Jáky Ferenc, 1848-ig Joachim (Győr, 1806. december 9.Osli, 1885. március 13.) római katolikus plébános.

Jáky Ferenc
Életrajzi adatok
Születési név Joachim Ferenc
Született 1806. december 9.
Győr
Nemzetiség magyar
Elhunyt 1885. március 13. (78 évesen)
Osli
Munkássága
Vallás keresztény
Felekezet római katolikus

ÉleteSzerkesztés

1830. január 31-jén a győri püspöki egyházmegyében misés pappá szentelték. Néhány évig káplán volt Oroszváron és Sopronban; azután nevelő volt Hunyady László gróf mellett. 1841-től Szentmargiton, 1843-től Köpcsényben volt káplán, majd 1845. május 6-ától adminisztrátor, 1846. január 14-étől plébános volt Osliban (Győr megye). 1848-ban hamis vádak alapján elfogták és ekkor hajszálon függött az élete. Kiszabadulván, hívei körébe visszatért. Beszélt a magyar és német nyelven kívül angolul és latinul. A római akadémia tagja volt. Több évig vezérszerepet vitt az énekügyi mozgalmakban.

Cikkei, melyek kizárólag az áhitatos irodalom köréből vett kérdésekkel foglalkoznak, az Idők Tanujá-ban, a Katholikus Néplap-ban, a Tanodai Lapokban (1862, Egyházi énekgyűjteményről), a Religió-ban (1877. II. Egyházi népénekeink érdekében) és a Magyar Államban (1870. 25., 65., 250., 1871. 187., 194., 258., 1872. 83. sz.) jelentek meg. Sok Mária dal került ő tőle a temploménekek sorába.

Az osli temetőben nyugszik, a bejárattól balra.

MunkáiSzerkesztés

  • A vasár- és ünnepnapokat szenteljed ... 1851.
  • A tökéletességnek és keresztény erénynek gyakorlása. Rodriguez Alfonz után németből ford. Kalocsa, 1874. Két kötet. (A Jézus Szent Szive Hirnökének melléklete).
  • Szent rózsafüzérek könyve, azaz: 40 különféle szent rózsafüzér elmondására vezérlő utmutatások, jámbor keresztény katholikusok számára. Pest, 1869. (69 képpel. Több kiadást ért, így Budapesten 1881. 50 olvasóimádság cz. Ott Ádám budapesti káplán lefordította németre).
  • Kempis Tamás Krisztus követéséről négy könyvét magyar nyelvre áttette. U. ott, 1881. (és u. ott, 1888).
  • Megtérésem vagyis a protestantismus méltatása, tana és szerzői szerint. Irta franczia nyelven D'Eauxvilles; németből ford. ...
  • A boldogságos szűz tiszteletére kis Officium ...
  • Szent Alajos tiszteletére, az ifjuság használatára imakönyv ...
  • Szent Vincze egyleti kézikönyv ... (A Jézus Szent Szive Hirnökének melléklete, de Kubinszkynek közbejött halála miatt egészen ki nem adatott).

Énekeit könnyeb elterjesztés czéljából apró füzetkékben adta ki.

ForrásokSzerkesztés