-a-é). Jelentéstartalom: reflexív (visszaható: királlyá teszi magát), reciprok (kölcsönös: beszélgetnek egymással). Képzésére nézve intenzív, de ez a jelentéstartalom csak igen ritkán lelhető fel benne.

Ragozott igealakokSzerkesztés

A hitpaél törzs perfektumi alakjai
Perfektum
megszentelte magát
Váv-perfektum
és meg fogja szentelni magát
pauzális alakok
E/3h הִתְקַדֵּשׁ hitqaddés וְהִתְקַדֵּשׁ vəhitqaddés הִתְקַדֵּשׁ hitqaddés
E/3n הִתְקַדְּשָׁה hitqaddəsá ~וְ və~ הִתְקַדֵּשָׁה hitqad`désá
E/2h הִתְקַדַּשְׁתָּ hitqad`dastá וְהִתְקַדַּשְׁתָּ vəhitqaddas`tá הִתְקַדָּשְׁתָּ hitqad`dástá
E/2n הִתְקַדַּשְׁתְּ hitqaddast ~וְ və~ הִתְקַדָּשְׁתְּ hitqaddást
E/1 הִתְקַדַּשְׁתִּי hitqad`dastí וְהִתְקַדַּשְׁתִּי vəhitqaddas`tí הִתְקַדָּשְׁתִּי hitqad`dástí
T/3 הִתְקַדְּשׁוּ hitqaddəsú ~וְ və~ הִתְקַדֵּשׁוּ hitqad`désú
T/2h הִתְקַדַּשְׁתֶּם hitqaddastem ~וְ və~ הִתְקַדָּשְׁתֶּם hitqad`dástem
T/2n הִתְקַדַּשְׁתֶּן hitqaddasten ~וְ və~ הִתְקַדָּשְׁתֶּן hitqad`dásten
T/1 הִתְקַדַּשְׁנוּ hitqad`dasnú וְהִתְקַדַּשְׁנוּ vəhitqaddas`nú הִתְקַדָּשְׁנוּ hitqad`dásnú

Képzésére nézve nem más, mint a piél קַדֵּשׁ qaddés (rövidülve -קַדְּשׁ qaddəs) alakjának a -הִתְ hit- törzsképzővel való ellátása.

A -הִתְ hit- törzsképző teljes formájában a perfektumban, az imperatívuszban és az infinitívuszokban látszik.

Imperfektumban és particípiumban az előragok elnyelik a -t és átveszik annak magánhangzóját:

impf. E/3h: *יְהִתְקַדֵּשׁ *jəhitqaddés → יִתְקַדֵּשׁ jitqaddés
part. E/h: *מְהִתְקַדֵּשׁ *məhitqaddés → מִתְקַדֵּשׁ mitqaddés.

Ezek az eredetinek tekinthető teljes alakok azonban a Tanach költői vagy magasztosabb nyelvezetű részeiben (pl. Ésaiánál) léteznek.


A hitpaél törzs imperfektumi alakjai
Imperfektum
meg fogja szentelni magát
Váv-imperfektum
és megszentelte magát
Jusszívusz
szentelje meg magát!
Kohortatívusz
hadd szenteljem meg magam!
Imperatívusz
szenteld meg magad!
Impt. en.
~
E/3h יִתְקַדֵּשׁ jitqaddés וַיִּתְקַדֵּשׁ vajjitqaddés
= imperf.
E/3n תִּתְקַדֵּשׁ titqaddés -וַתִּ vatti~
= imperf.
E/2h תִּתְקַדֵּשׁ titqaddés -וַתִּ vatti~
= imperf.
הִתְקַדֵּשׁ hitqaddés הִתְקַדְּשָׁה hitqaddəsá
E/2n תִּתְקַדְּשִׁי titqaddəsí -וַתִּ vatti~
= imperf.
הִתְקַדְּשִׁי hitqaddəsí
E/1 אֶתְקַדֵּשׁ
אִתְקַדֵּשׁ
etqaddés
itqaddés
-וָאֶ
-וָאִ
váe~
vái~
אֶתְקַדְּשָׁה
אִתְקַדְּשָׁה
etqaddəsá
itqaddəsá
T/3h יִתְקַדְּשׁוּ jitqaddəsú וַיִּתְקַדְּשׁוּ vajjitqaddəsú
= imperf.
T/3n תִּתְקַדֵּשְׁנָה təqud`désná -וַתִּ vatti~
= imperf.
T/2h תִּתְקַדְּשׁוּ təqaddəsú -וַתִּ vatti~
= imperf.
הִתְקַדְּשׁוּ hitqaddəsú
T/2n תִּתְקַדֵּשְׁנָה titqad`désná -וַתִּ vatti~
= imperf.
הִתְקַדֵּשְׁנָה hitqad`désná
T/1 נִתְקַדֵּשׁ nitqaddéas -וַנִּ vanni~ נִתְקַדְּשָׁה nitqaddəsá

Névszói igealakokSzerkesztés

A hitpaél törzs
Particípiumai Infinitívuszai
aktív particípium Inf. abs. Inf. constr.
E/h מִתְקַדֵּשׁ mitqaddés הִתְקַדַּשׁ hitqaddés הִתְקַדַּשׁ hitqaddés
E/n מִתְקַדֶּשֶׁת
מִתְקַדְּשָׁה
mitqad`deset
mitqaddəsá
T/h מִתְקַדְּשִׁים mitqaddəsím
T/n מִתְקַדְּשׁוֹת mitqaddəsót


JegyzetekSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

  • Gesenius' Hebrew Grammar (Kautzsch-Cowley edition), 1910, Oxford, Clarendon Press (Hebräische Grammatik, 1813; 28th ed. edited and enlarged by Emil Kautzsch, translated by Arthur Ernest Cowley) Wikisource