Főmenü megnyitása
COA Horvath-Stansics.png

A gradeczi Horváth-Stansics (Stansith) Régi, Horvátországban már a XIII., Magyarországban a XVI. századtól fogva szereplő család, melynek neve eredetileg Stansics (Stansith) volt. Nevezetesebb tagjai: H. Márk. Eleinte a győri vár lovas katonáinak hadnagya volt. 1556., mint Kerecsényi László utóda és Zrínyi Miklós elődje, szigetvári kapitány lett. A vár környékén garázdálkodó és zsarolásokat üző hajdukat több izben megverte és nyugalomra kényszerítette. Szigetvárát Szolimán szultán vezére, Ali pasa ellen 48 napig hősiesen védelmezte, ugy hogy a nagyszámu török sereg kudarccal volt kénytelen elvonulni. I. Ferdinándtól jutalmul Bihar és Szepes vármegyében nagy birtokokat nyert. Később Baranya vármegye főispánja lett, s 1559-ben bárói rangra emelték. Megh. 1561. - H. Gergely, Márk fia, 1590-92. Szepes vmegye alispánja. Tudománykedvelő ember, ki Vittenbergában végezte tanulmányait és később is előmozdítani igyekezett vmegyéje tanügyeit. Megh. 1597. - Fia, H. Boldizsár, 1622-23. szintén Szepes vármegye alispánja. - H. Imre, 1711. ugyanezen állást töltötte be. Az 1712-es pozsonyi országgyűlésen, melyen mint követ volt jelen, hirtelen meghalt. - H. Imre, császári-királyi udvari tanácsos, 1790-92. Szepes vármegye alispánja. Megh. 1801. A család e század elején halt ki.

ForrásSzerkesztés

  • Pallas nagy lexikona
  • Királyi Könyvek