Hrabovszky Sámuel

(1732–1796)magyar evangélikus püspök

Hrabovai Hrabovszky Sámuel (1732[1]Nemesdömölk, 1796. május 8.) a Dunántúli evangélikus egyházkerület szuperintendense (azaz püspöke) 1786-tól haláláig.

Hrabovszky Sámuel
A Nyugati (Dunántúli) evangélikus egyházkerület püspöke
Született1732
nem ismert
Elhunyt1796. május 8.
Nemesdömölk
Nemzetiségmagyar
Felekezetevangélikus kereszténység
Püspökségi ideje
1786 – 1796
Előző püspök
Következő püspök
Perlaki Gábor
Nagy István

Somogymegyei származású volt és 1755-től a wittenbergi egyetemen tanult. 1757 májusában visszatért Téténybe (Győr megye), ahol lelkész volt; 1786-ban püspökké választatott. 1796-ban hunyt el.

Költeménye, mellyel Koburg herczeg győzedelmeért és báró Laudon fővezér által történt Belgrád bevételeért, Szent-Háromság XXIII. vasárnapján, tartott hálát adó tanítását végezte. (Mindenes Gyűjtemény II. 1789. 301. l.)

  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.  
  • PIM

További információk

szerkesztés
  • Balogh Margit-Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790-1992. Bp., História - MTA Történettudományi Intézete, 1996.