III. Benedek (esztergomi érsek)

(?-1276) esztergomi érsek

Benedek (Zala vármegye ? – ? 1276. december) magyarországi katolikus főpap, főesperes, prépost, III. Benedek néven a 23. (vagy 29.) esztergomi érsek.[1]

III. Benedek
Életrajzi adatok
Nemzetiség magyar magyar
Elhunyt 1276. december
Munkássága
Vallás keresztény
Felekezet katolikus

Hivatal esztergomi érsek
Hivatali idő 12741276
Elődje Szentgróti Fülöp
Utódja Kőszegi Péter

ÉleteSzerkesztés

Születéséről, ifjúkoráról nincs információnk. A Pécsi egyházmegyénél volt szolgálatban, majd 1257-től V. István magyar király kancelláriájának jegyzője lett. 1259-ben valkói, 1261-ben szepesi, egy évvel később aradi főesperes, majd 1273-tól az óbudai káptalan vezetője, prépost. 1274. március 9-én Kán nembeli Miklós, az érseki cím birtoklójával szemben a káptalan esztergomi érsekké választja, de tisztségében X. Gergely pápa nem erősítette meg. (Más forrás szerint Miklós csak 1277–78-ban volt esztergomi érsek.[2]) Hivatalát 1276 decemberében bekövetkezett haláláig töltötte be.[1]

Javaslatára IV. László magyar király alapítványt tett a veszprémi káptalani főiskola javára[1] (a mai veszprémi Pannon Egyetem egyik jogelődjének tekinti a főiskolát).

Érsekségét a feljegyzések szerint csak az esztergomi káptalanok támogatták, sem Monoszló Lodomér akkori nagyváradi püspök (később maga is esztergomi érsek), sem a kalocsai érsek támogatását nem sikerült megszereznie, ezért címével ritkán tudott élni. A támogatás hiánya az állítólagos nem magyar származása volt.[3] Egyik utolsó intézkedése volt, hogy a tihanyi apátságot a veszprémi püspök joghatósága alá helyezte.[4]


Elődje:
Szentgróti Fülöp
Esztergomi érsek
1274-1276
Utódja:
Kőszegi Péter

JegyzetekSzerkesztés

  1. a b c dr. Diós István – dr. Viczián János: Benedek. Magyar Katolikus Lexikon (2010) (Hozzáférés: 2018. dec. 15.) arch
  2. Wertner Mór: A Kán-nemzetség erdélyi vagy vajdai ága. Turul folyóirat (1908) Arcanum. o. (Hozzáférés: 2018. dec. 15.)
  3. Bartay Gusztáv – Bartay Ede: Magyarország primásai. Buda: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1847. 58. o.  
  4. Esztergomi érsekek 1000-1707. Új Ember, LIX. évf. 3. sz. (2003. jan. 19.) 6. o.