Hajnal Mátyás (Nagyszombat, 1578. április 23.Bécs, 1614. május 28.) az első magyar jezsuita írónemzedék egyik tagja, Jézus-társasági áldozópap.

Hajnal Mátyás
Életrajzi adatok
Születési név Hajnal Mátyás
Született 1578. április 23.
Nagyszombat
Nemzetiség magyar
Elhunyt 1614. május 28. (36 évesen)
Bécs
Munkássága
Vallás keresztény
Felekezet római katolikus

ÉleteSzerkesztés

1598. február 4-én lépett a rendbe; a humaniorák tanára volt és mint hitszónok 29 évig működött. Eszterházy Miklós nádor nagyon kedvelte s udvari papjává tette. Ő térítette a katolikus egyházba a nádor nejét, Nyáry Krisztinát, Thurzó Imre özvegyét, kinek buzdítására megírta szép imakönyvét, melyben vonzó, kellemes stílussal fejezi ki lelkének jámbor érzelmeit. 1614. május 28-án Bécsben hunyt el.

MűveiSzerkesztés

  • 1. Az Jesus szivet szerető sziveknek aytatossagara Szives Kepekkel Ki Formaltatott; es azokrol való Elmelkedesekkel és Imadságokkal megh magyaráztatott könyvechke… Vannak az vege fele egynéhány régi és áétatos embereknek Deákból Magyar nyelvre fordétott Hymnusok… Bécs, 1629 (Egyetlen, végül csonka példánya a nyitrai kegyesrendi ház könyvtárában, 2. kiadás. Pozsony, 1642 és Bécs, 1644; Magyar irodalmi ritkaságok (17.). Egyetemi Nyomda, Budapest. 1932)
    • Szíves könyvecske. Bécs, 1629; tan. Holl Béla, fakszimile szöveggond. Kőszeghy Péter; hasonmás kiad.; Balassi–MTA Irodalomtudományi Intézet, Bp., 1992 (Bibliotheca Hungarica antiqua)
  • 2. Ki-tett Czégér. Melly-Alatt Fel-Talállya akárki is, Minémű Poshatt és mérges Tejet fejt Kereszt-úri Pál Erdélyben eggy Catechismus-nak Tömlőjébe, neminémű Hajdelberga-táján nőtt és hizlalt Teheneknek Tölgyéből, a nem régen született Chechemő Keresztyénnek szoptatására. Melly meg-orvosoltatik Eggy Keresztyén Orvos-Doctor által. Pozsony, 1640 (Névtelenűl. Kereszturi Pál, Csecsemő Keresztyén. Fejérvár, 1638, cz. munkája ellen.)

Lásd mégSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés