A futaki, szalai és tavarnai gróf Hadik-Barkóczy család egy újkori magyar főnemesi család.

Hadik-Barkóczy Ilona grófnő portréja
gróf Hadik-Barkóczy Endre (18621931), politikus, kamarás

Története szerkesztés

A család a Hadik családból és a Barkóczy családból ered. Hadik Béla gróf (18221885) Bécsben 1860. október 31-én házasságot kötött gróf szalai és tavarnai Barkóczy Ilonával (18331887),[1] aki atyja fiúutód nélküli halála után mint királyi kegyként fiúsított (praefectio) hölgy az ősiség törvénye ellenére örökölhette a család hatalmas hitbizományát, amit házassága után is maga kezelt. Barkóczy Ilonának a szülei szalai és tavarnai Barkóczy János (17981872), cs. és kir. belső titkos tanácsos, Magyarország fő-udvarnagyja, nagybirtokos, valamint gróf tolnai Festetics Antónia (18081886) a királyné palotahölgye voltak.[2][3]

Hadik Béla gróf és Barkóczy Ilona grófnő elsőszülött fia, gróf futaki és tavarnai Hadik-Barkóczy Endre (18621931), valódi belső titkos tanácsos, cs. és kir. kamarás, a Magyar Főrendiház örökös tagja, elnöke,[4] a Hadik vagyon mellett a Barkóczy-féle hitbizomány haszonélvezője is lett, és 1887. július 17-én kelt királyi engedéllyel a Hadik-Barkóczy kettős nevet vette fel.[5]

Hadik-Barkóczy Endre gróf 1895. január 8-án Budapesten feleségül vette gróf zicsi és vázsonkeői Zichy Klára (18751946) kisasszonyt, akinek a szülei gróf Zichy Rudolf (18331893), Abaúj-Torna, Kassa, Eperjes, Bártfa és Kis-Szeben főispánja, nagybirtokos és gróf péchújfalusi Péchy Jacqueline (18461915) voltak. Hadik-Barkóczy Endre és Zichy Klára frigyéből egy leány és egy fiúgyermek született: gróf Hadik-Barkóczy Eleonóra (18951966), akit Bécsben, 1919. április 22-én elvett herceg Hubert von Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (18931869), valamint ifjabb gróf Hadik-Barkóczy Endre Egyesült Államokba emigrált, majd Texasban 1952. július 25-én elvette Elfriede Luise Obitsch (18991966) asszonyt; Endrének és Elfriedének nem születtek gyermekei.

Források szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés